Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Chính sách

Giới thiệu Trung tâm chính sách mới

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về một bản thiết kế lại quan trọng của Trung tâm chính sách. Các tính năng mới nhất của Trung tâm chính sách (như tính năng báo cáo số lượng yêu cầu quảng cáo bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chính sách và bộ lọc nâng cao) nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn, sắp xếp mức độ ưu tiên và giải quyết các vấn đề.

Trung tâm chính sách là gì?

Trung tâm chính sách là một công cụ giúp bạn tuân thủ các quy định hạn chế và Chính sách chương trình của chúng tôi. Hãy sử dụng Trung tâm chính sách để khám phá, tìm hiểu và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo trên trang web của bạn.

Welcome to Inside the Policy center

Nội dung thay đổi

Để bạn dễ dàng hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu bản tóm tắt về trạng thái hoạt động chung của tài khoản ở đầu Trung tâm chính sách. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy trạng thái phân phát quảng cáo trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ có thể xem nhanh số lượng trang web chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề, cũng như tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo của bạn bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa.

Ví dụ thể hiện thông tin tóm tắt về trạng thái hoạt động chung của tài khoản ở đầu trung tâm chính sách trong AdSense. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy trạng thái phân phát quảng cáo trên các trang web của mình.

Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều cách để lọc và sắp xếp trong Trung tâm chính sách. Khi bạn truy cập vào Trung tâm chính sách, các vấn đề sẽ tự động được sắp xếp theo số lượng yêu cầu quảng cáo. Bạn cũng có thể sắp xếp theo tên trang web, trạng thái, loại vấn đề hoặc ngày báo cáo. Để sắp xếp theo bất kỳ danh mục nào trong số này, hãy nhấp vào tên danh mục.

Ví dụ về trung tâm chính sách trong Google AdSense.

Chúng tôi cũng giúp cho việc lọc vấn đề trở nên dễ dàng hơn. Để tìm thấy các vấn đề Phải khắc phục, hãy chuyển đến phần trên cùng của Trung tâm chính sách và nhấp vào con số trong danh mục Phải khắc phục. Bạn cũng có thể lọc theo trạng thái phân phát quảng cáo bằng cách nhấp vào con số trong các danh mục Việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa hoặc Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế. Việc nhấp vào một con số trong một danh mục sẽ tạo ra bộ lọc cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào Thêm bộ lọc.

Cuối cùng, bạn hiện có thể tải một tệp CSV có chứa thông tin chi tiết về những trang web gặp vấn đề. Hãy nhấp vào Tải xuống dưới dạng tệp CSV, rồi chọn Tải tất cả các mục xuống hoặc Tải chế độ xem đã lọc xuống để tạo tệp của bạn.

Bạn cần làm gì tiếp theo?

Khám phá Trung tâm chính sách mới bằng cách đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn, rồi nhấp vào Tài khoản sau đó Trung tâm chính sách.

Truy cập vào Trung tâm chính sách

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
157
false
false