Zahtjev za oglas

Smatra se da je zahtjev za oglas ostvaren kada vaša web-lokacija pošalje zahtjev za prikazivanje oglasa. On predstavlja broj oglasnih jedinica koje su zatražile oglase (sadržajni oglasi) ili upita za pretraživanje (oglasi ciljani na pretraživačku mrežu). O zahtjevu za oglas izvješćujemo svaki put kada se pošalje zahtjev, čak i ako se ne vrati nijedan oglas.

Ovaj je mjerni podatak dostupan samo na kartici skupa mjernih podataka "Prilagođeno". Saznajte više o skupu prilagođenih mjernih podataka.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?