Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Báo cáo

analytics

Thu nhập trong báo cáo

 

Thu nhập ước tính mà bạn thấy trong báo cáo phản ánh ước tính gần đúng về hoạt động tài khoản gần đây của bạn. Tất cả báo cáo của bạn đều hiển thị thu nhập ước tính để cung cấp cho bạn ước tính gần đúng về hoạt động tài khoản gần đây sớm nhất có thể. Tuy nhiên, những thu nhập này không phải là thu nhập cuối cùng cho đến cuối tháng và không nhất thiết phản ánh số tiền bạn sẽ được thanh toán cuối cùng.

Thu nhập cuối cùng là số tiền thu nhập chính xác bao gồm tất cả doanh thu bạn sẽ được thanh toán cho các nhấp chuột và hiển thị đã xác thực.

Vào cuối mỗi tháng, thu nhập cuối cùng được đăng lên trang "Giao dịch" của bạn sau khi các bản ghi thu nhập của chúng tôi được xử lý và xác minh.

tab mới

Câu hỏi thường gặp về thu nhập trong báo cáo

 

Câu hỏi phổ biến

   
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?