Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Liên kết tài khoản AdSense của bạn với Analytics


analytics

Tài nguyên Analytics

  Việc tích hợp tài khoản AdSense với Analytics sẽ cung cấp cho bạn một lượng thông tin mới phong phú về quảng cáo và trang web của bạn. Bằng cách tích hợp AdSense với Analytics, bạn có thể cải thiện hiệu suất quảng cáo và trải nghiệm người dùng của mình.
tải xuống

Hủy liên kết Tài khoản Analytics của bạn

  Vui lòng thực hiện theo các bước này để hủy liên kết tài khoản AdSense và Analytics của bạn.
tải xuống

Trình gỡ rối của Analytics

  Trình gỡ rối này được thiết kế để hướng dẫn bạn qua thông tin gỡ rối của chúng tôi cho các vấn đề về sự khác biệt giữa tài khoản AdSense và tài khoản Google Analytics của bạn. Tại mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn hoặc câu hỏi khác để giúp bạn thu hẹp vấn đề mình đang gặp phải. Thực hiện theo đúng hướng dẫn sẽ giúp đảm bảo kết quả tốt nhất.
tab mới

Làm cách nào để liên kết tài khoản AdSense của tôi với Google Analytics?

  Để bắt đầu nhận dữ liệu từ AdSense trong tài khoản Google Analytics của bạn, trước tiên bạn phải chọn một tài khoản Analytics để liên kết AdSense đến. Nếu bạn chưa có tài khoản Analytics, hãy truy cập vào trang web Google Analytics để đăng ký tài khoản mới.

Thực hiện theo các bước sau để liên kết tài khoản AdSense và Google Analytics của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?