Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Nếu bạn muốn mua lượng truy cập đến trang web của mình

Chúng tôi hoan nghênh bạn quảng bá trang web của mình theo bất kỳ cách nào tuân thủ chính sách chương trình của chúng tôi. Tuy nhiên, nhà xuất bản AdSense chịu trách nhiệm cuối cùng về lưu lượng truy cập vào quảng cáo của họ. Vì vậy, nếu bạn chọn hợp tác với dịch vụ của bên thứ ba để tăng lưu lượng truy cập vào trang web của mình thì điều quan trọng là bạn phải theo dõi chặt chẽ báo cáo để đánh giá tác động của từng nguồn lên lưu lượng truy cập quảng cáo.

Có nhiều dịch vụ có thể làm tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, bao gồm các giải pháp trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột để kết nối nhà quảng cáo với nhà xuất bản, cũng như công cụ tìm kiếm với trang web thư mục. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một số trong số các dịch vụ này thực tế đã gửi lưu lượng truy cập giả tạo đến trang web, bất kể giao diện của chúng. Để phân phối mức lưu lượng truy cập mà khách hàng của họ mong đợi, các dịch vụ này thường tạo nhấp chuột và hiển thị bằng rô bốt nhấp chuột hoặc bằng cách cung cấp ưu đãi cho người dùng để truy cập vào các trang web hoặc nhấp vào quảng cáo. Vì lý do này, chúng tôi rất mong bạn thận trọng khi hợp tác với các dịch vụ lưu lượng truy cập của bên thứ ba.

Nếu bạn cần trợ giúp ghi nhật ký lưu lượng truy cập trên trang web của mình để xác định nguồn của khách truy cập, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Analytics. Bạn cũng có thể tích hợp tài khoản AdSense của mình với Analytics để hiểu rõ hơn về cách điều chỉnh nội dung và quảng cáo của bạn cho người dùng trên trang web của mình.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản Analytics của mình, chúng tôi thật sự khuyên bạn nên theo dõi lưu lượng truy cập quảng cáo của mình theo các thứ nguyên báo cáo có sẵn, bao gồm nguồn lưu lượng truy cập với bên đối tác của bạn. Nếu bạn phát hiện thấy một trong các nguồn lưu lượng truy cập của bạn có hoạt động đáng ngờ, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng hoặc tạm dừng mối quan hệ với nguồn lưu lượng truy cập đó để chặn bất kỳ lưu lượng truy cập nào có thể không hợp lệ. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm về HTML và JavaScript, bạn có thể cân nhắc chỉ định mã kênh báo cáo cho đơn vị quảng cáo dựa trên các nguồn gửi lưu lượng truy cập đến các đơn vị quảng cáo đó. Ví dụ: nếu bạn quảng cáo bằng Google Ads, bạn có thể thiết lập một kênh AdSense có tên "Google Ads" để chỉ theo dõi hoạt động AdSense đến từ chiến dịch Google Ads của mình.

Cuối cùng, chúng tôi hiểu rằng bạn có thể muốn có thêm thông tin về các dịch vụ lưu lượng truy cập mà chúng tôi phát hiện đã gửi lưu lượng truy cập không hợp lệ. Tuy nhiên, vì chúng tôi cần duy trì tính hiệu quả của hệ thống phát hiện của mình và vì việc tiết lộ tên của những dịch vụ này có thể tạo ra các tranh cãi pháp lý, nên chúng tôi không thể cung cấp những chi tiết này.

Nếu bạn đang xem xét việc mua lưu lượng truy cập để hướng đến trang web của mình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách đọc danh sách kiểm tra nhà cung cấp lưu lượng truy cập của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false