Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Правила

Правила на Google за издатели

(23 март 2022 г.) Поради войната в Украйна ще поставим на пауза възможността за приходи от съдържание, което експлоатира, отрича или оправдава войната.

10 март 2022 г.: Като се има предвид скорошното спиране на системите на Google за рекламиране в Русия, ще поставим на пауза създаването на нови профили от тази държава в AdSense, AdMob и Google Ad Manager. Също така ще поставим на пауза рекламите в продукти и мрежи на Google в световен мащаб за рекламодателите, които се намират в Русия.

(3 март 2022 г.) Поради продължаващата война в Украйна временно поставяме на пауза показването на реклами на потребители, намиращи се в Русия.

(26 февруари 2022 г.) С оглед на войната в Украйна поставяме на пауза функциите на Google за осигуряване на приходи за финансираните от държавата медии в Руската федерация.

Ще продължим да наблюдаваме активно ситуацията и ще правим корекции при необходимост.

В момента мигрираме и консолидираме всички правила и ограничения на Google за издатели в новия Помощен център за правилата за издатели. Засега все още можете да преглеждате всички правила в Помощните центрове на AdMob, AdSense и Ad Manager.

Когато си осигурявате приходи от съдържание с помощта на рекламния код на Google, трябва да спазвате правилата по-долу. Ако не спазвате тези правила, Google може да блокира показването на реклами заедно със съдържанието Ви или да спре или прекрати профила Ви.

Тези правила важат в допълнение към всички други правила, уреждащи използването от Ваша страна на продукти на Google за издатели.

Google подпомага свободния и открит интернет, като дава възможност на издателите да си осигуряват приходи от съдържанието си, а на рекламодателите – да достигат до потенциалните клиенти с полезни и подходящи продукти и услуги. За да поддържаме доверието в рекламната екосистема, трябва да ограничим нещата, които дават възможност за приходи.

Правилата на Google за издатели са организирани в следните категории:

Научете повече за обичайно използваните термини относно правилата и тяхното значение в терминологичния речник.

Правила за съдържанието

Незаконно съдържание

Не допускаме съдържание, което:

 • незаконно, популяризира незаконна дейност или нарушава законовите права на други лица.

 Научете повече за незаконното съдържание

Злоупотреба с интелектуална собственост

Не допускаме съдържание, което:

 • Нарушава авторското право. Наше правило е да отговаряме на уведомления за предполагаеми нарушения на авторски права в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). Можете да подадете насрещно уведомление чрез този формуляр.
 • Служи за продажбата или популяризирането на продажбата на фалшифицирани стоки. Фалшифицираните стоки съдържат запазена марка или лого, идентични или по същество неразличими от запазената марка на друго лице. Те наподобяват марковите характеристики на стоката в опит да се представят като истински продукт на собственика на търговската марка.

Научете повече за злоупотребата с интелектуална собственост

Опасно или обидно съдържание

Не допускаме съдържание, което:

 • Насажда омраза срещу човек или група, популяризира дискриминация спрямо тях или ги обижда въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.

  Примери: популяризиране на групи, насаждащи омраза, или техни атрибути; насърчаване на другите хора да смятат, че човек или група са низши, нечовеци или заслужаващи омраза.

 • Тормози, сплашва или малтретира човек или група от хора.

  Примери: тормоз или малтретиране на конкретен човек; твърдения, че дадено трагично събитие не се е случило или че жертвите или близките им са актьори или съучастници в прикриването на събитието.

 • Заплашва или пропагандира физическо или психическо нараняване на самия себе си или на други хора.

  Примери: съдържание, пропагандиращо самоубийство, анорексия или друг вид самонараняване; заплахи за физическо нараняване или призоваване към нападение над друг човек; популяризиране, възхвала или оправдаване на насилие срещу други хора; съдържание, създадено от или в подкрепа на терористични групи или организации за международен трафик на наркотици, или съдържание, което популяризира терористични нападения, включително набиране на членове на терористични групи, или такова, което чества нападения от страна на терористични организации или организации за международен трафик на наркотици.

 • Експлоатира други хора чрез изнудване.

  Примери: премахване с цел експлоатиране, порнография за отмъщение, изнудване.

Научете повече за опасното и обидно съдържание

Жестокост към животните

Не допускаме съдържание, което:

 • Популяризира жестокост или неоснователно насилие над животни.

  Примери: популяризиране на жестокост към животни с цел забавление, например бой с петли или кучета.

 • Популяризира продажбата на продукти, получени от застрашени или изчезващи видове.

  Примери: продажба на тигри, перки от акули, слонова кост, кожи от тигри, рогове от носорози или мас от делфини.

Научете повече за жестокостта към животните

Подвеждащо съдържание

Подвеждащо представяне

Не допускаме съдържание, което:

 • представя по подвеждащ или неправилен начин или крие информация относно издателя, създателя на съдържанието, целта на съдържанието или самото съдържание;
 • Измамно внушава за партньорство със или подкрепа от друго лице, организация, продукт или услуга.

  Примери: имитиране на продукти на Google; неправомерно използване на фирмени логотипи.

 Научете повече за подвеждащото представяне

Ненадеждни и вредни твърдения

Не допускаме съдържание, което:

 • Съдържа явно неверни твърдения, които могат значително да подронят участието или доверието в предизборен или демократичен процес.

  Примери: информация за обществени процедури за гласуване, съответствие на политическите кандидати с условията въз основа на възраст или място на раждане, резултати от изборите или участие в преброяването, които противоречат на официалните правителствени данни.

 • Популяризира вредни здравни твърдения или е свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус.

  Примери: застъпничество срещу ваксиниране, отричане на съществуването на заболявания като СПИН или COVID-19, репаративна терапия за хомосексуалисти.

 • Противоречи на авторитетния научен консенсус по отношение на климатичните промени.

 Научете повече за ненадеждните и вредните твърдения

Измамни практики

Не допускаме:

 • Убеждаване на потребители да взаимодействат със съдържание под фалшив или неясен претекст.
 • Опити за кражба на лична информация или подмамване на потребители да разкриват лична информация.

  Пример: социално инженерство като фишинг.

 • Популяризира съдържание, продукти или услуги чрез фалшиви, непочтени или измамни твърдения.

  Примери: схеми за бързо забогатяване.

 • Съгласуване с други сайтове или профили, както и скриване или подвеждащо представяне на самоличността Ви или други съществени подробности за Вас, когато съдържанието Ви е свързано с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение.

 • Насочване на съдържание във връзка с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение към потребители в държава, различна от Вашата, ако представите невярно или скриете държавата си на произход или други съществени подробности за себе си.

 Научете повече за измамните практики

Манипулирани медии

Не допускаме съдържание, което:

 • Подвежда потребителите чрез манипулирани медии, свързани с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение.

 Научете повече за манипулираните медии

Допускане на непочтено поведение

Не допускаме съдържание, което:

 • помага на потребители да подвеждат други хора;

  Примери: създаване на фалшифицирани или фалшиви документи, като например паспорти, дипломи или акредитации; продажба или разпространение на курсови работи, услуги за изготвяне на писмени работи или полагане на изпити; информация или продукти за манипулиране на резултатите от тестове за наркотици.

 • Популяризира каквато и да е форма на хакерство или кракване и/или предлага на потребителите инструкции, оборудване или софтуер за внасяне на изменения или за неупълномощен достъп до устройства, софтуер, сървъри или уебсайтове.

  Примери: страници или продукти, които предоставят незаконен достъп до мобилни телефони и други средства за комуникация или системи и устройства за предаване на съдържание; продукти или услуги, които заобикалят защитата на авторските права, включително преодоляване на технологии за управление на дигитални права; продукти, които незаконно декодират кабелни или сателитни сигнали с цел получаване на услуги без парично заплащане; страници, които помагат или правят възможно за потребителите да изтеглят поточни видеоклипове, ако това е забранено от доставчика на съдържанието.

 • Дава възможност на потребителя да проследява или наблюдава други лица или дейността им без тяхно разрешение, или съдържание, което популяризира продукти и услуги, даващи възможност за това.

  Примери: шпиониращ софтуер и технологии, използвани за наблюдение на интимни партньори, включително, но не само, шпиониращ/злонамерен софтуер, който дава възможност на потребителя да следи съобщения, телефонни обаждания или история на сърфиране на друго лице; GPS тракери, специално пуснати на пазара, за да шпионират или проследяват лица без тяхното съгласие; популяризиране на оборудване за наблюдение (напр. камери, аудиозаписващи устройства, автомобилни камери, камери за домашна сигурност), предлагано на пазара с изрична цел за шпиониране.

  Това не включва (а) частни разследващи служби или (б) продукти или услуги, предназначени за родители, които да проследяват или наблюдават своите непълнолетни деца.

 Научете повече за благоприятстването на непочтено поведение

Съдържание с явен сексуален характер

Не допускаме съдържание, което:

 • Включва текст, изображения, аудиозаписи, видеоклипове или игри с детайлно показани сексуални действия.

  Примери: сексуални актове, като генитален, анален и/или орален секс; мастурбация; порнографски комикси или хентай; детайлни актови изображения.

 • Включва насилствени сексуални теми, независимо дали симулирани, или реални.

  Примери: изнасилване, кръвосмешение, зоофилия, некрофилия, снъф, порнография тип „Лолита“ или с подрастващи, запознанства с непълнолетни.

    Научете повече за съдържанието с явен сексуален характер

Сексуални актове срещу заплащане

Не допускаме съдържание, което:

 • може да се възприеме като популяризиране на сексуален акт срещу заплащане.

  Примери: проституция, услуги за компаньонки, интимен масаж, сайтове за партньори за прегръщане, подаръци или заплащане срещу услуги на компаньонка или сексуални договорености, при които се очаква единият участник да предостави пари, подаръци, финансова подкрепа, менторство или други ценни облаги на друг участник.

     Научете повече за сексуалните актове срещу заплащане

Запознанства от разстояние с жени с цел брак

Не допускаме съдържание, което:

 • улеснява брака с чужденец или чужденка.

  Примери: запознанства от разстояние с жени с цел брак, посредници за международни женитби, обиколки за романтични преживявания.

      Научете повече за запознанствата от разстояние с жени с цел брак

Теми за пълнолетни в съдържание за цялото семейство

Не допускаме съдържание, което:

 • изглежда подходящо за семейна аудитория, но съдържа теми за пълнолетни, включително секс, насилие или други изображения на деца или популярни детски герои, които са неподходящи за широка аудитория.

       Научете повече за темите за възрастни в съдържание за цялото семейство

Сексуална експлоатация и насилие над деца

Не допускаме съдържание, което:

 • Популяризира сексуална експлоатация или насилие над деца. Това включва всички изображения със сексуално насилие над деца.
 • застрашава деца, включително, без изброяването да е изчерпателно:
  • „подвеждане на деца с цел сексуална злоупотреба“ (например сприятеляване с дете онлайн с цел улесняване на сексуален контакт и/или обмен на сексуални изображения с него онлайн или офлайн);
  • „сексуално изтезаване“ (например заплахи или изнудване на дете чрез използване на реален или предполагаем достъп до интимни изображения на детето);
  • сексуализиране на непълнолетно лице (например съдържание, което изобразява, насърчава или популяризира сексуален тормоз или експлоатацията на деца); и
  • трафик на деца (например рекламиране или установяване на контакт с дете с цел търговска сексуална експлоатация).

Ще предприемем подходящите действия, включително изпращане на сигнал до Националния център за изчезнали и експлоатирани деца и деактивиране на съответните профили. Ако смятате, че някое дете е в опасност или е било жертва на насилие, експлоатация или трафик на хора, незабавно се свържете с полицията. Ако имате притеснения, че дете може да е застрашено във връзка с продуктите ни, можете да подадете сигнал за това поведение до Google.

        Научете повече за сексуалното насилие и експлоатация над деца


Правила за поведението

Непочтени твърдения

Информацията, предоставена от издателите с цел активиране употребата или взаимодействието им с рекламните системи на Google:

 • трябва да е фактически правилна и пълна, без подвеждащи пропуски, както и
 • не може да бъде представена по измамнически или подвеждащ начин.

  Примери: Личната информация или подробностите за начина на плащане, предоставени от издател, са съществено непълни, скрити или неточни. Информацията, предоставена за уебсайта на издател (напр. във файла ads.txt) или приложението (например във файла app-ads.txt), е неточна. Заявки за реклами, които съдържат частични или неточни URL адреси, или идентификационни номера на приложения.

               Научете повече за непочтените твърдения

Възпрепятстващи реклами

Показвани от Google реклами, които пречат на съдържанието или взаимодействията с потребителя

Не допускаме показвани от Google реклами, които:

 • се наслагват или са съседни на елементи за навигация или други елементи за действие и може да доведат до нежелани взаимодействия с рекламите;
 • сериозно нарушават правилата за съдържание, включително наслагване на съдържание или изместване на съдържанието от екрана;
 • са поставени на екран без изход, от който потребителят не може да излезе, без да кликне върху рекламата.

               Научете повече за възпрепятстващите реклами

Стойност на рекламните места

Показвани от Google реклами на екрани без съдържание на издатели

Не допускаме показвани от Google реклами на екрани:

 • без съдържание на издатели или със съдържание с ниска стойност;
 • които са в процес на разработка;
 • които се използват за сигнали, навигация или други поведенчески цели.

Научете повече за показваните от Google реклами на екрани без съдържание на издатели

Реклами извън контекста

Не допускаме показвани от Google реклами:

 • в приложения или уеб страници, които се изпълняват на заден план;
 • които се показват извън екрана;
 • когато вниманието на потребителя се очаква да е насочено другаде, а не към екрана, хостващ рекламата.

Потребителят трябва да е наясно с кое съдържание на издател е свързана рекламата.

Научете повече за рекламите извън контекста

Показвани от Google реклами на екрани с възпроизведено съдържание

Не допускаме показвани от Google реклами на екрани:

 • с вградено или копирано съдържание от другаде без допълнителен коментар, подбор или добавена по друг начин стойност към съдържанието.

Също така трябва да спазвате правилата ни за злоупотребата с интелектуална собственост.

Научете повече за показваните от Google реклами на екрани с възпроизведено съдържание

По-голям брой реклами или платени промоционални материали, отколкото съдържание на издатели

Не допускаме показвани от Google реклами на екрани:

 • с по-голям брой реклами или платени промоционални материали, отколкото съдържание на издатели.

Научете повече за по-големия брой реклами или платени промоционални материали, отколкото съдържание на издатели

 

 Неподдържани езици

Не допускаме съдържание, което:

Научете повече за неподдържаните езици

 

 


Правила, свързани с поверителността

Разкриване на информация

Издателите:

 • Трябва да имат и да спазват декларация за поверителност, която ясно разкрива всяко събиране, споделяне и използване на данни, извършвано на който и да е сайт, приложение, имейл публикация или друга собственост в резултат от използването Ви на продуктите на Google. Декларацията за поверителност трябва да разкрива на потребителите, че трети страни могат да поставят и четат „бисквитки“ в браузърите на потребителите Ви или да използват уеб маяци, за да събират информация в резултат от показването на реклами в уебсайта Ви.

  За да изпълните това задължение за разкриване по отношение на използването на данни от Google, имате възможност да покажете открояваща се връзка към това, как Google третира данните, когато използвате сайтове или приложения на наши партньори.

           Научете повече за разкриването на информация

„Бисквитки“ в домейните на Google

Издателите:

 • Не трябва да задават „бисквитка“ в домейните на Google, както и да изменят, прихващат или изтриват „бисквитките“, зададени в тези домейни.

           Научете повече за „бисквитките“ в домейните на Google

Определяне на самоличността на потребителите

Издателите:

 • Не трябва да използват уникални кодове на устройства или локално споделени обекти (напр. „бисквитки“ във Flash, помощни обекти за браузъра, локално хранилище на HTML5), различни от HTTP „бисквитки“, или идентификатори на мобилни устройства, които могат да бъдат нулирани от потребителя, предназначени за използване при рекламиране. Това не ограничава използването на IP адрес за откриване на измама.
 • Не трябва да изпращат до Google информация, която Google може да използва или разпознава като информация, позволяваща лично идентифициране; или която трайно идентифицира определено устройство (например уникалния идентификатор на устройство за мобилен телефон, ако този идентификатор не може да бъде зададен отново).
 • Не трябва да използват услугите ни за установяване на самоличността на потребители или за улесняване на обединяването на информация, позволяваща лично идентифициране, със събрана преди това такава, която не идентифицира лично, без надеждно известие за това обединяване и изрично предварително съгласие на потребителя (т.е. включване) за него. Независимо от съгласието на потребителите, не трябва да се опитвате да представяте в необобщен вид данни, които Google отчита в обобщен вид.

  За повече информация вижте напътствията за спазване на Правилата за идентифициране на потребителите.

 • Трябва да спазват Правилата за съгласие на потребителите в ЕС.

           Научете повече за определянето на самоличността на потребителите

Използване на данните за устройството и местоположението

Ако издателите събират, обработват или разкриват информация, която определя или може да се използва за извеждане на точното географско местоположение на краен потребител, като данни от GPS, безжична връзка или клетъчна кула,

издателите:

 • Трябва да разкриват пред потребителя чрез заставка или своевременно известие целите, за които може да се използват данните му (включително персонализиране на рекламите, анализ и приписване, ако е приложимо), включително и че данните могат да бъдат споделени с партньори.
 • Трябва да получат изрично съгласие от крайните потребители (т.е. включване) преди събирането, обработването и разкриването на такава информация.
 • Трябва да изпращат тази информация до Google в шифровано състояние или чрез шифрован канал.
 • Трябва да разкриват събирането, обработването или разкриването на такава информация във всички приложими правила за поверителност.

            Научете повече за използването на данните за устройството и местоположението

Стандартни договорни клаузи (СДК)

Google прилага стандартните договорни клаузи (СДК) за предаване на лични данни за онлайн рекламиране и измерване извън Европа. За тези услуги, за които Google изпълнява ролята на организация, обработваща лични данни, Условията на Google Ads за обработване на данните включват, доколкото е необходимо за съответните прехвърляния на данни, както СДК, издадени от Европейската комисия (за осигуряване на законосъобразно прехвърляне на данни съгласно ОРЗД), така и СДК за Обединеното кралство (за осигуряване на законосъобразно прехвърляне на данни съгласно ОРЗД, както е описано в законодателството на Обединеното кралство). Аналогично, за тези услуги, за които Google изпълнява ролята на администратор на лични данни, Условията на Google Ads за защита на данните между администратори включват, доколкото е необходимо за съответните прехвърляния на данни, както СДК, издадени от Европейската комисия, така и тези за Обединеното кралство.

Ако партньор обработва лични данни, произхождащи от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария, и които се предоставят от Google във връзка с използването на Google Ad Manager от партньора:

 • Партньорът трябва да използва тези лични данни само по начин, съответстващ на съгласието, предоставено от съответния субект на данните.
 • Партньорът трябва да осигури ниво на защита за тези лични данни, което е най-малкото равностойно на изискваното в СДК.
 • Ако партньор определи, че не може да спазва горепосочените изисквания, той трябва да уведоми писмено Google и да прекрати обработването на личните данни или да предприеме разумни и подходящи стъпки за отстраняване на такова неспазване.

             Научете повече за стандартните договорни клаузи (СДК)

Закон за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA)

Ако внедрите която и да е рекламна услуга на Google в сайт или секция от сайт, който попада в обхвата на Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA):

 • Трябва да уведомите Google за сайтовете или секциите от сайтове, попадащи в обхвата на COPPA, посредством Google Search Console, да маркирате заявката за реклама посредством SDK на AdMob или да маркирате сайта, приложението или заявката за реклама за третиране като предназначено за деца.
 •  Не трябва да използвате рекламиране въз основа на интереси (включително ремаркетинг) за насочване към:
  • минали или настоящи действия на потребители, за които знаете, че са на възраст под 13 години, или
  • минали или настоящи действия в сайтове, насочени към потребители на възраст под 13 години.

               Научете повече за Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA)


Изисквания и други стандарти

Правила относно спама за Google Търсене в мрежата

Не трябва да:

               Научете повече за правилата относно спама за Google Търсене в мрежата

Злоупотреби

Не трябва да:

 • поставяте показвани от Google реклами на екрани, които съдържат злоупотреби.

               Научете повече за злоупотребите

Злонамерен или нежелан софтуер

Не трябва да:

 • поставяте показвани от Google реклами на екрани, които включват злонамерен (или зловреден) софтуер, който може да навреди или да осъществи неупълномощен достъп до компютър, устройство или мрежа.

  Примери: компютърни вируси, рансъмуер, червеи, троянски коне, руткитове, софтуер за запис на натиснатите клавиши, дайлери, шпиониращ софтуер, лъжлив софтуер за защита и други злонамерени програми или приложения.

 • поставяте показвани от Google реклами на екрани, които нарушават правилата на Google за нежелан софтуер.

  Примери: липса на прозрачност по отношение на функциите, които софтуерът осигурява, или пълните последици от инсталирането му; невключване на Общи условия или лицензионно споразумение с крайния потребител; групиране в пакети на софтуер или приложения без знанието на потребителя; извършване на промени в системата без съгласието на потребителя; затрудняване на потребителите при деактивирането или деинсталирането на софтуера; неправилно използване на публично достъпни API на Google при взаимодействие с продукти или услуги на компанията.

   Научете повече за злонамерения или нежелан софтуер

Стандарти за по-добри реклами

Не трябва да:

               Научете повече за стандартите за по-добри реклами

Упълномощени рекламни места

Не трябва да:

 • поставяте показвани от Google реклами на домейн, който използва ads.txt там, където не сте включени като упълномощен продавач на рекламните места във файла ads.txt

За партньорите за синдикиране родителските профили трябва да направят така, че в дъщерните домейни на дъщерните профили надлежно да е добавен файл ads.txt, в който родителските профили са упълномощени продавачи на рекламните места в дъщерните.

               Научете повече за упълномощените рекламни места

Спазване на санкциите

Google трябва да спазва санкциите и контролите за износа, поддържани от Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените щати, Бюрото за промишлеността и сигурността на Търговския департамент на Съединените щати и други приложими санкции. Ето защо продуктите на Google за издатели не са налице за издателите в следните държави или територии:

 • Крим
 • Куба
 • Така наречените Донецка народна република (ДНР) и Луганска народна република (ЛНР)
 • Иран
 • Северна Корея
 • Сирия

Също така продуктите на Google за издатели не могат да се използват в полза или от името на трета страна, намираща се в изброените по-горе санкционирани държави или региони.

Освен това продуктите на Google за издатели не са на разположение за юридически или физически лица, които са ограничени според приложимите търговски санкции или закони за износа. Продуктите на Google за издатели не са на разположение за юридически или физически лица, притежавани или контролирани от такива ограничени физически или юридически лица, или от такива, действащи в тяхна полза или от тяхно име.

Издателите трябва да спазват и приложимите санкции и разпоредби за износ, които включват санкциите от OFAC, и се съгласяват да не допускат заради действията им Google да се окаже в нарушение на тези разпоредби. Не можете да използвате продуктите на Google за издатели в полза или от името на ограничени юридически или физически лица. Не можете да използвате продуктите на Google за издатели в полза или от името на юридически или физически лица, намиращи се в санкционирани държави или региони.

               Научете повече за спазването на санкциите

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
11842669621404614589
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
157