Xác minh địa chỉ (PIN) và số điện thoại

Sự cố với mã PIN

Tìm hiểu lý do tại sao mã PIN của bạn có thể chưa đến và cách yêu cầu mã PIN mới.

Có một số lý do khiến bạn chưa thể nhận được mã số nhận dạng cá nhân (PIN):

 • Tài khoản của bạn không bị giữ lại mã PIN.

  Bạn chỉ bắt buộc phải xác minh mã PIN của mình sau khi số dư tài khoản của bạn đạt ngưỡng xác minh. Nếu bạn không thấy một khoản giữ nào hiển thị trên trang chủ AdSense của mình, thì điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn chưa bị giữ lại mã PIN.

 • Mã PIN của bạn chưa được gửi.

  Bạn phải đợi tối đa một tuần sau khi số dư tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng xác minh để mã PIN được tạo và gửi đến cho bạn qua thư.

 • Bạn chưa đợi đủ 4 tuần sau khi mã PIN mới nhất được tạo.

  Thường sẽ mất tối đa 4 tuần để gửi mã PIN cho bạn qua thư mặc dù thời gian này có thể lâu hơn tùy thuộc vào vị trí của bạn.

  Nếu không nhận được mã PIN của mình sau 4 tuần thì bạn sẽ cần yêu cầu mã PIN thay thế. Để tìm hiểu thời điểm bạn có thể yêu cầu mã PIN thay thế, hãy kiểm tra trang "Thông tin tài khoản" trong tài khoản AdSense của bạn.

 • Địa chỉ thanh toán của bạn không hợp lệ.

  Hãy dành một chút thời gian để xem lại địa chỉ thanh toán của bạn và cập nhật địa chỉ nếu cần.

 • Trong video này, chúng tôi chỉ cho bạn cách xác minh mã PIN qua thư và trả lời các câu hỏi bạn thường gặp nhất xung quanh quy trình xác minh địa chỉ.

Cách yêu cầu mã PIN thay thế

Nếu chưa nhận được mã PIN hoặc mã PIN bị mất, bạn có thể yêu cầu mã PIN thay thế. Để đảm bảo rằng mã PIN có đủ thời gian để đến tay bạn, bạn sẽ cần phải đợi 4 tuần sau khi mã PIN mới nhất được gửi qua thư trước khi yêu cầu một mã PIN thay thế.

Trước khi yêu cầu mã PIN thay thế, hãy đảm bảo rằng địa chỉ thanh toán của bạn chính xác. Tìm hiểu cách thay đổi địa chỉ thanh toán của bạn.

Để yêu cầu mã PIN thay thế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Trên trang chủ AdSense, tìm thẻ xác minh mã PIN và nhấp vào Xác minh. (Bạn có thể cần nhấp vào Xem thêm để hiển thị thẻ.)
  Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy thẻ xác minh mã PIN: Trong bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Tài khoản.
 3. Trên trang "Thông tin tài khoản", nhấp vào Gửi lại mã PIN.

  Chúng tôi sẽ gửi mã PIN mới qua thư đến địa chỉ thanh toán của bạn. Nếu mã PIN ban đầu của bạn được gửi đến trước, vui lòng sử dụng mã PIN đó; mã PIN thay thế sẽ là bản sao của mã PIN ban đầu.

Câu hỏi thường gặp

Google có thể gửi mã PIN đến địa chỉ mới của tôi không?
Nếu có sai sót trong địa chỉ của bạn hoặc nếu bạn đã chuyển đến địa chỉ mới, bạn cần làm theo hướng dẫn sau để thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản của mình.

Sau khi địa chỉ của bạn đã được cập nhật, bạn có thể yêu cầu gửi mã PIN trùng lặp đến địa chỉ bạn đã cập nhật.

Tôi có thể sử dụng mã PIN cũ sau khi yêu cầu mã PIN thay thế không?
Có. Tất cả mã PIN thay thế được phát hành cho tài khoản của bạn sẽ được sao chép chính xác từ mã gốc. Bạn có thể nhập bất kỳ mã PIN nào mình nhận được, bất kể mã nào đến trước.
Tôi có thể gửi cho Google bản sao văn bản nhận dạng chính thức hoặc hóa đơn nội địa của mình không?
Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi tài liệu chính thức làm bằng chứng chứng minh địa chỉ của bạn. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ thấy thông báo trên trang chủ của tài khoản AdSense cùng với hướng dẫn về cách gửi cho chúng tôi tài liệu chính thức đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?