Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Báo cáo hoặc phản hồi về trường hợp vi phạm chính sách

Chúng tôi liên tục kiểm tra xem nhà xuất bản có tuân thủ các Chính sách chương trình của AdSense hay không. Nếu bạn cho rằng một trang web đang hiển thị quảng cáo vi phạm các chính sách này hoặc nếu bạn muốn phản hồi một thông báo cho biết bạn vi phạm các chính sách này, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng một trong các trình khắc phục sự cố dưới đây.

Penalties (and next steps) | Sustainable Monetized Websites

Báo cáo trường hợp vi phạm chính sách của AdSense hoặc Google Ads

Hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố báo cáo trường hợp vi phạm của chúng tôi để báo cáo với nhóm Google thích hợp về một hành vi vi phạm mà bạn biết.

Yêu cầu xem xét một trường hợp vi phạm AdSense mà bạn đã khắc phục

Hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố yêu cầu xem xét một trường hợp vi phạm của chúng tôi để phản hồi một thông báo vi phạm mà bạn đã nhận được.

Báo cáo nội dung mà bạn muốn xóa khỏi Google

Hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố xóa nội dung khỏi Google của chúng tôi để báo cáo nội dung mà bạn tin rằng cần phải xóa khỏi các dịch vụ của Google theo luật hiện hành.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false