Báo cáo vi phạm cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Google

Mặc dù nhóm AdSense không thể thi hành các chính sách cho các sản phẩm khác của Google, chúng tôi đã cung cấp các liên kết thích hợp để báo cáo các vi phạm sản phẩm phổ biến khác bên dưới. Nếu bạn không thấy sản phẩm hoặc loại vi phạm bạn đang tìm, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập vào trang Trợ giúp của Google để biết thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố