Chính sách nội dung

Nội dung bị cấm

Tìm hiểu thêm về các chính sách nội dung của AdSense

Nhấp vào liên kết dưới đây để chuyển đến chính sách bạn muốn xem:

Nội dung dành cho người lớn
Nội dung dành cho gia đình có chứa chủ đề người lớn
Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm
Nội dung có liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy
Nội dung có liên quan đến rượu
Nội dung có liên quan đến thuốc lá
Nội dung có liên quan đến đánh bạc và trò chơi
Nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe
Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính
Các trang cung cấp chương trình thanh toán
Nội dung xuyên tạc
Nội dung gây sốc
Nội dung có liên quan đến vũ khí
Nội dung khuyến khích hành vi không trung thực
Nội dung bất hợp pháp
Nếu bạn phát hiện một trang vi phạm chính sách chương trình AdSense, vui lòng báo cáo trang đó tại đây.

Nội dung dành cho người lớn

Nội dung chính sách

Không được đặt quảng cáo của Google trên các trang có chứa nội dung khiêu dâm, nội dung dành cho người lớn hoặc nội dung dành cho người trưởng thành. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cũng không cho phép đặt hộp tìm kiếm AdSense cho tìm kiếm (AFS) trên các trang có nội dung người lớn.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung dành cho gia đình có chứa chủ đề người lớn

Nội dung chính sách

Không được đặt quảng cáo của Google trên các trang web hoặc sản phẩm có vẻ như phù hợp cho một đối tượng chung nhưng lại chứa các chủ đề người lớn, bao gồm nội dung tình dục, hành vi bạo lực, hành động tục tĩu hoặc các nội dung mô tả gây khó chịu khác về trẻ em hoặc nhân vật nổi tiếng của trẻ em mà không phù hợp với đối tượng chung.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, nhưng không cho phép kiếm tiền từ nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm. Vì lý do này, nhà xuất bản không được đặt quảng cáo của Google trên các trang chứa nội dung:

 • Đe dọa hoặc có chủ trương gây tổn hại đến thể chất hay tinh thần của bản thân hoặc người khác;
 • Quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt một cá nhân hay một nhóm gồm các cá nhân;
 • Kích động thù địch, cổ động phân biệt đối xử hoặc coi thường với một cá nhân hoặc một nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, độ tuổi, quốc tịch, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới hoặc các đặc điểm khác gắn liền với hành vi phân biệt đối xử hay khinh miệt có hệ thống.

Các ví dụ bao gồm:

 • Đe dọa ai đó bằng hành vi gây hại đến tính mạng hoặc kêu gọi tấn công người khác
 • Ủng hộ việc tự tử, nhịn ăn hoặc ngược đãi bản thân khác
 • Nội dung khuyến khích hoặc ủng hộ các yêu cầu hay phương pháp thực hành về y tế hoặc sức khỏe có hại
 • Nội dung chỉ đích danh một người nào đó để lạm dụng hoặc quấy rối
 • Nội dung quảng bá, tôn vinh hoặc dung túng cho hành vi bạo lực chống lại người khác dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, độ tuổi, quốc tịch, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới hoặc các đặc điểm khác gắn liền với hành vi phân biệt đối xử hay khinh miệt có hệ thống
 • Nội dung khuyến khích người khác tin rằng một người hoặc một nhóm người là vô đạo đức hoặc thiếu phẩm chất hoặc đáng bị khinh ghét dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, độ tuổi, quốc tịch, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới hoặc các đặc điểm khác gắn liền với hành vi phân biệt đối xử hay khinh miệt có hệ thống
 • Nội dung quảng bá các nhóm thù địch, đồ dùng của nhóm thù địch.
 • Nội dung ám chỉ rằng một sự việc bi thảm đã không xảy ra hoặc ám chỉ rằng các nạn nhân hoặc gia đình của họ đóng kịch hoặc đồng lõa để che đậy sự việc.
 • Nội dung được tạo ra bởi hoặc nhằm hỗ trợ các nhóm khủng bố hoặc nội dung quảng bá các hành động khủng bố, bao gồm tuyển mộ hoặc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố
Understanding Policy: Dangerous or Derogatory content
Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung có liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy

Nội dung chính sách

Chúng tôi muốn giúp mọi người được an toàn cả trên mạng và ngoài cuộc sống, vì vậy chúng tôi không cho phép quảng bá một số sản phẩm hoặc dịch vụ gây thiệt hại, tổn hại hoặc chấn thương. Vì lý do này, không được đặt quảng cáo của Google trên các trang bán hoặc quảng cáo nội dung có liên quan đến ma túy và thuốc dùng để tiêu khiển, bao gồm:

 • Quảng bá các chất làm thay đổi trạng thái tinh thần cho mục đích tiêu khiển hoặc gây "hưng phấn". Ví dụ:
  • Côcain, ma túy đá, heroin, cần sa, chất thay thế côcain, mephedrone, "chất gây hưng phấn hợp pháp"
 • Các sản phẩm hoặc dịch vụ được tiếp thị là tạo điều kiện sử dụng thuốc dùng để tiêu khiển. Ví dụ:
  • Tẩu thuốc, ống hút, tiệm cà phê bán cần sa
 • Nội dung hướng dẫn về sản xuất, mua hoặc sử dụng thuốc dùng để tiêu khiển. Ví dụ:
  • Các diễn đàn để trao đổi về mẹo hoặc đề xuất về việc sử dụng ma túy

Xin lưu ý rằng hành vi quảng bá nội dung bị cấm cũng bao gồm việc cung cấp liên kết đến các nội dung không tuân thủ chính sách của chúng tôi về nội dung có liên quan đến ma túy và thuốc dùng để tiêu khiển.

Ví dụ

Ví dụ: *

Được chấp nhận Không được chấp nhận
 • Trang quảng cáo việc cai ma túy.
 • Trang thông tin về lịch sử của thuốc dùng để tiêu khiển (ví dụ: chiến tranh thuốc phiện).
 • Bán hoặc quảng bá ma túy và dụng cụ hút chích ma túy. Lưu ý: Ma túy bất hợp pháp không được chấp nhận theo Luật liên bang Hoa Kỳ ngay cả khi hợp pháp ở nơi khác.
 

* Vui lòng lưu ý rằng đây là ví dụ và có thể không hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung có liên quan đến rượu

Nội dung chính sách

Không được đặt quảng cáo của Google trên các trang có một số nội dung nhất định liên quan đến rượu và thuốc lá, bao gồm:

 • Bán đồ uống có cồn trực tuyến.
 • Khuyến khích tiêu thụ rượu vô trách nhiệm, bao gồm miêu tả có tính tích cực về việc uống rượu quá mức, chè chén say sưa hoặc cuộc thi uống rượu.

Ngoài ra, nhà xuất bản hiện có cơ hội chọn nhận quảng cáo về rượu thông qua tính năng lọc danh mục. Nếu không muốn nhận quảng cáo rượu trên các trang của mình, bạn không cần phải làm gì.

Ví dụ

Ví dụ: *

Rượu

Được chấp nhận Không được chấp nhận
 • Danh bạ về vị trí quán bar hoặc quán rượu
 • Trang quảng cáo sự kiện được hãng rượu tài trợ
 • Trang quảng cáo hàng hóa mang thương hiệu rượu
 • Trang có chứa thông tin hoặc bán sản phẩm liên quan đến việc chế biến hoặc sản xuất đồ uống có cồn
 • Trang mà đồ uống có cồn có thể được mua trực tiếp từ trang web.
 • Trang khuyến khích tiêu thụ rượu vô trách nhiệm, bao gồm miêu tả có tính tích cực về việc uống rượu quá mức, chè chén say sưa hoặc cuộc thi uống rượu.
 

* Vui lòng lưu ý rằng đây là ví dụ và có thể không hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung có liên quan đến thuốc lá

Nội dung chính sách

Không được đặt quảng cáo của Google trên các trang quảng cáo thuốc lá và các sản phẩm có liên quan đến thuốc lá, bao gồm thuốc điếu, xì gà, tẩu thuốc và giấy cuốn thuốc. Vui lòng lưu ý rằng hành vi quảng cáo nội dung bị cấm cũng bao gồm cả việc cung cấp liên kết đến các trang không tuân theo chính sách của chúng tôi về nội dung có liên quan đến thuốc lá.

Ví dụ

Ví dụ*

Thuốc lá

Được chấp nhận Không được chấp nhận
 • Trang thông tin về bỏ hút thuốc
 • Trang thông tin không bán các sản phẩm thuốc lá
 • Trang chủ yếu bán các sản phẩm thuốc lá (xì gà, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nhai hoặc giấy cuốn thuốc)

* Vui lòng lưu ý rằng đây là ví dụ và có thể không hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung liên quan đến đánh bạc và trò chơi

Quảng cáo của Google không được đặt trên các trang có nội dung quảng cáo cờ bạc trực tuyến, cờ bạc bằng tiền thật hay bất kỳ trò chơi trên internet nào mà người chơi trả tiền hay đặt cược các vật phẩm có giá trị khác để có cơ hội thắng tiền thật hoặc các giải thưởng dựa trên kết quả của trò chơi.

Các ví dụ bao gồm:

 • Sòng bạc hoặc nhà cái trực tuyến
 • Mua vé hoặc thẻ cào xổ số trực tuyến
 • Cá cược thể thao trực tuyến
 • Các trang web tổng hợp hoặc đơn vị liên kết quảng bá các trang cờ bạc trực tuyến
Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung có liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Nội dung chính sách

Để tuân thủ các điều luật và quy định địa phương có liên quan đến quảng bá dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc, không được đặt quảng cáo của Google trên các trang chứa một số nội dung có liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe nhất định, bao gồm:

 • Bán thuốc theo toa trực tuyến. Ví dụ:
  • Bán thuốc theo toa, ngay cả khi thông qua một chương trình liên kết
  • Hiệu thuốc trực tuyến
  • Trang chủ yếu hướng lưu lượng truy cập đến hiệu thuốc/nhà thuốc trực tuyến
 • Bán dược phẩm và các thực phẩm chức năng chưa được phê duyệt. Ví dụ:
  • Tất cả các mục trong danh sách không đầy đủ này gồm dược phẩm và thực phẩm chức năng bị cấm (ví dụ: các sản phẩm chứa Ephedra)
  • Thực phẩm chức năng thảo dược và ăn kiêng với các thành phần có hoạt tính dược phẩm hoặc nguy hiểm
  • Sản phẩm có tên gần giống gây nhầm lẫn với dược phẩm hoặc thực phẩm chức năng hay chất bị kiểm soát chưa được phê duyệt
Ví dụ

Ví dụ: *

Được chấp nhận Không được chấp nhận
 • Trang bán thuốc không theo toa
 • Trang thông tin về thuốc theo toa cũng như dược phẩm và thực phẩm chức năng chưa được phê duyệt có chứa Ephedra
 • Bán thuốc theo toa, ngay cả khi thông qua một chương trình liên kết
 • Trang chủ yếu hướng lưu lượng truy cập đến hiệu thuốc/nhà thuốc trực tuyến
 • Trang bán Ephedra hoặc chất thay thế cho Ephedra, chẳng hạn như Ephedrine
 • Tất cả các mục trong danh sách không đầy đủ về dược phẩm và thực phẩm chức năng này
 

* Vui lòng lưu ý rằng những ví dụ này không chỉ về những điều sau.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính

Nội dung chính sách

Không được đặt quảng cáo của Google trên các trang quảng cáo bất kỳ hình thức lấy cắp dữ liệu hoặc bẻ khóa máy tính nào. Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính là nội dung cung cấp cho người dùng các hướng dẫn hoặc thiết bị can thiệp hoặc cung cấp quyền truy cập trái phép vào phần mềm, máy chủ hoặc trang web.

Ví dụ

Ví dụ*

Được chấp nhận Không được chấp nhận
 • Trang cung cấp thông tin về cách “mở khóa" hoặc “bẻ khóa" điện thoại di động
 • Thông tin hoặc phần mềm cho DVD, CD, sao chép trò chơi hoặc tải xuống nhạc MP3 (không được vi phạm chính sách bản quyền của chúng tôi bằng cách cung cấp các bản tải xuống tài liệu có bản quyền hoặc hướng lưu lượng truy cập đến các trang có nội dung như vậy)
 • Trang cung cấp thông tin về kênh vệ tinh miễn phí
 • Các trang hoặc sản phẩm cho phép truy cập bất hợp pháp vào điện thoại di động và các phương tiện liên lạc khác hoặc các hệ thống hoặc thiết bị phân phối nội dung
 • Các sản phẩm hoặc dịch vụ né tránh biện pháp bảo vệ bản quyền, bao gồm cả việc phá vỡ các công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số
 • Các sản phẩm giải mã tín hiệu cáp hoặc vệ tinh một cách bất hợp pháp để nhận được các dịch vụ miễn phí
 • Các trang hỗ trợ hoặc cho phép người dùng tải video trực tuyến xuống nếu bị nhà cung cấp nội dung cấm, chẳng hạn như các video trên YouTube và Google Video
 

* Vui lòng lưu ý rằng đây là ví dụ và có thể không hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Các trang cung cấp chương trình thanh toán

Nội dung chính sách

Không được đặt quảng cáo của Google trên các trang hứa hẹn thanh toán hoặc cung cấp phần thưởng khuyến khích cho những người dùng nhấp vào quảng cáo, lướt web, đọc email hoặc thực hiện các hành động tương tự khác. Việc đặt quảng cáo của Google trên các trang như vậy có thể dẫn đến số lần hiển thị hoặc nhấp chuột không hợp lệ và do đó bị cấm. Tương tự như vậy, không được đặt quảng cáo của Google trên các trang chủ yếu quảng bá, cung cấp hoặc hướng lưu lượng truy cập đến tài liệu hướng dẫn về cách triển khai các dịch vụ như thế.

Ví dụ

Ví dụ*

Được chấp nhận Không được chấp nhận
 • Trang trả tiền cho bạn để hoàn thành một hành động, miễn là hành động đó không bao gồm việc nhấp chuột vào quảng cáo hoặc làm tăng số lần hiển thị quảng cáo một cách bất thường (trang Trả tiền để khảo sát, trang Hoàn lại tiền)
 • Trang danh sách an toàn (chọn tham gia các nhóm nơi người dùng quảng bá trang của họ qua email)
 • Trang trả tiền để nhấp chuột
 • Trang trả tiền để lướt web
 • Trang tự động lướt web
 • "Trang tìm kiếm từ thiện"
 • Trang trả tiền để tìm kiếm
 

* Vui lòng lưu ý rằng đây là ví dụ và có thể không hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung xuyên tạc

Nội dung chính sách

Người dùng không muốn bị lừa bởi nội dung mà họ tương tác trực tuyến. Vì lý do này, không được đặt quảng cáo của Google trên các trang xuyên tạc, trình bày sai hay che dấu thông tin về bạn, nội dung của bạn hoặc mục đích chính về thuộc tính web của bạn.

Understanding Policy: Misrepresentative Content

Ví dụ

 

Ví dụ*

Không được chấp nhận
 • Lôi kéo người dùng tương tác với nội dung bằng cách trình bày sai hoặc không rõ ràng
 • "Lừa đảo" để lấy thông tin của người dùng
 • Quảng bá nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng tuyên bố sai sự thật, không trung thực hoặc lừa đảo (ví dụ: chương trình"Làm giàu nhanh")
 • Mạo danh các sản phẩm của Google
 • Nói dối về việc liên kết với hoặc được chứng thực bởi một cá nhân, tổ chức, sản phẩm hay dịch vụ khác
 • Hiển thị nội dung liên quan đến chính trị, vấn đề xã hội hoặc vấn đề mà công chúng đang quan tâm cho những người dùng ở một quốc gia khác, nếu bạn trình bày sai hoặc che giấu nguồn gốc quốc gia hoặc các thông tin chi tiết quan trọng khác về bản thân
 

* Vui lòng lưu ý rằng đây là ví dụ và có thể không hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung gây sốc

Nội dung chính sách

Chúng tôi không muốn nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Vì lý do này, không được đặt quảng cáo của Google trên các trang hiển thị nội dung gây sốc. Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau:

 • Nội dung chứa mô tả hoặc hình ảnh khủng khiếp, tác động mạnh đến thị giác hoặc kinh tởm (ví dụ: máu, ruột, máu đông, chất nhờn trong sinh hoạt tình dục, chất thải của con người hay động vật, cảnh tội phạm hoặc hình ảnh tai nạn)
 • Nội dung miêu tả các hành vi bạo lực (ví dụ: mô tả hoặc hình ảnh về vụ xả súng, vụ nổ hoặc đánh bom; video về hành hình; các hành vi bạo lực đối với động vật)
 • Nội dung chứa nhiều ngôn từ tục tĩu hoặc xúc phạm (chửi thề hoặc nguyền rủa)
Thông tin bổ sung

Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

 • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
 • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
 • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

 • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
 • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
 • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

 • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

Quay lại đầu trang

Nội dung có liên quan đến vũ khí

Nội dung chính sách

Chúng tôi muốn giúp mọi người được an toàn cả trên mạng và ngoài đời thực, vì vậy chúng tôi không cho phép quảng cáo nội dung liên quan đến vũ khí, có thể dẫn đến thiệt hại, tổn hại hoặc chấn thương. Vì lý do này, không được đặt quảng cáo của Google trên các trang chứa nội dung liên quan đến vũ khí bao gồm các nội dung sau:

 • Các trang quảng cáo bán vũ khí. Vũ khí này bao gồm súng lục, súng trường, súng ngắn, súng săn, súng cổ còn hoạt động, súng hơi, súng bắn sơn, súng đạn bi, súng in 3D và nhiều loại khác;
 • Các trang quảng cáo bán phụ tùng hoặc linh kiện liên quan đến súng cầm tay cần thiết hoặc cải tiến chức năng của súng cầm tay. Phụ tùng và linh kiện như thế bao gồm nhưng không giới hạn ở phụ tùng súng đã hoàn thành 80%, đạn, bộ phận nạp đạn, bộ giảm thanh, băng đạn, bao đựng đạn, bộ chuyển đổi, báng súng, kính ngắm và ống ngắm.
 • Các trang cung cấp hướng dẫn cách lắp ráp, cải tiến hoặc mua lại bất kỳ loại súng nào bao gồm cả các phụ tùng hoặc linh kiện của súng. Phụ tùng và linh kiện như thế bao gồm nhưng không giới hạn ở các hướng dẫn chế tạo súng cầm tay, chỉ dẫn, phần mềm hoặc thiết bị để in 3D các loại súng hoặc phụ tùng súng;
 • Các trang quảng cáo việc bán các sản phẩm được thiết kế để phát nổ hoặc có thể gây thiệt hại cho người hoặc tài sản gần đó. Sản phẩm như thế bao gồm nhưng không giới hạn ở vật liệu nổ, bom đinh, bom hóa học, bất kỳ loại pháo hoa nào phát nổ, pháo nổ và lựu đạn;
 • Các trang chứa nội dung hướng dẫn cách lắp ráp, cải tiến hoặc mua lại các mặt hàng phát nổ;
 • Các trang quảng cáo bán các loại vũ khí khác được thiết kế để (trong cách sử dụng hiện nay) gây sát thương đối thủ trong thể thao, tự vệ hoặc chiến đấu. Vũ khí như thế bao gồm nhưng không giới hạn ở phi tiêu hình ngôi sao, vũ khí đeo tay, bình xịt hơi cay;
 • Các trang quảng bá việc bán dao được thiết kế để mang lại lợi thế khi đối đầu. Các loại dao như thế bao gồm dao có hình thức ngụy trang hoặc cơ chế mở được hỗ trợ như dao bấm, dao găm, gậy kiếm, dao bướm, dao quân sự, dao găm chữ T, rìu ném;
 • Trang quảng bá việc sử dụng vũ khí để gây tổn hại cho người khác.
  Thông tin bổ sung

  Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

  • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
  • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
  • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

  Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

  • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
  • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

  Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

  • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
  • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
  • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

  Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

  • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

  Quay lại đầu trang

  Nội dung khuyến khích hành vi không trung thực

  Nội dung chính sách

  Chúng tôi coi trọng sự trung thực và công bằng, vì vậy, không được đặt quảng cáo của Google trên các trang có nội dung giúp người dùng lừa dối người khác. Ví dụ:

  • Nội dung quảng bá cách tạo tài liệu giả mạo hoặc sai trái, chẳng hạn như hộ chiếu, bằng cấp hoặc giấy phép;
  • Nội dung quảng bá việc tạo giấy tờ nhận dạng giả mạo hoặc sai trái;
  • Bán hoặc phân phối các bài thi học kỳ, dịch vụ viết luận văn hoặc làm bài kiểm tra;
  • Thông tin hoặc sản phẩm để vượt qua các xét nghiệm ma túy;
  • Nội dung khuyến khích hoạt động gian lận

  Lưu ý rằng đây là ví dụ và có thể không hoàn chỉnh hoặc đầy đủ.

  Thông tin bổ sung

  Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

  • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
  • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
  • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

  Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

  • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
  • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

  Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

  • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
  • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
  • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

  Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

  • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

  Quay lại đầu trang

  Nội dung bất hợp pháp

  Không được đặt quảng cáo của Google trên bất kỳ trang nào có nội dung bất hợp pháp, khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.

  Hàng giả

  Nhà xuất bản AdSense không được hiển thị quảng cáo của Google trên các trang web cung cấp hoặc quảng bá bán hàng giả. Hàng giả có nhãn hiệu hoặc biểu tượng giống hệt hoặc về căn bản không thể phân biệt được với nhãn hiệu của một mặt hàng khác. Hàng giả bắt chước các đặc điểm thương hiệu của sản phẩm nhằm tìm cách mạo nhận là sản phẩm chính hiệu của chủ sở hữu thương hiệu.

  Hành vi tình dục với trẻ vị thành niên, cưỡng bức hay bất hợp pháp

  Google AdSense nghiêm cấm việc kiếm tiền từ nội dung có liên quan đến hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em hoặc ấu dâm. Google luôn đi đầu trong cuộc chiến chống lạm dụng trẻ em trực tuyến và là tổ chức hỗ trợ nhiệt tình của chương trình trực tuyến an toàn cho gia đình.

  Theo luật pháp liên bang Hoa Kỳ, hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em được định nghĩa là những hình ảnh mô tả về trẻ vị thành niên (nghĩa là dưới 18 tuổi) tham gia vào hành vi tình dục, chẳng hạn như giao cấu, quan hệ tình dục bằng miệng hoặc thủ dâm cũng như những hình ảnh khiêu dâm về bộ phận sinh dục (được che đậy hoặc không được che đậy). Định nghĩa này cũng áp dụng với hình ảnh, video, phim hoạt hình, hình vẽ, tranh và điêu khắc. Hình ảnh có thể liên quan đến một trẻ em thực sự; được tạo từ máy tính, được biến hình, kết hợp hoặc hình ảnh đã chỉnh sửa theo cách khác mà có vẻ là trẻ em (như “Photoshop”). Hành vi này cũng bao gồm việc gạ gẫm người vị thành niên về các hoạt động tình dục, còn được gọi là "dụ dỗ".

  Ấu dâm là bất kỳ nội dung hoặc hành vi nào (hình ảnh, văn bản, video, v.v.) mô tả, khuyến khích hoặc quảng bá ham muốn tình dục của người lớn đối với trẻ vị thành niên (nghĩa là dưới 18).

  Thông tin bổ sung

  Trang web của tôi đã bị cảnh báo vì vi phạm chính sách:

  • Vui lòng xem lại kỹ thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu về (các) vấn đề phát hiện được trên trang web của bạn. Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn.
  • Sau khi bạn thực hiện thay đổi để giải quyết (các) vấn đề trên trang web của mình, bạn không cần làm gì thêm nữa. Nếu bạn không thực hiện thay đổi để giúp trang web trở về trạng thái tuân thủ, quá trình phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa đối với trang web của bạn.
  • Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

  Việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa trên trang của tôi:

  • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị giới hạn hoặc vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
  • Sau khi thực hiện các thay đổi thích hợp với trang của bạn, vui lòng tham khảo thông báo chính sách để tìm hiểu cách yêu cầu xem xét lại trang của bạn.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin

  Phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa trên trang của tôi:

  • Tất cả thông báo chính sách được gửi qua email hoặc có thể được truy cập trong tài khoản AdSense của bạn. Vui lòng xem kỹ lại thông báo của bạn và sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cụ thể lý do việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với trang của bạn.
  • Khi thực hiện thay đổi đối với trang của bạn, xin hãy nhớ rằng URL được cung cấp trong thông báo chỉ là một ví dụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nội dung của toàn bộ trang web để tuân thủ chính sách trước khi yêu cầu xem xét lại.
  • Sau khi thực hiện thay đổi thích hợp đối với trang web của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web bằng cách điền vào biểu mẫu này.
  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

  Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa:

  • Để biết thêm thông tin về lý do khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu và các bước tiếp theo, vui lòng nhấp vào đây.

  Quay lại đầu trang

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?