Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Chuyển khoản điện tử (EFT)

analytics

Tài nguyên chuyển khoản điện tử (EFT)

  Chuyển khoản điện tử (EFT) gửi trực tiếp thu nhập AdSense vào tài khoản ngân hàng của bạn, bằng nội tệ, để đẩy nhanh và đơn giản hóa quá trình thanh toán. EFT có sẵn cho nhà xuất bản có địa chỉ thanh toán ở bất kỳ quốc gia được hỗ trợ nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về nhận thanh toán bằng EFT.
tải xuống

Trình khắc phục sự cố EFT

  Trình khắc phục sự cố này được thiết kế để hướng dẫn bạn qua các bước nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải khi nhận thanh toán bằng EFT. Ở mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn hoặc cung cấp thêm các câu hỏi để giúp thu hẹp vấn đề bạn đang gặp phải. Việc thực hiện theo các hướng dẫn này sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?