Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Sử dụng quảng cáo trực tuyến để có được người dùng mới đến trang web

Nhà xuất bản AdSense được quyền sử dụng quảng cáo trực tuyến như một cách để có được người dùng mới đến các trang web của họ. Tuy nhiên, để đảm bảo trải nghiệm tốt cho người dùng và nhà quảng cáo, nhà xuất bản sử dụng bất kỳ hình thức quảng cáo trực tuyến nào cho các trang có quảng cáo Google bắt buộc phải tuân thủ theo Nguyên tắc chất lượng trang đích của Google. Ba thành phần chính của trang đích chất lượng cao được phác thảo trong các nguyên tắc này bao gồm: nội dung có liên quan và nguyên bản, tính rõ ràng và khả năng điều hướng trang web.

  • Nội dung có liên quan và nguyên bản: Khi người dùng nhấp vào một trong những quảng cáo sẽ đưa họ đến trang trên trang web của bạn có liên quan nhất đến các sản phẩm và dịch vụ được nêu trong quảng cáo của bạn. Ngoài ra, trang web của bạn nên bao gồm nội dung độc đáo và quan trọng không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Quảng cáo không nên đưa người dùng đến các trang chứa phần lớn quảng cáo, kết quả tìm kiếm chung (chẳng hạn như trang thư mục hoặc catalô) hoặc các trang có mục đích chính là để chuyển hướng lưu lượng truy cập đến hoặc bắt chước nội dung của trang web mẹ trừ khi quảng cáo cũng cung cấp nội dung bổ sung và độc đáo.
     
  • Tính rõ ràng: Nhà xuất bản phải phân phối những gì được hứa hẹn trong quảng cáo của họ. Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn cho biết rằng trang web có thỏa thuận “tốt nhất” về xe hơi cho thuê, khi đó người dùng sẽ có thể tìm thấy những thỏa thuận đó và thuê xe hơi trên trang đích của bạn. Bạn chỉ nên tính phí người dùng cho các sản phẩm và dịch vụ mà họ đặt hàng và nhận thành công. Giá cho các dịch vụ và sản phẩm này phải rõ ràng. Không yêu cầu thông tin cá nhân trừ khi điều đó cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang cung cấp.
     
  • Khả năng điều hướng: Người dùng sẽ có thể dễ dàng điều hướng trang web mà không có cản trở và nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm và đề nghị từ quảng cáo của bạn.
     
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
157
false
false