Kanalen

Een URL-kanaal maken

Met behulp van een URL-kanaal kunt u de prestaties bijhouden van een specifieke pagina of directory op een site die u beheert. U kunt maximaal 500 URL-kanalen maken voor elk van uw AdSense-producten.

Als u prestatiegegevens wilt bekijken voor uw domeinen en subdomeinen, kunt u het rapport Sites bekijken op de pagina Rapporten in uw account.

Een URL-kanaal maken:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Advertenties.
  3. Kies uw product (bijvoorbeeld Inhoud) en klik vervolgens op URL-kanalen. Niet alle AdSense-producten ondersteunen URL-kanalen.
  4. Klik op + Nieuw URL-kanaal.
  5. Er wordt een vak 'Nieuw URL-kanaal toevoegen' weergegeven. Geef hierin de volledige URL op van de directory of pagina die u wilt bijhouden.

    Als u de prestaties van alle pagina's binnen een specifieke directory wilt bijhouden, bijvoorbeeld example.com/widgets, typt u example.com/widgets in dit veld. Als u een specifieke pagina wilt bijhouden, bijvoorbeeld example.com/index.html, geeft u example.com/index.html op.

  6. Klik op URL-kanalen toevoegen.
    Als een bericht wordt weergegeven dat sommige van de URL's niet op uw lijst met eigen sites staan, betekent dit dat een URL die u heeft opgegeven momenteel niet op uw lijst met eigen sites staat. Klik in dat geval op Sites claimen en URL-kanalen maken om niet-geclaimde sites aan uw lijst met eigen sites toe te voegen en uw URL-kanaal te maken.

Meer informatie over hoe u URL-kanalen kunt verwijderen, deactiveren en activeren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?