Αντιμετώπιση προβλημάτων διαφημίσεων

Το πλαίσιο αναζήτησης δεν λειτουργεί

Επειδή ο κώδικας αναζήτησης είναι σε μορφή HTML, εάν η σελίδα σας διαθέτει ανοικτές ετικέτες <FORM> ή εάν έχετε τοποθετήσει τον κώδικα αναζήτησης σε μια προϋπάρχουσα ετικέτα FORM στη σελίδα σας, ενδέχεται να μην εμφανίζεται η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ενδεχομένως να θέλετε να εξετάσετε τον πηγαίο κώδικα HTML της σελίδας σας για να καθορίσετε εάν αυτό είναι το πρόβλημα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;