Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Công cụ tìm kiếm có thể lập trình

Công cụ tìm kiếm là một trải nghiệm tìm kiếm được điều chỉnh cho phù hợp với bạn và cho phép bạn cung cấp thông tin tìm kiếm tùy chỉnh cho người dùng trên trang web của mình. AdSense cho phép bạn thêm công cụ tìm kiếm vào trang web của mình và kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo AdSense trên các trang kết quả tìm kiếm.

Nếu muốn tùy chỉnh giao diện của hộp tìm kiếm và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang web của mình, bạn có thể sử dụng Công cụ tìm kiếm có thể lập trình. Với Công cụ tìm kiếm có thể lập trình, bạn cũng có thể điều chỉnh kết quả tìm kiếm để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm trên trang web của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính