Báo cáo & Sự khác biệt trong thu nhập

Tôi đang thấy số lần nhấp chuột mà không có thu nhập

Có một số lý do phổ biến khiến bạn có thể thấy điều này.

  • Bạn đang sử dụng tính năng ủy quyền trang web và bạn chưa thêm tất cả các trang web của mình vào danh sách các trang web được ủy quyền. Nếu bạn đang sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo rằng tất cả các URL đã được đưa vào danh sách các trang web được ủy quyền. Tìm hiểu thêm về các trang web được ủy quyền.
  • Bạn đã hiển thị quảng cáo CPM trong đó nhà quảng cáo đã trả thấp hơn 1 xu. Nhà quảng cáo có thể đã trả một khoản nhỏ bằng 0,50 đô la Mỹ cho mỗi 1.000 hiển thị của quảng cáo. Với mỗi hiển thị trị giá 0,0005 đô la Mỹ, bạn có thể nhận lên đến 9 hiển thị quảng cáo để có tổng thu nhập 0,0045 đô la Mỹ.
  • Bạn có thể đã nhận được một số nhấp chuột mà hệ thống giám sát của chúng tôi cho là không hợp lệ. Như bạn có thể biết, chúng tôi giám sát tất cả các nhấp chuột trên quảng cáo Google để tìm bất kỳ hoạt động nào có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo. Các nhấp chuột mà hệ thống của chúng tôi coi là không hợp lệ sẽ vẫn xuất hiện trong báo cáo của bạn. Tuy nhiên, vì các nhà quảng cáo của chúng tôi không bị tính phí cho các nhấp chuột này, chúng tôi sẽ không trình bày thu nhập cho hoạt động này. Tìm hiểu thêm về nhấp chuột không hợp lệ.

Xin chắc chắn rằng tài khoản AdSense của bạn đã được ghi có hợp lý cho tất cả nhấp chuột và hiển thị mà chúng tôi cho là hợp lệ. Thu nhập cuối cùng sẽ được đưa vào trang Thanh toán vào cuối mỗi tháng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?