การแก้ปัญหาที่พบและปัญหาทั่วไป

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับใบสมัครที่ไม่ได้รับอนุมัติ


Analytics

ปัญหาเกี่ยวกับใบสมัคร

หลังจากที่คุณส่งใบสมัคร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณแล้ว กระบวนการตรวจสอบอาจใช้เวลานานถึง 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณใบสมัครที่เราได้รับ
ดาวน์โหลด

เครื่องมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับใบสมัคร

หากคุณได้ส่งใบสมัครและยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณนานเกิน 1 สัปดาห์แล้ว หรือใบสมัครของคุณไม่ผ่านการอนุมัติและคุณไม่เข้าใจสาเหตุที่ทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติ เครื่องมือแก้ปัญหานี้จะพาคุณผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาที่คุณอาจกำลังเผชิญอยู่ ในแต่ละขั้นตอน เราจะมีคำแนะนำหรือคำถามเพิ่มเติมเพื่อช่วยจำกัดขอบเขตปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร