Kênh

Kênh URL

Kênh URL là một tùy chọn báo cáo được tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi hiệu suất của một trang hoặc tên miền cụ thể. Bạn có thể xác định các kênh URL trên trang Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về cách tạo và chỉnh sửa kênh URL.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?