Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Quyền riêng tư và bảo mật

Nội dung bắt buộc

Cookie quảng cáo của Google

Google sử dụng cookie để giúp phân phát quảng cáo mà Google hiển thị trên các trang web của đối tác, chẳng hạn như các trang web hiển thị quảng cáo của Google hoặc tham gia vào mạng quảng cáo được Google chứng nhận. Khi người dùng truy cập vào trang web của đối tác Google, cookie có thể được gửi đến trình duyệt của người dùng cuối đó.

Chính sách bảo mật của tôi

Chính sách bảo mật của bạn nên bao gồm các thông tin sau:

  • Các nhà cung cấp bên thứ ba, kể cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của bạn hoặc các trang web khác.
  • Việc Google sử dụng cookie quảng cáo sẽ cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo đến người dùng của bạn dựa trên việc họ truy cập vào trang web của bạn và/hoặc các trang web khác trên Internet.
  • Người dùng có thể chọn không xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, bạn có thể hướng dẫn người dùng chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào www.aboutads.info.)

Nếu bạn chưa chọn không tham gia phân phát quảng cáo bên thứ ba, thì cookie của các nhà cung cấp hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba khác cũng có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo trên trang web của bạn, điều này cũng phải được nêu rõ trong chính sách bảo mật của bạn theo cách sau:

  • Thông báo cho khách truy cập trang web của bạn về các nhà cung cấp và mạng quảng cáo bên thứ ba phân phát quảng cáo trên trang web của bạn.
  • Cung cấp các liên kết đến trang web của nhà cung cấp và mạng quảng cáo phù hợp.
  • Thông báo cho người dùng rằng họ có thể truy cập vào những trang web đó để chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa (nếu nhà cung cấp hoặc mạng quảng cáo cung cấp khả năng này). Ngoài ra, bạn có thể hướng dẫn người dùng chọn không tham gia việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa của một số nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào www.aboutads.info.

Do các trang web của nhà xuất bản và luật lệ có sự khác nhau tùy theo quốc gia, nên chúng tôi không thể đề xuất cách diễn đạt cụ thể cho chính sách bảo mật. Tuy nhiên, bạn có thể muốn xem xét các tài nguyên chẳng hạn như Sáng kiến quảng cáo mạng để được hướng dẫn soạn thảo chính sách bảo mật. Để biết thêm chi tiết về thông báo chấp nhận cooke, vui lòng tham khảo cookiechoices.org.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157