การบริหารเว็บไซต์

ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเราในไฟล์ robot.txt

หากคุณแก้ไขไฟล์ robots.txt ของไซต์ให้ไม่อนุญาตให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ AdSense ทำดัชนีหน้าเว็บของคุณ เราจะไม่สามารถแสดงโฆษณา Google บนหน้าเหล่านี้ได้

ในการอัปเดตไฟล์ robots.txt เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงของโปรแกรมรวบรวมข้อมูลไปยังหน้าเว็บของคุณ ให้ลบข้อความสองบรรทัดต่อไปนี้ออกจากไฟล์ robots.txt

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: /

การเปลี่ยนแปลงนี้จะอนุญาตให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเราจัดทำดัชนีเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณและแสดงโฆษณา Google โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำลงในไฟล์ robots.txt อาจยังไม่ส่งผลต่อดัชนี จนกว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเราจะพยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร