Prijava kršenja pravila ili odgovor na kršenje pravila

Neprestano provjeravamo pridržavaju li se izdavači Programskih pravila za AdSense. Ako mislite da web-lokacija koja prikazuje oglase krši ta pravila ili ako želite odgovoriti na obavijest o tome da ste vi taj koji krši ta pravila, javite nam se putem jednog od alata za rješavanje problema u nastavku.

Prijava kršenja pravila za AdSense ili Google Ads

Upotrijebite naš alat za rješavanje problema s prijavom kršenja pravila kako biste kršenje koje ste primijetili prijavili odgovarajućem Googleovu timu.

Slanje zahtjeva za pregled za AdSense kršenje koje ste ispravili

Upotrijebite naš alat za rješavanje problema sa slanjem zahtjeva u vezi s kršenjem pravila kako biste odgovorili na primljenu obavijest o kršenju pravila.

Prijava sadržaja koji biste željeli ukloniti s Googlea

Upotrijebite naš alat za rješavanje problema s uklanjanjem sadržaja s Googlea kako biste prijavili sadržaj za koji smatrate da ga treba ukloniti s Googleovih usluga na temelju primjenjivih zakona.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?