Nezapomeňte navštívit stránku Vaše AdSense. Najdete na ní personalizované informace o svém účtu, které vám pomohou službu AdSense lépe využívat.

Pokyny pro implementaci reklam

Zásady pro umístění reklam

Majitelé stránek mohou chtít experimentovat s různými druhy umístění reklamy. Přečtěte si zásady umisťování reklam AdSense uvedené níže.

Zamezení náhodným kliknutím
Pobídky k náhodným kliknutím
Upozorňování na reklamy nepřirozeným způsobem
Umístění reklam pod zavádějící nadpis
Připojování obrázků k reklamám
Formátování obsahu podle podoby reklam
Nabízení odměny
Vzdálenost mezi reklamami a flashovými hrami

Zajištění správného umístění reklamy
Automatické obnovování reklam
Reklamy u dynamického obsahu
Reklamy u e-mailů
Reklamy v softwarových aplikacích
Reklamy v novém okně
Reklamy ve vyskakovacích a skrytých vyskakovacích oknech
Reklamy na webu s vyskakovacími nebo skrytými vyskakovacími okny
Reklamy u obsahu, který nemůžeme vyhodnotit
Reklamy na stránce nebo webu společně s jiným majitelem stránek
Reklamy na hostovaném webu (např. Blogger)

Zamezení náhodným kliknutím

Pobídky k náhodným kliknutím

Majitelé stránek nesmějí uživatele nijak pobízet ke klikání na reklamy Google. Dále nesmějí reklamy implementovat způsobem umožňujícím jejich záměnu za jiný obsah webu, např. za nabídky, prvky navigace nebo odkazy ke stažení.

Při umisťování odkazů, tlačítek pro přehrávání, tlačítek pro stahování, navigačních tlačítek (např. Předchozí nebo Další), herních oken, videopřehrávačů, rozbalovacích nabídek a aplikací do blízkosti reklam buďte opatrní. Tyto prvky totiž mohou způsobovat náhodná kliknutí. Majitelé stránek mohou obdržet oznámení o porušení zásad i v případě, že rozvržení vedoucí k náhodným kliknutím nevytvořili záměrně.

Encouraging accidental clicks | AdSense Program Policies

 

Zpět na začátek

Upozorňování na reklamy nepřirozeným způsobem

Majitelé stránek nesmějí na reklamy Google upozorňovat nepřiměřeným nebo nepřirozeným způsobem. Za ten se považují například:

  • blikající animace, které přitahují pozornost uživatelů k reklamám;
  • šipky nebo jiné symboly ukazující na reklamy.

Unnatural attention to ads | AdSense Program Policies

Zpět na začátek

Umístění reklam pod zavádějící nadpis

Je důležité, aby návštěvníci webu nebyli nijak klamáni a mohli snadno odlišit obsah od obsahových reklam Google. Tato zásada zakazuje umísťování reklam pod zavádějící nadpisy, jako třeba „zdroje informací“ nebo „užitečné odkazy“. Majitelé stránek smí reklamy označovat pouze jako „Reklamy“ nebo „Sponzorované odkazy“.

Jak je patrné z níže uvedeného, mohou být jako nevhodné označení reklamy vykládány i nadpisy webových stránek. Vzhledem k tomu, že reklamy v podobných pozicích mohou být mylně pokládány za odkazy nebo informace o produktu, je taková implementace považována za nepřijatelnou. Pečlivě své webové stránky a jejich rozložení sledujte, aby k takovým situacím nedocházelo.

Majitelé stránek nesmějí uživatele výslovně nabádat ke klikání na reklamy, například takto:

  • „Nebojte se kliknout na některou z reklam.“
  • „Přispějte nám kliknutím na reklamu.“
  • „Pomozte nám udržet tyto webové stránky v provozu a podívejte se na stránky našich sponzorů.“
  • „Potřebujeme nový server. Podpořte nás!“

Zpět na začátek

Připojování obrázků k reklamám

Majitelé stránek se nesmějí pokoušet přiřazovat k samostatným reklamám na svých webech konkrétní obrázky. Taková implementace může mást uživatele, kteří se domnívají, že obrázek přímo souvisí s tím, co inzerent nabízí. Jedná se proto o porušení našich zásad.

Zpět na začátek

Formátování obsahu podle podoby reklam

Majitelé stránek nesmějí implementovat reklamy Google tak, aby působily jako jiný obsah. Mezi tyto praktiky patří i formátování okolního obsahu tak, aby se podobal reklamám. Pokud majitel stránek umístí reklamy na stránky s výsledky vyhledávání, které nejsou provozovány společností Google, musí být výsledky vyhledávání a reklamy jasně odlišeny. Další informace naleznete v zásadách AdSense pro vyhledávání.

V níže uvedeném příkladu má obsah velmi podobné formátování jako reklamy a je těžké ho od nich odlišit. Taková implementace není povolena.

Zpět na začátek

Nabízení odměny

Nabízení odměny za kliknutí nebo používání jakýchkoli jiných pobídek ke kliknutí na reklamu je přísně zakázáno.

Zpět na začátek

Vzdálenost mezi reklamami a flashovými hrami

Při umísťování reklam Google na weby s flashovými hrami důrazně doporučujeme ponechat mezi reklamami a okrajem hry vzdálenost minimálně 150 pixelů. Je pravděpodobné, že pokud se uživatelé soustředí na flashovou hru a intenzivně klikají, dojde k neplatným kliknutím. Vzhledem k jedinečnosti každé hry a webu může být u některých her v závislosti na jejich typu a způsobu hraní potřeba i větší vzdálenost. Další pokyny naleznete v zásadách pro reklamy AdSense pro obsah na herních stránkách.

Zpět na začátek

Zajištění správného umístění reklamy

Automatické obnovování reklam

Majitelé stránek nesmějí obnovovat stránky ani prvky na nich umístěné, pokud si obnovení nevyžádá uživatel. Mezi takové případy patří i umisťování reklam na stránky nebo do umístění s automatickým přesměrováním nebo obnovením. Majitelé stránek navíc nesmějí zobrazovat reklamy po předem určený čas před tím, než si uživatelé mohou prohlédnout obsah jako videa, hry nebo položky ke stažení.

Auto refreshing ads | AdSense Program Policies

Zpět na začátek

Reklamy u dynamického obsahu

Majitelé stránek nesmějí umísťovat reklamy Google na stránky zaměřené primárně na dynamický obsah (např. živé diskuse, chat, automaticky obnovované komentáře apod.).

Zpět na začátek

Reklamy u e-mailů

Aby byla zajištěna účinnost reklam Google pro majitele stránek i inzerenty, nesmí majitelé stránek umísťovat reklamy Google do e-mailových zpráv. Kromě toho je nesmějí vkládat vedle e-mailových zpráv (pokud se na ně stránka primárně zaměřuje).

Zpět na začátek

Reklamy v softwarových aplikacích

Majitelé stránek nesmí šířit reklamy Google ani pole AdSense pro vyhledávání prostřednictvím softwarových aplikací, jako jsou např. lišty nástrojů, rozšíření prohlížečů nebo počítačové aplikace. Kód AdSense lze implementovat pouze na webových stránkách a pomocí schválených technologií WebView.

Zpět na začátek

Reklamy v novém okně

Majitelé stránek nesmějí otevírat reklamy Google v novém okně ani upravovat výsledek kliknutí na reklamu. Další informace najdete v článku Otevírání reklam v novém okně. Tyto zásady se nevztahují na reklamy AdSense zobrazované v rámci dynamické alokace prostřednictvím platformy Google Ad Manager.

Zpět na začátek

Reklamy ve vyskakovacích a skrytých vyskakovacích oknech

Majitelé stránek nesmí reklamy Google umístit do oken, jejichž otevření není iniciováno úmyslnou interakcí uživatele (tj. kliknutím). Není rovněž dovoleno umísťovat reklamy do oken bez navigačních ovládacích prvků (včetně tlačítek Zpět a Vpřed) ani do upravitelného pole s adresou URL.

Zpět na začátek

Reklamy na webu s vyskakovacími nebo skrytými vyskakovacími okny

Majitelé stránek nesmějí umísťovat reklamy Google na weby, které obsahují více než tři vyskakovací okna. Pokud se na webu zobrazují vyskakovací okna, nesmí tato okna narušovat možnosti pohybu po webu, měnit předvolby uživatele, zahajovat stahování nebo šířit viry.

Majitelé stránek nesmí umísťovat reklamy Google na weby, které obsahují nebo spouštějí skrytá vyskakovací okna.

Weby obsahující kód Google AdSense se také nesmí načítat pomocí softwaru, který spouští vyskakovací okna, upravuje nastavení prohlížeče, přesměrovává uživatele na nevyžádané weby nebo jinak narušuje běžný pohyb na webu. Je vaší povinností zajistit, aby reklamní sítě ani affiliate partneři takové metody k přesměrování provozu na stránky s vaším kódem AdSense nepoužívali.

Zpět na začátek

Reklamy u obsahu, který nemůžeme vyhodnotit

Abychom chránili kvalitu naší reklamní sítě, můžeme zakázat zobrazování reklam u obsahu, který nelze vyhodnotit. Patří sem mimo jiné obsah, jehož soubor robots.txt blokuje procházení Googlem, a obsah chráněný heslem, u kterého majitel neposkytl Googlu přihlašovací údaje.

Zpět na začátek

Reklamy na stránce nebo webu společně s jiným majitelem stránek

Vyhovuje-li web našim programovým zásadám a máte od příslušné společnosti nebo vlastníka webu povolení zobrazovat na něm reklamy, můžete umístit svůj kód reklamy na stejnou stránku, kde se nachází kód reklamy jiného majitele stránek. Musíte se však obrátit na webhostingovou společnost nebo na majitele webu a získat k zobrazování reklam na jejich webu svolení. Budou vám připisovány příjmy pouze za kliknutí a zobrazení reklamních jednotek spojených s vaším účtem.

Nezapomínejte, že každý majitel stránek zodpovídá za obsah webu, na kterém je umístěn jeho kód reklamy. Pokud zjistíme, že určitý web porušuje naše programové zásady, upozorníme všechny majitele stránek, kteří na něm mají umístěn svůj kód reklamy.

Zpět na začátek

Reklamy na hostovaném webu (např. Blogger)

Kód AdSense můžete umístit na každou stránku, která splňuje naše programové zásady, včetně hostovaných webových stránek. Chcete-li však využívat službu AdSense, musíte mít přístup ke zdrojovému kódu HTML webových stránek. Dále musíte ověřit, zda používání služby AdSense neporušuje smluvní podmínky hostitele webu.

Zpět na začátek

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vaše stránka AdSense

Představujeme vám stránku AdSense: nový zdroj, kde můžete najít personalizované informace a nové příležitosti ve vašem účtu, které vám pomohou úspěšně používat službu AdSense.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
157