การชำระเงิน

วิธีการขอให้ออกเช็คใหม่

มี 2 เหตุผลที่คุณอาจต้องขอให้ออกเช็คใหม่ ได้แก่

 • คุณไม่ได้รับเช็ค
 • เช็คของคุณไม่สามารถฝากได้หรือหมดอายุแล้ว
ฉันไม่ได้รับเช็ค ฉันต้องทำอย่างไร
มี 2 เหตุผลหลักที่คุณอาจไม่ได้รับเช็ค ได้แก่
 • ส่งเช็คไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลผู้รับเงินในบัญชี AdSense ก่อนที่จะขอเช็คใหม่
 • เช็คอาจถูกส่งไปผิดที่จากบริการไปรษณีย์ในประเทศของคุณ

หากต้องการขอให้ออกเช็คใหม่ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. รอ 60 วัน
  เราคาดหมายว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับเช็คประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากวันที่จัดส่ง แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับบริการไปรษณีย์ในท้องถิ่นของคุณ หากคุณต้องการขอให้ออกเช็คใหม่ โปรดรอ 60 วันนับจากวันที่ออกเช็ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งเช็ค โปรดดูการรับการชำระเงินด้วยเช็ค
 2. ขอการออกเช็คใหม่
  คุณสามารถขอให้ออกเช็คใหม่โดยตรงจากบัญชี AdSense โดยทำดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกการชำระเงินในแผงการนำทางด้านซ้าย
  3. ในหน้า "ธุรกรรม" ดูวันที่ออกและสถานะปัจจุบันของเช็ค หากเช็คของคุณยังไม่ได้ขึ้นเงินหลังผ่านไป 60 วัน คุณจะเห็นลิงก์ "ออกการชำระเงินใหม่" ถัดจากสถานะของเช็ค
  4. คลิกออกการชำระเงินใหม่ และยืนยันว่าคุณต้องการออกการชำระเงินใหม่
   The Reissue payment link
   บรรทัดรายการใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงว่าเช็คได้ถูกระงับแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการออกเช็คใหม่
ฉันได้รับเช็คแล้วแต่ไม่สามารถฝากได้ ฉันควรทำอย่างไร

มี 2 เหตุผลหลักที่คุณอาจไม่สามารถฝากเช็ค ได้แก่

 • เช็คหมดอายุแล้ว เช็คของ AdSense มีอายุ 6-12 เดือนนับจากวันที่ออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ หากคุณไม่ฝากเช็คภายในระยะเวลานี้ ระบบจะส่งคืนรายได้ไปยังบัญชีและการชำระเงินจะถูกระงับ หากคุณได้รับผลกระทบจากการระงับการชำระเงิน โปรดทำตามคำแนะนำที่ด้านล่างของหน้านี้: การรับการชำระเงินด้วยเช็ค
 • เช็คไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ คุณอาจต้องแก้ไขข้อมูลผู้รับเงินในบัญชี AdSense

หากต้องการขอให้ออกเช็คใหม่ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. รอ 60 วัน
  เราคาดหมายว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับเช็คประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากวันที่จัดส่ง แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับบริการไปรษณีย์ในท้องถิ่นของคุณ หากคุณต้องการขอให้ออกเช็คใหม่ โปรดรอ 60 วันนับจากวันที่ออกเช็ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งเช็ค โปรดดูการรับการชำระเงินด้วยเช็ค
 2. ขอการออกเช็คใหม่
  คุณสามารถขอให้ออกเช็คใหม่โดยตรงจากบัญชี AdSense โดยทำดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกการชำระเงินในแผงการนำทางด้านซ้าย
  3. ในหน้า "ธุรกรรม" ดูวันที่ออกและสถานะปัจจุบันของเช็ค หากเช็คของคุณยังไม่ได้ขึ้นเงินหลังผ่านไป 60 วัน คุณจะเห็นลิงก์ "ออกการชำระเงินใหม่" ถัดจากสถานะของเช็ค
  4. คลิกออกการชำระเงินใหม่ และยืนยันว่าคุณต้องการออกการชำระเงินใหม่The Reissue payment link
   บรรทัดรายการใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงว่าเช็คได้ถูกระงับแล้ว และการคืนเงินกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับเช็ค

ลิงก์ "ออกการชำระเงินใหม่" ไม่ปรากฏในบัญชีของฉัน
หากลิงก์ "ออกการชำระเงินใหม่" ไม่ปรากฏในบัญชีหลังผ่านไป 60 วัน นี่หมายความว่าเช็คของคุณมีการฝากแล้ว ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถดำเนินการตามคำขอออกเช็คใหม่ได้ โปรดตรวจสอบบันทึกธนาคารเพื่อดูการชำระเงินนี้ หรือติดต่อธนาคารโดยตรงเพื่อตรวจสอบปัญหา
ฉันจะดูข้อมูลเช็คได้จากที่ใด
วิธีการดูข้อมูลเช็ค
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกการชำระเงินในแผงการนำทางด้านซ้าย
 3. ในหน้า "ธุรกรรม" ค้นหาบรรทัดรายการสำหรับเช็คและคลิกลิงก์ "การชำระเงินอัตโนมัติ"The "Automatic payment" link
  ใบเสร็จรับเงินจะเปิดขึ้น โดยจะแสดงหมายเลขการชำระเงิน วันที่ และจำนวนเงิน
ฉันยังไม่ได้ฝากเช็คเดิม
เนื่องจากระบบการชำระเงินของเรามีการอัปเดต เราจึงได้ยกเลิกเช็คเดิมที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินและคืนยอดเงินดังกล่าวกลับเข้าบัญชี เราจะชำระยอดเงินที่ฝากคืนดังกล่าวพร้อมกับการชำระเงินครั้งหน้าตราบใดที่บัญชีของคุณไม่มีการระงับและคุณมีรายได้ถึงเกณฑ์การชำระเงิน

โปรดวางใจได้ว่ารายได้ของคุณจะไม่สูญหายไปในขั้นตอนนี้ และเราจะชำระเงินที่ฝากคืนผ่านรูปแบบการชำระเงินปัจจุบันของคุณ เราขอให้คุณไม่นำฝากเช็คเก่าที่อาจได้รับแล้ว เนื่องจากธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากเช็คที่ถูกระงับ/หมดอายุ

โปรดจำไว้ว่าการชำระเงินด้วยเช็คจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปในประเทศที่ให้บริการการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) เนื่องจากการชำระเงิน EFT เป็นรูปแบบการชำระเงินที่รวดเร็วกว่า มีประสิทธิภาพกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

ธนาคารของฉันไม่ยอมรับเช็ค AdSense
เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งมีนโยบายที่ต่างกันออกไป เราจึงไม่สามารถระบุได้ว่าธนาคารใดที่สามารถรับเช็ค AdSense ของคุณได้ เช็คชำระเงินทั้งหมดจะออกโดย Citibank หากคุณได้รับเช็คเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โปรดสอบถามธนาคารของคุณว่าทางธนาคารได้ทำสัญญากับ Citibank ไว้หรือไม่ ธนาคารจำเป็นต้องมีสัญญาดังกล่าวเพื่อดำเนินการกับเช็คเงินดอลลาร์สหรัฐของเรา โปรดทราบว่าเช็ค Google AdSense สามารถนำไปฝากได้เท่านั้น โดยนำไปขึ้นเงินสดไม่ได้

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าธนาคารแต่ละแห่งจะใช้เวลาเรียกเก็บเช็คต่างกันออกไป เราขอแนะนำให้คุณติดต่อกับธนาคารโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว