Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh (CSE)

Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, thường chỉ được gọi là công cụ tìm kiếm, là một trải nghiệm tìm kiếm được thiết kế cho phép bạn cung cấp tìm kiếm được tùy chỉnh đến những người dùng trang web của mình. Với Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của hộp tìm kiếm và các kết quả tìm kiếm mà bạn hiển thị trên trang web của mình. Bạn cũng có thể tinh chỉnh các kết quả tìm kiếm giúp người dùng của mình dễ dàng hơn trong việc tìm thấy thông tin mà họ cần tìm trên trang web của bạn.

AdSense cho tìm kiếm cho phép bạn tạo Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh và kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo AdSense trên trang kết quả tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố