Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Riktlinjer för annonsimplementering

Policyer för annonsplacering

Utgivare kan experimentera med olika annonsplaceringar. Utforska policyerna för placering av AdSense-annonser nedan.

Undvika oavsiktliga klick
Uppmana till oavsiktliga klick
Orimlig uppmärksamhet på annonser
Placera annonser under vilseledande rubrik
Anpassa bilder efter annonser
Formatera innehåll så att det liknar annonser
Erbjudande om ersättning
Avstånd mellan annonser och Flash-spel

Säkerställa korrekt annonsplacering
Annonser med automatisk uppdatering
Annonser i dynamiskt innehåll
Annonser i e-post
Annonser i programvara
Annonser i ett nytt fönster
Annonser i popup- eller popunder-fönster
Annonser på en webbplats med popup- eller popunder-fönster
Annonser i innehåll som vi inte kan utvärdera
Annonser på samma sida eller webbplats som en annan utgivare
Annonser på en värdwebbplats (till exempel Blogger)

Undvika oavsiktliga klick

Uppmana till oavsiktliga klick

Utgivare får inte på något sätt uppmana användare att klicka på Google-annonser. Detta innefattar att implementera annonserna så att de kan misstas för annat innehåll på webbplatsen, till exempel en meny, navigering eller nedladdningslänkar.

Var försiktig när du placerar länkar, uppspelningsknappar, nedladdningsknappar, navigeringsknappar (till exempel Föregående och Nästa), spelfönster, videospelare, rullgardinsmenyer eller program nära annonser eftersom det kan leda till oavsiktliga klick. Även om layouten inte syftar till att uppmuntra oavsiktliga klick kan utgivaren ändå få en avisering om policyöverträdelse.

Encouraging accidental clicks | AdSense Program Policies

 

Tillbaka till början

Orimlig uppmärksamhet på annonser

Utgivare får inte rikta överdriven uppmärksamhet mot sina Google-annonser. Exempel:

  • iögonfallande animationer som riktar användarnas uppmärksamhet mot annonser
  • pilar eller andra symboler som pekar på annonser

Unnatural attention to ads | AdSense Program Policies

Tillbaka till början

Placera annonser under en vilseledande rubrik

Det är viktigt att besökarna på din webbplats inte blir vilseledda på något sätt och att de tydligt kan skilja mellan innehåll och Google-annonser. Enligt policyn får du inte placera annonser under vilseledande rubriker som ”resurser” eller ”länktips”. Utgivare får endast märka Google-annonser med ”Annonser” eller ”Sponsrade länkar”.

Dessutom kan en webbplatsrubrik tolkas som en olämplig annonsetikett, som i exemplet nedan. Eftersom annonser på en sådan position kan uppfattas som länkar eller produktinformation i stället för annonser, är en sådan implementering inte tillåten. Kontrollera noga webbplatsen och dess layout för att förhindra detta.

Utgivare får inte uppmuntra användare att klicka på annonser, till exempel genom att skriva något av följande:

  • Klicka gärna på en annons.
  • Bidra genom att klicka på en annons.
  • Vi behöver din hjälp. Besök en av våra sponsorer!
  • Vi behöver en ny server. Stöd oss!

Tillbaka till början

Anpassa bilder efter annonser

Utgivare får inte försöka koppla särskilda bilder till enskilda annonser som visas på deras webbplatser. En sådan implementering kan få användare att tro att bilden har att göra med det annonsören erbjuder, vilket bryter mot våra policyer.

Tillbaka till början

Formatera innehåll så att det liknar annonser

Utgivare får inte implementera Google-annonser på ett sätt som döljer att de är just annonser. Detta inbegriper att formatera närliggande innehåll så att det liknar annonserna. Om en utgivare placerar annonser på sökresultatsidor som inte kommer från Google måste man tydligt skilja sökresultat och annonser från varandra. Läs våra policyer för AdSense for Search för mer information.

I exemplet nedan är innehållet formaterat så att det liknar annonserna, vilket gör det svårt att skilja dem åt. Implementeringen tillåts inte.

Tillbaka till början

Erbjudande om ersättning

Det är strängt förbjudet att erbjuda ersättning eller annan typ av uppmuntran till annonsklick.

Tillbaka till början

Avstånd mellan annonser och Flash-spel

När du placerar Google-annonser på webbplatser med Flash-spel rekommenderar vi att du lämnar ett avstånd på minst 150 pixlar mellan annonserna och kanten av spelet. När användare koncentrerar sig på ett Flash-spel och klickar frenetiskt är det mer sannolikt att ogiltiga klick sker. Eftersom alla spel och webbplatser är unika kanske vissa spel behöver längre avstånd, beroende på typ av spel och hur det spelas. Fler riktlinjer hittar du i informationen om AdSense for Content-annonser på spelsidor.

Tillbaka till början

Säkerställa korrekt annonsplacering

Annonser med automatisk uppdatering

Utgivare får inte uppdatera en sida eller ett sidelement utan att användaren begär det. Detta innefattar att placera annonser på sidor eller placeringar som automatiskt omdirigeras eller uppdateras. Utgivare får inte heller visa annonser under en specifik tidsperiod (pre-roll) innan användarna får se innehåll som videor, spel och nedladdningar.

Auto refreshing ads | AdSense Program Policies

Tillbaka till början

Annonser i dynamiskt innehåll

Utgivare får inte placera Google-annonser på sidor där dynamiskt innehåll är huvudfokus (livechatt, snabbmeddelanden, kommentarer som uppdateras automatiskt och annat.)

Tillbaka till början

Annonser i e-post

Google-annonser ska vara effektiva både för utgivare och annonsörer. Därför får utgivare inte placera Google-annonser i e-postmeddelanden. Utgivare får inte heller placera Google-annonser bredvid e-postmeddelanden om de är sidans huvudfokus.

Tillbaka till början

Annonser i programvara

Utgivare får inte distribuera Google-annonser eller AdSense for Search-rutor via programvara, inklusive men inte begränsat till verktygsfält, webbläsartillägg och datorprogram. AdSense-koden får endast implementeras på webbaserade sidor och godkända WebView-tekniker.

Tillbaka till början

Annonser i ett nytt fönster

Utgivare får inte öppna Google-annonser i ett nytt fönster eller ändra vad som händer när användaren klickar på en annons. Mer information finns i artikeln om att öppna annonser i ett nytt fönster. Observera att denna policy inte gäller AdSense-annonser som visas via dynamisk tilldelning genom Google Ad Manager.

Tillbaka till början

Annonser i popup- eller popunder-fönster

Utgivare får inte visa Google-annonser i ett fönster som inte initieras av en avsiktlig användarinteraktion (till exempel ett klick). Dessutom får Google-annonser inte visas i ett webbläsarfönster som saknar navigeringskontroller, till exempel knappar för att bläddra framåt och bakåt och fält för att redigera webbadressen.

Tillbaka till början

Annonser på en webbplats med popup- eller popunder-fönster

Utgivare får inte visa Google-annonser på en webbplats med fler än tre popup-fönster. Om popup-fönster visas på en webbplats får de inte störa navigeringen på webbplatsen, ändra användarens inställningar, starta nedladdningar eller sprida virus.

Utgivare får inte visa Google-annonser på webbplatser som innehåller eller utlöser popunder-fönster.

Webbplatser som använder AdSense får inte läsas in tillsammans med programvara som startar popup-fönster, modifierar webbläsarinställningarna, omdirigerar användarna till oönskade webbplatser eller på annat sätt stör normal navigering på webbplatsen. Du ansvarar för att inga annonsnätverk eller partner använder sådana metoder för att rikta trafik till sidor som innehåller din AdSense-kod.

Tillbaka till början

Annonser i innehåll som vi inte kan utvärdera

För att skydda kvaliteten i vårt annonsnätverk kan vi inaktivera annonsvisning i innehåll som inte kan utvärderas. Detta inkluderar men är inte begränsat till innehåll vars robots.txt-fil blockerar Googles genomsökning samt lösenordsskyddat innehåll där utgivaren inte har gett Google inloggningsuppgifter.

Tillbaka till början

Annonser på samma sida eller webbplats som en annan utgivare

Om en webbplats följer våra programpolicyer och webbplatsägaren har gett dig tillstånd att visa annonser på deras webbplats får du placera din annonskod på samma sida som den andra utgivarens annonskod. Du måste dock kontakta webbplatsvärden eller webbplatsägaren för att få tillstånd att visa annonser på deras webbplats. Dessutom kan du endast få betalt för klick och exponeringar på de annonsenheter som är kopplade till ditt konto.

Tänk på att varje utgivare är ansvarig för innehållet på en webbplats där deras annonskod är placerad. Om vi märker att en webbplats bryter mot våra policyer meddelar vi alla utgivare vars annonskod finns på webbplatsen.

Tillbaka till början

Annonser på en värdwebbplats (till exempel Blogger)

Du får placera AdSense-kod på alla sidor som följer våra programpolicyer, inklusive webbplatser som finns hos en värd. Kom dock ihåg att du kan behöva redigera HTML-källkoden på webbplatsen för att kunna använda AdSense. Du ansvarar även för att kontakta din värd och kontrollera att du får använda AdSense enligt deras användarvillkor.

Tillbaka till början

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
14814596916787539765
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
157