Fejlfinding i forbindelse med annoncer

Søgefeltet virker ikke

Da vores søgekode er en HTML-formular, vises søgeresultatsiden muligvis ikke, hvis din side indeholder <FORM>-tags, der ikke er lukkede, eller hvis du har placeret søgekoden i en eksisterende FORM på din side. Det er en god ide at undersøge HTML-kilden til din side for at afgøre, om dette er problemet.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?