Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Hủy tài khoản


analytics Hủy tài khoản
  Trước khi đóng tài khoản, vui lòng lưu ý rằng AdSense là một chương trình miễn phí, và nếu bạn muốn tạm ngưng việc tham gia, bạn có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào bằng cách chỉ cần xóa bất kỳ mã AdSense nào khỏi các trang của bạn. Tài khoản của bạn sẽ vẫn truy cập được nếu bạn quyết định sử dụng AdSense lại trong tương lai.
tải xuống Làm cách nào để hủy tài khoản?
  Nhấp vào liên kết bên dưới áp dụng cho trường hợp của bạn:
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?