Policyer för annonsimplementering

Policyer för annonsplacering

Klicka på länkarna nedan för att läsa avsnitten du är intresserad av:

Undvika oavsiktliga klick
Uppmana till oavsiktliga klick
Orimlig uppmärksamhet på annonser
Placera annonser under vilseledande rubrik
Webbplatslayout som flyttar innehållet nedanför mitten
Anpassa bilder efter annonser
Formatera innehåll så att det liknar annonser
Erbjudande om ersättning
Avstånd mellan annonser och flashspel

Säkerställa korrekt annonsplacering
Värdefullt annonsutrymme
Annonser med automatisk uppdatering
Annonser på sidor för tack, avslutat besök, inloggning eller fel
Annonser i dynamiskt innehåll
Annonser i e-post
Annonser i programvara
Annonser i ett nytt fönster
Annonser i popup- eller popunder-fönster
Annonser på en webbplats med popup- eller popunder-fönster
Annonser i innehåll som vi inte kan utvärdera
Annonser på samma sida eller webbplats som en annan utgivare
Annonser på en värdwebbplats (till exempel Blogger)
Visa webbplatser från tredje part på webbsidan

Undvika oavsiktliga klick

Uppmana till oavsiktliga klick

Utgivare får inte på något sätt uppmana användare att klicka på Google-annonser. Detta innefattar att implementera annonserna så att de kan misstas för annat innehåll på webbplatsen, till exempel en meny, navigering eller nedladdningslänkar.

Var försiktig när du placerar länkar, uppspelningsknappar, nedladdningsknappar, navigeringsknappar (till exempel Föregående och Nästa), spelfönster, videospelare, rullgardinsmenyer eller program nära annonser eftersom det kan leda till oavsiktliga klick. Även om layouten inte syftar till att uppmuntra oavsiktliga klick kan utgivaren ändå få en avisering om policyöverträdelse.

Understanding Policy: Accidental Clicks

Tillbaka till början

Orimlig uppmärksamhet på annonser

Utgivare får inte rikta överdriven uppmärksamhet mot sina Google-annonser. Exempel:

 • iögonfallande animationer som riktar användarnas uppmärksamhet mot annonser
 • pilar eller andra symboler som pekar på annonser

Understanding Policy: Unnatural Attention to Ads

Tillbaka till början

Placera annonser under en vilseledande rubrik

Det är viktigt att besökarna på din webbplats inte blir vilseledda på något sätt och att de tydligt kan skilja mellan innehåll och Google-annonser. Enligt policyn får du inte placera annonser under vilseledande rubriker som ”resurser” eller ”länktips”. Utgivare får endast märka Google-annonser med ”Annonser” eller ”Sponsrade länkar”.

Dessutom kan en webbplatsrubrik tolkas som en olämplig annonsetikett, som i exemplet nedan. Eftersom annonser på en sådan position kan uppfattas som länkar eller produktinformation i stället för annonser, är en sådan implementering inte tillåten. Kontrollera noga webbplatsen och dess layout för att förhindra detta.

Utgivare får inte uppmuntra användare att klicka på annonser, till exempel genom att skriva något av följande:

 • Klicka gärna på en annons.
 • Bidra genom att klicka på en annons.
 • Vi behöver din hjälp. Besök en av våra sponsorer!
 • Vi behöver en ny server. Stöd oss!

Tillbaka till början

Anpassa bilder efter annonser

Utgivare får inte försöka koppla särskilda bilder till enskilda annonser som visas på deras webbplatser. En sådan implementering kan få användare att tro att bilden har att göra med det annonsören erbjuder, vilket bryter mot våra policyer.

Tillbaka till början

Webbplatslayout som flyttar innehållet nedanför mitten

Utgivare bör undvika webbplatslayouter där annonser flyttar innehållet nedanför mitten. Dessa layouter gör det svårt för användarna att skilja mellan innehåll och annonser.

Tillbaka till början

Formatera innehåll så att det liknar annonser

Utgivare får inte implementera Google-annonser på ett sätt som döljer att de är just annonser. Detta inbegriper att formatera närliggande innehåll så att det liknar annonserna. Om en utgivare placerar annonser på sökresultatsidor som inte kommer från Google måste man tydligt skilja sökresultat och annonser från varandra. Läs våra policyer för AdSense for Search för mer information.

I exemplet nedan är innehållet formaterat så att det liknar annonserna, vilket gör det svårt att skilja dem åt. Implementeringen tillåts inte.

Tillbaka till början

Erbjudande om ersättning

Det är strängt förbjudet att erbjuda ersättning eller annan typ av uppmuntran till annonsklick.

Tillbaka till början

Avstånd mellan annonser och flashspel

När du placerar Google-annonser på webbplatser med Flash-spel rekommenderar vi att du lämnar ett avstånd på minst 150 pixlar mellan annonserna och kanten av spelet. När användare koncentrerar sig på ett Flash-spel och klickar frenetiskt är det mer sannolikt att ogiltiga klick sker. Eftersom alla spel och webbplatser är unika kanske vissa spel behöver längre avstånd, beroende på typ av spel och hur det spelas. Fler riktlinjer hittar du i informationen om AdSense for Content-annonser på spelsidor.

Tillbaka till början

Säkerställa korrekt annonsplacering

Värdefullt annonsutrymme

Mängden annonser och annat betalt marknadsföringsmaterial som du lägger till på dina sidor får inte överstiga mängden innehåll. Vidare bör innehållet som du tillhandahåller ge mervärde och stå i fokus för användarna som besöker din sida. Vi kan därför begränsa eller inaktivera annonsvisningen på sidor med litet eller inget värde och/eller för mycket annonser tills utgivaren åtgärdar detta.

Exempel på otillåtna sidor är

 • spegling, inramning, skrapning eller omskrivning av innehåll från andra källor utan att lägga till värde
 • sidor med mer annonser än innehåll som tillhandahålls av utgivaren
 • automatiskt genererat innehåll utan manuell granskning eller kvalitetskontroll
 • sidor som står värd för annonser eller sidor utan innehåll
 • sidor som inte följer kvalitetsriktlinjerna för webbansvariga.

Titta på den här videon om du vill veta mer om vår policy för relevant annonsutrymme.

Om policyn för relevant annonsutrymme/Om våra policyer, avsnitt 5

Tillbaka till början

Annonser med automatisk uppdatering

Utgivare får inte uppdatera en sida eller ett sidelement utan att användaren begär det. Detta innefattar att placera annonser på sidor eller placeringar som automatiskt omdirigeras eller uppdateras. Utgivare får inte heller visa annonser under en specifik tidsperiod (pre-roll) innan användarna får se innehåll som videor, spel och nedladdningar.

Tillbaka till början

Annonser på sidor för tack, avslutat besök, inloggning eller fel

Utgivare får inte placera annonser på sidor utan egentligt innehåll, till exempel sidor som visar tackmeddelanden och felmeddelanden, sidor för inloggning eller avslutningssidor. Detta är sidor som besökarna ser på en webbplats innan de lämnar webbplatsen eller efter att de utfört en specifik åtgärd på webbplatsen, som ett köp eller en nedladdning.

Annonser i fokus på sådana sidor kan få användaren att tro att annonserna är faktiskt innehåll. Placera därför inga annonser på sådana sidor.

Tillbaka till början

Annonser i dynamiskt innehåll

Utgivare får inte placera Google-annonser på sidor där dynamiskt innehåll är huvudfokus (livechatt, snabbmeddelanden, kommentarer som uppdateras automatiskt och annat.)

Tillbaka till början

Annonser i e-post

Google-annonser ska vara effektiva både för utgivare och annonsörer. Därför får utgivare inte placera Google-annonser i e-postmeddelanden. Utgivare får inte heller placera Google-annonser bredvid e-postmeddelanden om de är sidans huvudfokus.

Tillbaka till början

Annonser i programvara

Utgivare får inte distribuera Google-annonser eller AdSense for Search-rutor via programvara, inklusive men inte begränsat till verktygsfält, webbläsartillägg och datorprogram. AdSense-koden får endast implementeras på webbaserade sidor och godkända WebView-tekniker.

Tillbaka till början

Annonser i ett nytt fönster

Utgivare får inte öppna Google-annonser i ett nytt fönster eller ändra vad som händer när användaren klickar på en annons. Mer information finns i artikeln om att öppna annonser i ett nytt fönster. Observera att denna policy inte gäller AdSense-annonser som visas via dynamisk tilldelning genom Google Ad Manager.

Tillbaka till början

Annonser i popup- eller popunder-fönster

Utgivare får inte visa Google-annonser i ett fönster som inte initieras av en avsiktlig användarinteraktion (till exempel ett klick). Dessutom får Google-annonser inte visas i ett webbläsarfönster som saknar navigeringskontroller, till exempel knappar för att bläddra framåt och bakåt och fält för att redigera webbadressen.

Tillbaka till början

Annonser på en webbplats med popup- eller popunder-fönster

Utgivare får inte visa Google-annonser på en webbplats med fler än tre popup-fönster. Om popup-fönster visas på en webbplats får de inte störa navigeringen på webbplatsen, ändra användarens inställningar, starta nedladdningar eller sprida virus.

Utgivare får inte visa Google-annonser på webbplatser som innehåller eller utlöser popunder-fönster.

Webbplatser som använder AdSense får inte läsas in tillsammans med programvara som startar popup-fönster, modifierar webbläsarinställningarna, omdirigerar användarna till oönskade webbplatser eller på annat sätt stör normal navigering på webbplatsen. Du ansvarar för att inga annonsnätverk eller partner använder sådana metoder för att rikta trafik till sidor som innehåller din AdSense-kod.

Tillbaka till början

Annonser i innehåll som vi inte kan utvärdera

För att skydda kvaliteten i vårt annonsnätverk kan vi inaktivera annonsvisning i innehåll som inte kan utvärderas. Detta inbegriper bland annat innehåll som blockerar Googles robot.txt-fil och lösenordsskyddat innehåll där utgivaren inte har gett Google tillgång till sina användaruppgifter.

Tillbaka till början

Annonser på samma sida eller webbplats som en annan utgivare

Om en webbplats följer våra programpolicyer och webbplatsägaren har gett dig tillstånd att visa annonser på deras webbplats får du placera din annonskod på samma sida som den andra utgivarens annonskod. Du måste dock kontakta webbplatsvärden eller webbplatsägaren för att få tillstånd att visa annonser på deras webbplats. Dessutom kan du endast få betalt för klick och exponeringar på de annonsenheter som är kopplade till ditt konto.

Tänk på att varje utgivare är ansvarig för innehållet på en webbplats där deras annonskod är placerad. Om vi märker att en webbplats bryter mot våra policyer meddelar vi alla utgivare vars annonskod finns på webbplatsen.

Tillbaka till början

Annonser på en värdwebbplats (till exempel Blogger)

Du får placera AdSense-kod på alla sidor som följer våra programpolicyer, inklusive webbplatser som finns hos en värd. Kom dock ihåg att du kan behöva redigera HTML-källkoden på webbplatsen för att kunna använda AdSense. Du ansvarar även för att kontakta din värd och kontrollera att du får använda AdSense enligt deras användarvillkor.

Tillbaka till början

Visa webbplatser från tredje part på webbsidan

När en webbplats visar en annan webbplats i en ram eller ett fönster anser vi att innehållet finns i en ram. Det är strängt förbjudet att placera Google-annonser på sådana sidor.

Tillbaka till början

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt