Thực thi chính sách

Phân phối quảng cáo đã bị vô hiệu hóa trên trang hoặc trang web của bạn

Nếu muốn bật lại phân phát quảng cáo trên trang hoặc trang web của mình hoặc đảm bảo rằng phân phát quảng cáo không bị gián đoạn, bạn phải thực hiện thay đổi để tuân thủ các Chính sách chương trình của chúng tôi. Bên dưới là một số câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa.

Tại sao phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa?

Các chuyên gia chính sách vô hiệu hóa phân phát quảng cáo đối với trang hoặc trang web khi trang hoặc trang web đó bị phát hiện vi phạm Chính sách chương trình. Vui lòng xem lại thông báo của bạn để tìm hiểu lý do chính xác khiến phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa.

Quay lại đầu trang

Tôi có thể tìm thấy thông báo của mình ở đâu?

Để xem thông báo chính sách của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Tài khoản.
  3. Nhấp vào Trung tâm chính sách.

Ngoài ra, thông báo cũng được gửi đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản AdSense của bạn.

Quay lại đầu trang

Thông báo có nội dung gì?

Thông báo chúng tôi gửi cho bạn sẽ bao gồm thông tin quan trọng, chẳng hạn như đây là hành động ở cấp trang, cấp trang web hay cấp tài khoản. Nếu đã vô hiệu hóa phân phát quảng cáo trên trang của bạn thì chúng tôi sẽ báo cho bạn biết về vi phạm cụ thể mà chúng tôi đã tìm thấy cũng như cung cấp trang cụ thể nơi chúng tôi tìm thấy vi phạm đó. Nếu đã vô hiệu hóa phân phát quảng cáo trên trang web của bạn thì chúng tôi sẽ cung cấp vi phạm cụ thể mà chúng tôi đã tìm thấy và ví dụ về trang nơi chúng tôi tìm thấy vi phạm đó. Nếu phân phát quảng cáo đã bị vô hiệu hóa do hành động ở cấp tài khoản thì bạn cần xem lại bài viết Tài khoản AdSense có thể bị vô hiệu hóa vì lý do chính sách của chúng tôi để thay thế.

Quay lại đầu trang

Tôi đã nhận được thông báo cho trang hoặc trang web mà tôi không quản lý. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn lo lắng về việc người khác sử dụng mã quảng cáo của bạn với mục đích xấu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng ủy quyền trang web. Ủy quyền trang web là một tính năng tùy chọn cho phép bạn xác định chỉ các trang web cụ thể được phép sử dụng mã quảng cáo Google của bạn. Tìm hiểu cách ủy quyền trang web của bạn.

Quay lại đầu trang

Tôi đã tìm thấy thông báo, bây giờ tôi nên làm gì?

Bạn nên đọc kỹ thông báo và thực hiện các thay đổi để giải quyết vấn đề. Sau đó, bạn nên tìm hiểu về yêu cầu xem xét bên dưới:

Các phương pháp hay nhất để yêu cầu xem xét

  • Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ vi phạm: Mỗi lần gửi thông báo chính sách, chúng tôi đều bao gồm một đoạn giải thích về chính sách liên quan đến vi phạm. Hãy đọc kỹ thông báo này và hiểu cách áp dụng thông báo cho trang hoặc trang web của bạn. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi nhận thông báo này hoặc không biết cách giải quyết vấn đề thì chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các mục Chính sách chương trình có liên quan trong Trung tâm trợ giúp.
  • Kiểm tra toàn bộ trang web của bạn: Khi quảng cáo đã bị vô hiệu hóa trên trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo chứa ví dụ về URL vi phạm. Lưu ý rằng đây chỉ là ví dụ, vi phạm có thể xảy ra ở các trang khác trên trang web của bạn và chúng tôi mong bạn thực hiện hành động thích hợp trên toàn bộ trang web. Trong nhiều trường hợp, nhà xuất bản nhận thấy rằng các toán tử tìm kiếm của Google rất hữu ích trong việc tìm ra các vi phạm.
  • Yêu cầu xem xét: Sau khi hoàn tất tất cả các điều trên, bạn có thể yêu cầu xem xét trang hoặc trang web của mình. Đối với vi phạm cấp trang, hãy đảm bảo bạn đã hoàn tất mọi thứ theo hướng dẫn trong thông báo trước khi yêu cầu xem xét. Đối với vi phạm cấp trang web, hãy cho chúng tôi biết chính xác bạn đã thực hiện hành động nào để giải quyết các vi phạm cũng như cách bạn sẽ ngăn các sự việc tương tự tái diễn trong tương lai. Bạn cũng có thể liệt kê một số URL mẫu mà bạn đã thực hiện hành động. Khi bạn đã sẵn sàng yêu cầu xem xét, hãy truy cập vào Trung tâm chính sách trong tài khoản AdSense của mình.
    Trước khi bạn yêu cầu xem xét, vui lòng đảm bảo rằng có mã quảng cáo AdSense trên trang web của bạn, nếu không, chúng tôi không thể xem xét việc tuân thủ.
  • Vui lòng kiên nhẫn: Chúng tôi thường phản hồi yêu cầu xem xét trong vòng một tuần nhưng đôi khi do nhận được nhiều yêu cầu, việc phản hồi có thể mất nhiều thời gian hơn.

Quay lại đầu trang

Phân phát quảng cáo sẽ luôn được bật lại sau khi tôi yêu cầu xem xét phải không?

Trong nhiều trường hợp nếu bạn có thể thực hiện các thay đổi thích hợp để làm cho trang hoặc trang web của bạn tuân thủ, chúng tôi sẽ có thể bật lại phân phát quảng cáo, nhưng lưu ý rằng điều này có thể không xảy ra cho mọi trường hợp. Nếu bạn đã nhận được thông báo cảnh báo chính sách hoặc nếu phân phát quảng cáo của trang web đã bị vô hiệu hóa, hãy lưu ý rằng URL đã đề cập trong thông báo của bạn có thể chỉ là một ví dụ; bạn phải thực hiện các thay đổi thích hợp trên toàn bộ trang web trước khi chúng tôi có thể xem xét bật lại phân phát quảng cáo trên trang web của bạn.

Quay lại đầu trang

Tôi cần được giải thích rõ về chính sách đã bị vi phạm. Tôi nên làm gì?

Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm Trung tâm trợ giúp này hoặc truy cập vào Diễn đàn trợ giúp của chúng tôi để được giải thích rõ thêm về các chính sách. Nếu bạn muốn được giải thích rõ hơn hoặc xem ví dụ về các chính sách, hãy truy cập vào các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi:

Quay lại đầu trang

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?