Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Fapiao


analytics

Tài nguyên Fapiao

  Nếu bạn đang ở Trung Quốc, để bắt đầu nhận thanh toán AdSense qua Chuyển khoản điện tử, bạn cần phải trải qua quá trình fapiao.
tải xuống

Trình gỡ rối Fapiao

  Trình gỡ rối này được thiết kế để hướng dẫn bạn qua các bước để giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải về fapiao của tài khoản công ty. Tại mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn hoặc câu hỏi khác để giúp bạn thu hẹp vấn đề mình đang gặp phải. Việc thực hiện theo các hướng dẫn này sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất.
tab mới

Tôi nên cung cấp loại fapiao nào?

 

Bạn sẽ cần phải cung cấp fapiao quảng cáo đặc biệt hoặc fapiao dịch vụ thông tin. Chúng tôi đã cung cấp ví dụ về fapiao bên dưới.

Thanh toán AdSense qua Fapiao hiện chỉ có sẵn cho nhà xuất bản có địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?