Báo cáo hoặc phản hồi về trường hợp vi phạm chính sách

Chúng tôi liên tục xem xét việc nhà xuất bản có tuân thủ chính sách chương trình của AdSense hay không. Nếu bạn tin rằng trang web đang hiển thị quảng cáo vi phạm các chính sách này hoặc bạn muốn trả lời thông báo rằng bạn có thể đang vi phạm những chính sách này, hãy cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng một trong các trình khắc phục sự cố sau.

Báo cáo vi phạm chính sách của AdSense hoặc Google Ads

Hãy sử dụng trình khắc phục sự cố báo cáo vi phạm của chúng tôi để báo cáo vi phạm bạn đã phát hiện với nhóm Google thích hợp.

Yêu cầu xem xét vi phạm AdSense mà bạn đã khắc phục

Hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố vi phạm trong Yêu cầu xem xét của chúng tôi để phản hồi lại thông báo vi phạm mà bạn đã nhận được.

Báo cáo nội dung mà bạn muốn xóa khỏi Google

Hãy sử dụng trình khắc phục sự cố xóa nội dung khỏi Google của chúng tôi để báo cáo nội dung mà bạn tin rằng đảm bảo sẽ bị xóa khỏi các dịch vụ của Google dựa trên luật hiện hành.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố