Upravljanje web-lokacijama

Omogućivanje pristupa našem alatu za indeksiranje pomoću datoteke robots.txt

Ako ste promijenili datoteku robots.txt svoje web-lokacije da biste onemogućili AdSense alat za indeksiranje u indeksiranju vaših stranica, nećemo moći posluživati Google oglase na tim stranicama.

Da biste ažurirali datoteku robots.txt kako biste odobrili pristup alata za indeksiranje, uklonite sljedeće dvije linije teksta iz datoteke robots.txt:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: /

Ta će promjena alatu za indeksiranje omogućiti indeksiranje sadržaja web-lokacije, a vama će pružiti Google oglase. Promjene učinjene u datoteci robots.txt file neće se vidjeti u našem indeksu dok alat za indeksiranje ponovo ne posjeti vašu web-lokaciju.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?