Beleid voor het implementeren van advertenties

Beleid voor advertentieplaatsingen

Klik hieronder op een link om naar het gewenste artikel te gaan:

Onbedoelde klikken tegengaan
Onbedoelde klikken aanmoedigen
Onnatuurlijke aandacht voor advertenties
Advertenties onder een misleidende kop plaatsen
Site-indeling waarbij content onder de vouw terechtkomt
Afbeeldingen bij advertenties plaatsen
Content dezelfde opmaak als advertenties geven
Beloningen aanbieden
Afstand tussen advertenties en Flash-games

Correcte plaatsing van advertenties
Waardevolle voorraad
Automatisch vernieuwde advertenties
Advertenties op bedank-, uitstap-, inlog- of foutpagina's
Advertenties in dynamische content
Advertenties in e-mails
Advertenties in een software-app
Advertenties in een nieuw venster
Advertenties in pop-up- en pop-undervensters
Advertenties op een site met pop-ups of pop-unders
Advertenties bij content die niet kan worden geëvalueerd
Advertenties op dezelfde pagina of site als een andere uitgever
Advertenties op een gehoste site (bijv. Blogger)
Een site van derden op uw pagina weergeven

Onbedoelde klikken tegengaan

Onbedoelde klikken aanmoedigen

Uitgevers mogen gebruikers op geen enkele wijze aanmoedigen om op Google-advertenties te klikken. Hieronder valt ook de plaatsing van advertenties op posities waar ze kunnen worden verward met andere websitecontent, zoals links voor menu's, navigatie of downloads.

Bij de plaatsing van links, afspeel-, download- en navigatieknoppen (bijv. Vorige of Volgende), gamevensters, videospelers, dropdownmenu's of apps moet u erop letten dat u deze niet te dicht bij advertenties plaatst. Dit kan namelijk leiden tot onbedoelde klikken. Als de opmaak tot onbedoelde klikken leidt, ontvangen uitgevers mogelijk een melding over schending van het beleid, ook als er geen sprake is van opzet.

Understanding Policy: Accidental Clicks

Terug naar boven

Onnatuurlijke aandacht voor advertenties

Uitgevers mogen niet op onnodige of onnatuurlijke wijze de aandacht van gebruikers vestigen op hun Google-advertenties. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Advertenties met drukke animaties die de aandacht van de gebruiker op de advertentie vestigen
 • Pijlen of andere symbolen die naar de advertentie wijzen

Understanding Policy: Unnatural Attention to Ads

Terug naar boven

Advertenties onder een misleidende kop plaatsen

Het is belangrijk dat bezoekers van uw site op geen enkele manier worden misleid. Ze moeten de content en de Google Display-advertenties gemakkelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Het is volgens dit beleid niet toegestaan advertenties onder misleidende koppen als 'Bronnen' of 'Nuttige links' te plaatsen. Uitgevers mogen Google-advertenties alleen aanduiden met 'Advertenties' of 'Gesponsorde links'.

Zoals hieronder aangegeven, kan ook de kop van een site worden opgevat als ongewenst advertentielabel. Omdat advertenties op een dergelijke positie kunnen worden aangezien voor links of vermeldingen in plaats van advertenties, wordt deze implementatie als onacceptabel beschouwd. Controleer of dit het geval is op uw site en in uw content.

Uitgevers mogen geen taalgebruik bezigen dat gebruikers aanzet tot klikken op advertenties, zoals:

 • 'Klik gerust op een advertentie.'
 • 'Steun dit initiatief. Klik op een advertentie.'
 • 'Help mee deze site in de lucht te houden. Check onze sponsors.'
 • 'Wij hebben een nieuwe server nodig. Steun ons!'

Terug naar boven

Afbeeldingen bij advertenties plaatsen

Uitgevers mogen geen specifieke afbeeldingen koppelen aan de afzonderlijke advertenties op hun sites. Door een dergelijke implementatie kunnen gebruikers in de war raken, omdat ze ervan uitgaan dat de afbeelding rechtstreeks verband houdt met wat de adverteerder aanbiedt. Daarom vormt dit een schending van het beleid.

Terug naar boven

Site-indeling waarbij content onder de vouw terechtkomt

Uitgevers moeten geen site-layout gebruiken waarbij de content door de advertenties wordt weggedrukt tot onder de vouw. Een dergelijke layout maakt het voor gebruikers lastig om onderscheid te maken tussen content en advertenties.

Terug naar boven

Content dezelfde opmaak als advertenties geven

Uitgevers mogen Google-advertenties niet in onherkenbare vorm implementeren. Dit omvat onder meer het opmaken van aangrenzende content zodat deze op de advertenties lijkt. Als een uitgever advertenties plaatst op een pagina met zoekresultaten die niet van Google afkomstig zijn, dient er duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen zoekresultaten en advertenties. Bekijk het beleid voor AdSense voor zoeken voor meer informatie.

In het onderstaande voorbeeld is de opmaak van de content vrijwel identiek aan die van de advertenties, waardoor ze moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Deze implementatie is niet toegestaan.

Terug naar boven

Beloningen aanbieden

Het aanbieden van vergoedingen of beloningen voor klikken op advertenties is ten strengste verboden.

Terug naar boven

Afstand tussen advertenties en Flash-games

Wij raden u met klem aan bij de plaatsing van Google-advertenties op sites met Flash-games een minimale afstand van 150 pixels tussen de advertenties en de rand van de game aan te houden. Gebruikers gaan vaak helemaal op in een Flash-game en klikken heel wat af. Ongeldige klikken zijn vaak het gevolg. Elke game en elke site is uniek. Soms is dan ook een grotere afstand nodig, vanwege het soort game of de speelwijze. Meer richtlijnen vindt u in Advertenties van AdSense voor content op gameplay-pagina's.

Terug naar boven

Correcte plaatsing van advertenties

Waardevolle voorraad

Advertenties en ander betaald promotiemateriaal die zijn toegevoegd aan uw pagina's, mogen uw content niet overschrijden. Bovendien moet de content die u verstrekt, waarde toevoegen en het belangrijkste zijn wat bezoekers van uw pagina zien. Om deze reden kunnen we de weergave van advertenties beperken of uitschakelen op pagina's met weinig tot geen waarde en/of overmatige reclame totdat er wijzigingen zijn aangebracht.

Voorbeelden van onacceptabele pagina's omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Mirroring, framing, scraping of herschrijven van de content van andere bronnen zonder waarde toe te voegen
 • Pagina's met meer reclamecontent dan door de uitgever verstrekte content
 • Automatisch gegenereerde content die niet handmatig is beoordeeld of wordt beheerd
 • Gehoste advertentiepagina's of pagina's zonder content
 • Pagina's die niet voldoen aan onze kwaliteitsrichtlijnen voor webmasters

U kunt deze video bekijken om beter inzicht te krijgen in ons beleid voor waardevolle voorraad.

Beter inzicht in het beleid voor waardevolle voorraad/Meer informatie over beleid (aflevering 5)

Terug naar boven

Automatisch vernieuwde advertenties

Uitgevers mogen een pagina (of een onderdeel ervan) niet laten vernieuwen zonder dat de gebruiker daarom heeft gevraagd.Dit geldt ook voor het plaatsen van advertenties op pagina's of plaatsingen die automatisch doorverwijzen of automatisch worden vernieuwd. Bovendien mogen uitgevers niet eerst een tijdlang advertenties weergeven voordat de gebruiker de content (video's, games of downloads) kan bekijken.

Terug naar boven

Advertenties op bedank-, uitstap-, inlog- of foutpagina's

Uitgevers mogen geen advertenties plaatsen op pagina's zonder eigenlijke content, zoals bedank-, uitstap-, inlog- of foutpagina's. Dit zijn pagina's die bezoekers van een site te zien krijgen wanneer ze op het punt staan het domein te verlaten of wanneer ze op de site een specifieke handeling hebben verricht, zoals een aankoop of een download.

Advertenties zijn op dergelijke pagina's praktisch het enige wat er te zien is. Hierdoor is de bezoeker snel geneigd te denken dat de advertenties wezenlijke content zijn. Plaats daarom geen advertenties op dit type pagina's.

Terug naar boven

Advertenties in dynamische content

Uitgevers mogen geen Google-advertenties plaatsen op pagina's die voornamelijk zijn gevuld met dynamische content, zoals live chatsessies, instant messaging of reacties die automatisch worden vernieuwd.

Terug naar boven

Advertenties in e-mails

Om de effectiviteit van Google-advertenties voor zowel uitgevers als adverteerders te garanderen, mogen uitgevers geen Google-advertenties in e-mailberichten plaatsen. Ze mogen deze ook niet naast e-mailberichten plaatsen als de pagina hier voornamelijk mee is gevuld.

Terug naar boven

Advertenties in een software-app

Uitgevers mogen geen Google-advertenties of AdSense-zoekvakken distribueren via software-apps. Dit geldt onder andere voor werkbalken, browserextensies en desktop-apps. AdSense-code mag alleen worden geïmplementeerd op webpagina's en in goedgekeurde WebView-technologieën.

Terug naar boven

Advertenties in een nieuw venster

Uitgevers mogen Google-advertenties niet in een nieuw venster openen of de werking van een klik op een advertentie wijzigen. Raadpleeg De advertenties in een nieuw venster openen voor meer informatie. Dit beleid is niet van toepassing op AdSense-advertenties die door middel van dynamische toewijzing via Google Ad Manager worden weergegeven.

Terug naar boven

Advertenties in pop-up- en pop-undervensters

Het is uitgevers niet toegestaan Google-advertenties in vensters te plaatsen die niet worden geopend door opzettelijke interactie van een gebruiker (bijvoorbeeld een klik). Bovendien mogen advertenties niet worden geplaatst in browservensters zonder besturingselementen voor navigatie, waaronder de knoppen Vorige en Volgende, en een bewerkbaar URL-veld.

Terug naar boven

Advertenties op een site met pop-ups of pop-unders

Uitgevers mogen geen Google-advertenties weergeven op sites met meer dan drie pop-ups. Als op een website pop-ups worden weergegeven, mogen deze geen invloed hebben op de sitenavigatie, gebruikersvoorkeuren wijzigen, downloads starten of virussen verspreiden.

Uitgevers mogen geen Google-advertenties weergeven op sites die pop-unders bevatten of activeren.

Bovendien mogen sites met AdSense niet worden geladen door software waarmee pop-ups worden weergegeven, browserinstellingen worden gewijzigd, gebruikers worden doorverwezen naar ongewenste websites of waarmee de sitenavigatie op andere wijze wordt beïnvloed. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geen enkel advertentienetwerk en geen enkele partner dergelijke methoden gebruikt om verkeer naar pagina's te leiden die uw AdSense-code bevatten.

Terug naar boven

Advertenties bij content die niet kan worden geëvalueerd

Ter bescherming van de kwaliteit van ons advertentienetwerk kunnen we de advertentieweergave uitschakelen bij content die niet kan worden geëvalueerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, content die het robot.txt-bestand van Google blokkeert en content die met een wachtwoord is beveiligd, zonder dat de uitgever inloggegevens aan Google heeft verstrekt.

Terug naar boven

Advertenties op dezelfde pagina of site als een andere uitgever

Als een site voldoet aan ons programmabeleid en het bedrijf of de eigenaar van de site u toestemming heeft gegeven advertenties weer te geven op die site, kunt u uw advertentiecode op dezelfde pagina plaatsen als de advertentiecode van de andere uitgever. U moet echter toestemming verkrijgen van het webhostingbedrijf of de eigenaar van de site om advertenties op de betreffende site weer te geven. Bovendien ontvangt u alleen inkomsten voor klikken en vertoningen voor de advertentieblokken die aan uw eigen account zijn gekoppeld.

Houd er rekening mee dat iedere uitgever verantwoordelijk is voor de content van de website waarop de advertentiecode van de uitgever wordt geplaatst. Als we vaststellen dat een website ons programmabeleid schendt, melden we dit aan alle uitgevers die hun advertentiecode op de website hebben staan.

Terug naar boven

Advertenties op een gehoste site (bijv. Blogger)

U mag de AdSense-code plaatsen op alle pagina's die voldoen aan ons programmabeleid, dus ook op gehoste sites. Houd er wel rekening mee dat u, om AdSense te kunnen gebruiken, mogelijk toegang moet hebben tot de html-broncode van de site. Het is ook uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met uw host om na te gaan of het gebruik van AdSense niet in strijd is met diens servicevoorwaarden.

Terug naar boven

Een site van derden op uw pagina weergeven

Wanneer de website van iemand anders wordt weergegeven binnen een frame of venster op een site, wordt dit beschouwd als het illegaal plaatsen van andermans content in een eigen frame. Het is streng verboden Google-advertenties op dergelijke pagina's weer te geven.

Terug naar boven

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen