Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Cách sử dụng phần "Giải quyết sự cố"

analytics

Tài nguyên gỡ rối và giải quyết vấn đề

  Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các chủ đề được liệt kê trên thanh điều hướng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề của mình, báo cáo vi phạm, trả lời thông báo hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi. Trong một số trường hợp, bạn sẽ có thể gửi email cho chúng tôi nếu bạn vẫn gặp phải sự cố sau khi thực hiện theo các bước mà chúng tôi đã nêu ra.
tải xuống

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp hỗ trợ qua điện thoại

  Mặc dù bạn sẽ không thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, chúng tôi cung cấp hỗ trợ qua email cho các vấn đề đã chọn.
tải xuống

Biểu tượng này biểu thị Trình gỡ rối

  Trình gỡ rối được thiết kế để hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề từng bước một, vì vậy, chúng tôi có thể xác định tốt nhất các chi tiết trong trường hợp cụ thể của bạn. Tại mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn hoặc câu hỏi khác để giúp bạn thu hẹp vấn đề mình đang gặp phải. Thực hiện theo đúng hướng dẫn sẽ giúp đảm bảo kết quả tốt nhất. Khi vấn đề bạn đang gặp phải yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi, trình gỡ rối sẽ đưa bạn đến một biểu mẫu liên hệ với chúng tôi mà sẽ giúp bạn làm điều đó.
tab mới

Biểu tượng này biểu thị Biểu mẫu liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng cố gắng hết sức để điền vào các biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi chính xác nhất có thể, để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn nhanh chóng và kỹ càng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn trong vòng 24 giờ, ngoại trừ những ngày cuối tuần và ngày lễ.
tải xuống

Biểu tượng này biểu thị thông tin liên quan đến vấn đề bạn đã chọn

  Chúng tôi đã xác định và làm hổi bật thông tin liên quan nhất đến mỗi vấn đề, vì thường thì biết về một vài thực tế quan trọng về quy trình của chúng tôi sẽ giúp xóa đi mọi nhầm lẫn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?