Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account kunt vinden waarmee u het maximale uit AdSense kunt halen.

Programmabeleid

Google-beleid voor uitgevers

(23 maart 2022) Als gevolg van de oorlog in Oekraïne onderbreken we het genereren van inkomsten met content waarin de oorlog wordt geëxploiteerd, gebagatelliseerd of goedgekeurd.

(10 maart 2022) Gezien de recente opschorting van Google-advertentiesystemen in Rusland onderbreken we het maken van nieuwe Russische accounts voor AdSense, AdMob en Google Ad Manager. Daarnaast onderbreken we advertenties op Google-services en -netwerken wereldwijd voor adverteerders die zijn gevestigd in Rusland.

(3 maart 2022) Vanwege de huidige oorlog in Oekraïne onderbreken we advertenties tijdelijk voor gebruikers in Rusland.

(26 februari 2022) Vanwege de oorlog in Oekraïne onderbreken we de mogelijkheid om via Google inkomsten te genereren voor door de overheid gefinancierde media in de Russische Federatie.

We houden de situatie actief in de gaten en voeren zo nodig aanpassingen door.

We zijn bezig alle Google-beleidsregels voor uitgevers en de beperkingen voor Google-uitgevers te migreren naar en samen te voegen in het nieuwe Helpcentrum voor uitgeversbeleid. Voorlopig kunt u nog steeds alle beleidsregels bekijken in de Helpcentrums van AdMob, AdSense en Ad Manager.

Als u met uw content inkomsten genereert via Google-advertentiecode, moet u zich houden aan het onderstaande beleid. Als u zich niet aan dit beleid houdt, kan dit ertoe leiden dat Google de weergave van advertenties in uw content blokkeert of dat uw account wordt opgeschort of opgeheven.

Dit beleid is van toepassing in aanvulling op het overige beleid dat van toepassing is op uw gebruik van Google-uitgeversproducten.

Google zet zich in om kosteloos en voor iedereen toegankelijk internet mogelijk te maken. Daarom geven we uitgevers de kans inkomsten te genereren met hun content en stellen we adverteerders in staat potentiële klanten te bereiken met nuttige, relevante producten en services. Omdat gebruikers op het advertentie-ecosysteem moeten kunnen vertrouwen, hebben we beperkingen ingesteld voor content waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Het Google-beleid voor uitgevers is verdeeld in de volgende categorieën:

Meer informatie over de veelgebruikte beleidstermen en wat deze betekenen is te vinden in de woordenlijst.

Contentbeleid

Illegale content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen

 Meer informatie over illegale content

Misbruik van intellectueel eigendom

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die inbreuk maakt op auteursrechten. Het is ons beleid te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). U kunt een verweer indienen via dit formulier.
 • Content waarin namaakproducten worden verkocht of de verkoop van namaakproducten wordt gepromoot. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk van iemand anders. Deze artikelen bevatten geïmiteerde merkkenmerken van het product met het doel ze te promoten als officiële producten van de merkeigenaar.

Meer informatie over misbruik van intellectueel eigendom

Gevaarlijke of denigrerende content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die aanzet tot haat jegens of tot discriminatie of kleinering van een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering.

  Voorbeelden: content die haatgroepen of producten van haatgroepen promoot; content die anderen aanmoedigt te geloven dat een persoon of groep onmenselijk of minderwaardig is of dient te worden gehaat.

 • Content waardoor een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst.

  Voorbeelden: content die iemand tot doelwit van misbruik of intimidatie imaakt; content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families deelnemer zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis.

 • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen.

  Voorbeelden: content die aanzet tot zelfmoord, anorexia of een andere vorm van zelfbeschadiging; content waarin wordt gedreigd om iemand fysiek letsel toe te brengen of waarin wordt opgeroepen tot een aanval op een ander; content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of gedoogt; content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groepen of transnationale organisaties op het gebied van drugshandel; content die terroristische daden promoot (waaronder rekrutering) of waarin aanvallen van terroristische organisaties of transnationale organisaties op het gebied van drugshandel worden verheerlijkt.

 • Content waarmee anderen worden uitgebuit via afpersing.

  Voorbeelden: chanterende verwijderingsprocedures, wraakporno, chantage.

Meer informatie over gevaarlijke en denigrerende content

Dierenmishandeling

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die mishandeling of zinloos geweld jegens dieren promoot.

  Voorbeelden: de promotie van dierenmishandeling voor amusementsdoeleinden, zoals hanen- of hondengevechten.

 • Content die de verkoop van producten afkomstig van beschermde of bedreigde diersoorten promoot.

  Voorbeelden: de verkoop van tijgers, haaienvinnen, ivoor van olifanten, tijgervel, hoorns van neushoorns, dolfijnenolie.

Meer informatie over dierenmishandeling

Misleidende content

Misleidende voorstelling

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die een verkeerde voorstelling geeft of een verhulling vormt van informatie over de uitgever, de contentmaker, het doel van de content of de content zelf.
 • Content die ten onrechte een partnerschap met of aanbeveling door andere personen, organisaties, producten of services impliceert.

  Voorbeelden: nabootsing van Google-producten, misbruik van bedrijfslogo's

 Meer informatie over misleidende voorstelling

Onbetrouwbare en schadelijke claims

We staan de volgende content niet toe:

 • Content met claims die aantoonbaar onwaar zijn en die de deelname aan of het vertrouwen in een electoraal of democratisch proces aanzienlijk kunnen ondermijnen.

  Voorbeelden: informatie over openbare stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd of geboorteplaats, verkiezingsuitslagen of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsgegevens

 • Content die schadelijke gezondheidsclaims promoot of betrekking heeft op een actuele, ernstige gezondheidscrisis en in strijd is met de gezaghebbende, wetenschappelijke consensus.

  Voorbeelden: anti-vaccinatiepromotie, ontkenning van medische aandoeningen zoals aids of COVID-19, homogenezingstherapie

 • Content die in strijd is met de gezaghebbende, wetenschappelijke consensus over klimaatverandering.

 Meer informatie over onbetrouwbare en schadelijke claims

Misleidende praktijken

We staan het volgende niet toe:

 • Gebruikers onder valse of onduidelijke voorwendselen overhalen om content te bekijken.
 • Pogen om persoonlijke informatie te stelen of gebruikers via misleiding over te halen om persoonlijke informatie te delen.

  Voorbeeld: social engineering zoals phishing

 • Content, producten of services promoten met valse, oneerlijke of misleidende claims.

  Voorbeeld: mogelijkheden om 'snel rijk te worden'

 • In coördinatie met andere sites of accounts uw identiteit of andere belangrijke informatie over uzelf verbergen of verkeerd voorstellen als uw content betrekking heeft op politiek, maatschappelijke kwesties of kwesties van algemeen belang.

 • Content over politiek, maatschappelijke kwesties of kwesties van openbaar belang naar een land leiden waar u niet zelf woont, als u een verkeerde voorstelling geeft van uw land van herkomst of van andere relevante informatie over uzelf, of als u deze achterhoudt.

 Meer informatie over misleidende praktijken

Gemanipuleerde media

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die gebruikers via gemanipuleerde media misleidt over politieke aangelegenheden, maatschappelijke kwesties of zaken van openbaar belang.

 Meer informatie over gemanipuleerde media

Oneerlijk gedrag mogelijk maken

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die gebruikers helpt anderen te misleiden.

  Voorbeelden: Valse of nepdocumenten maken zoals paspoorten, diploma's of accreditaties; verkoop of distributie van scripties of services om papers te schrijven of examens af te leggen; informatie of producten om drugsgebruik te maskeren.

 • Content die een vorm van hacken of cracken promoot en/of die instructies, materiaal of software bevat waarmee gebruikers apparaten, software, servers of websites illegaal kunnen bewerken of hier toegang toe kunnen krijgen.

  Voorbeelden: Pagina's of producten die illegale toegang tot mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen of apparaten/systemen voor de levering van content mogelijk maken; producten of services die auteursrechtbescherming, waaronder technologieën voor Digital Rights Management, omzeilen; producten waarmee kabel- of satellietsignalen illegaal kunnen worden gedecodeerd om zodoende deze uitzendingen gratis te kunnen bekijken; pagina's die gebruikers helpen of in staat stellen streaming video's te downloaden als dat is verboden door de contentleverancier.

 • Content waarmee gebruikers andere personen of hun activiteiten zonder hun toestemming kunnen volgen of monitoren. Ook de promotie van producten en services die gebruikers hiertoe in staat stellen, wordt verboden.

  Voorbeelden: spyware en technologie die worden gebruikt om intieme partners te controleren, inclusief maar niet beperkt tot spyware/malware waarmee een gebruiker sms'jes, telefoongesprekken of de browsegeschiedenis van iemand anders kan controleren; gps-trackers die specifiek worden gemarket om iemand zonder toestemming te bespioneren of te volgen; promotie van bewakingsapparatuur (bijv. camera's, audiorecorders, dashcams, nannycams) die expliciet wordt gemarket voor spionage

  Dat geldt niet voor (a) privédetectiveservices of (b) producten of services die zijn bestemd voor ouders die hun minderjarige kinderen willen volgen of monitoren.

 Meer informatie over oneerlijk gedrag mogelijk maken

Schadelijke of ongewenste software

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die schadelijke software of 'malware' bevat die een computer, apparaat of netwerk kan beschadigen of ongeautoriseerde toegang tot een computer, apparaat of netwerk kan verkrijgen.

  Voorbeelden: computervirussen, gijzelsoftware, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, keyloggers, dialers, spyware, valse beveiligingssoftware en andere schadelijke programma's of apps

 • Content die in strijd is met het Google-beleid inzake ongewenste software.

  Voorbeelden: onduidelijkheid over de functies die de software biedt of over de gevolgen van installatie van de software, niet leveren van de servicevoorwaarden of een licentieovereenkomst voor eindgebruikers, software of applicaties bundelen zonder dat de gebruiker hiervan weet, wijzigingen aanbrengen in het systeem zonder toestemming van de gebruiker, het gebruikers moeilijk maken de software uit te zetten of te verwijderen, geen gebruik maken van openbaar beschikbare Google API's voor services of producten van Google

   Meer informatie over schadelijke of ongewenste software

Seksueel expliciete content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die expliciete seksuele tekst, afbeeldingen, audio, video's of games bevat.

  Voorbeelden: seksuele handelingen zoals genitale, anale en/of orale seks; masturbatie; cartoonporno of hentai; expliciete naaktheid

 • Content die thema's rond seks zonder wederzijds goedvinden bevat, ongeacht of dit gesimuleerd of echt is.

  Voorbeelden: verkrachting, incest, bestialiteit, necrofilie, snuff, lolita- of tienerporno, dating voor minderjarigen

    Meer informatie over seksueel expliciete content

Seksuele gunsten in ruil voor compensatie

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die kan worden geïnterpreteerd als promotie van het verlenen van seksuele handelingen in ruil voor een vergoeding.

  Voorbeelden: prostitutie; gezelschaps- en escortservices; intieme massage; knuffelsites; daten tegen vergoeding of seksuele verhoudingen waarbij van één deelnemer wordt verwacht dat deze een andere deelnemer geld, cadeaus, financiële steun, begeleiding of een andere waardevolle vergoeding biedt (zoals 'sugar dating')

     Meer informatie over seksuele gunsten in ruil voor compensatie

Postorderbruiden

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die een huwelijk met een buitenlander mogelijk maakt.

  Voorbeelden: postorderbruiden, makelaars voor internationale huwelijken, 'romance tours'

      Meer informatie over postorderbruiden

Thema's voor volwassenen in gezinsvriendelijke content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die is gemaakt om geschikt te lijken voor gezinnen, maar die thema's voor volwassenen bevat, waaronder seks, geweld of andere beelden van kinderen of personages die bij kinderen populair zijn, die niet geschikt zijn voor een algemeen publiek.

       Meer informatie over thema's voor volwassenen in gezinsvriendelijke content

Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen

We staan de volgende content niet toe:

 • Content waarin kinderen seksueel worden uitgebuit of misbruikt, of content die seksuele uitbuiting of seksueel misbruik van kinderen promoot. Dit omvat alle materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen.
 • Content die kinderen in gevaar brengt. Voorbeelden hiervan omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:
  • kinderlokken (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele beelden uitwisselen met een kind),
  • 'sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot intieme afbeeldingen van het kind te gebruiken),
  • seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld content waarin seksueel misbruik of seksuele uitbuiting van kinderen wordt afgebeeld, aangemoedigd of gepromoot),
  • kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden of lokken voor commerciële seksuele uitbuiting).

In deze gevallen zullen we passende maatregelen treffen. Zo kunnen we melding maken bij instanties voor kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children) en accounts uitschakelen. Als u vermoedt dat een kind in gevaar verkeert of het slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neemt u onmiddellijk contact op met de politie. Als u vermoedt dat een kind via onze producten in gevaar wordt of werd gebracht, kunt u dit gedrag melden bij Google.

        Meer informatie over seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen


Gedragsbeleid

Oneerlijke verklaringen

Informatie verstrekt door uitgevers om hun gebruik van of interactie met Google-advertentiesystemen mogelijk te maken:

 • moet materieel nauwkeurig en compleet zijn, zonder misleidende weglatingen; en
 • mag niet op een bedrieglijke of misleidende manier worden uitgedrukt.

  Voorbeelden: De persoonlijke informatie of betalingsgegevens die door een uitgever zijn verstrekt, zijn onvolledig, afgedekt of onjuist. Informatie over de website van een uitgever (bijvoorbeeld in het ads.txt-bestand) of de app van een uitgever (bijvoorbeeld in het app-ads.txt-bestand) is onjuist. Advertentieverzoeken die gedeeltelijke of onjuiste URL's of app-ID's bevatten.

               Meer informatie over oneerlijke verklaringen

Verstoring door advertenties

Door Google weergegeven advertenties die de content of gebruikersinteracties verstoren

We staan door Google weergegeven advertenties niet toe als ze het volgende doen:

 • Navigatie- of andere actiepunten afdekken of er vlak naast staan en mogelijk tot onbedoelde advertentie-interacties leiden.
 • Het gebruik van content ernstig verstoren, bijvoorbeeld door de content af te dekken of door de content van het display te verdringen.
 • Op een 'doodlopend' scherm worden geplaatst waar de gebruiker het scherm niet kan verlaten zonder op de advertentie te klikken.

               Meer informatie over verstoring door advertenties

Voorraadwaarde

Door Google weergegeven advertenties op schermen zonder content van de uitgever

We staan door Google weergegeven advertenties niet toe op de volgende schermen:

 • Schermen zonder content van de uitgever of met content van weinig waarde
 • Schermen die in aanbouw zijn
 • Schermen die worden gebruikt voor meldingen, navigatie of andere gedragsdoeleinden

Meer informatie over door Google weergegeven advertenties op schermen zonder content van de uitgever

Niet-contextuele advertenties

We staan door Google weergegeven advertenties niet toe in de volgende situaties:

 • Als ze worden weergegeven in apps of op webpagina's die op de achtergrond worden uitgevoerd.
 • Als ze buiten het scherm vallen.
 • Wanneer de aandacht van de gebruiker naar verwachting ergens anders is en niet bij het scherm waarop de advertentie wordt gehost.

Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn aan welke uitgeverscontent de advertentie is gekoppeld.

Meer informatie over niet-contextuele advertenties

Door Google weergegeven advertenties op schermen met gerepliceerde content

We staan door Google weergegeven advertenties niet toe op de volgende schermen:

 • Schermen met ingesloten of gekopieerde content van anderen, zonder aanvullende reacties of beheer of andere toegevoegde waarde voor deze content.

U moet ook voldoen aan ons beleid voor misbruik van intellectueel eigendom.

Meer informatie over door Google weergegeven advertenties op schermen met gerepliceerde content

Meer advertenties of betaalde promoties dan content van uitgevers

We staan door Google weergegeven advertenties niet toe op de volgende schermen:

 • Schermen met meer advertenties of ander betaalde promoties dan uitgeverscontent.

Meer informatie over meer advertenties of betaalde promoties dan content van uitgevers

 

Niet-ondersteunde talen

We staan de volgende content niet toe:

Meer informatie over niet-ondersteunde talen

 

 


Privacygerelateerd beleid

Privacykennisgevingen

Uitgevers moeten zich houden aan het volgende:

 • Een privacybeleid hebben en naleven waarin duidelijk wordt vermeld of en hoe gegevens via een site, app, e-mailpublicatie of andere property worden verzameld, gedeeld en gebruikt als gevolg van uw gebruik van Google-producten. In dit privacybeleid moeten gebruikers erop worden gewezen dat derden cookies in de browser van de gebruikers kunnen plaatsen en deze kunnen lezen, en dat zij webbeacons kunnen gebruiken om informatie te verzamelen als gevolg van de weergave van advertenties op uw website.

  U heeft de mogelijkheid om een prominente link weer te geven naar Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt om te voldoen aan deze kennisgevingsplicht voor het gebruik van gegevens door Google.

           Meer informatie over privacykennisgevingen

Cookies in Google-domeinen

Uitgevers moeten zich houden aan het volgende:

 • Uitgevers mogen geen cookie instellen op de domeinen van Google, of cookies die op de domeinen van Google zijn ingesteld aanpassen, onderscheppen of verwijderen.

           Meer informatie over cookies in Google-domeinen

Identificatie van gebruikers

Uitgevers moeten zich houden aan het volgende:

 • Uitgevers mogen geen 'device fingerprints' of lokaal gedeelde objecten (zoals Flash-cookies, browser-helperobjecten, lokale html5-opslag) gebruiken, behalve HTTP-cookies of door de gebruiker opnieuw instelbare mobiele apparaat-ID's die zijn bedoeld voor gebruik in advertenties.
 • Uitgevers mogen geen informatie doorgeven aan Google die Google zou kunnen gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie of waarmee een bepaald apparaat permanent kan worden geïdentificeerd (zoals de unieke apparaat-ID van een mobiele telefoon als een dergelijke ID niet kan worden gereset).
 • Uitgevers mogen onze services niet gebruiken om gebruikers te identificeren of persoonlijk identificeerbare informatie samen te voegen met informatie die eerder als niet-persoonlijk identificeerbare informatie werd verzameld, zonder een duidelijke kennisgeving en voorafgaande toestemming van de gebruiker voor deze identificatie of samenvoeging. Ongeacht de toestemming van gebruikers mag u niet proberen gegevens uit te splitsen die Google cumulatief rapporteert.

  Voor meer informatie raadpleegt u de Richtlijnen voor naleving van het beleid inzake de identificatie van gebruikers.

 • Uitgevers moeten voldoen aan het Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.

           Meer informatie over identificatie van gebruikers

Gebruik van apparaat- en locatiegegevens

Als uitgevers informatie verzamelen, verwerken of verstrekken die de exacte geografische locatie van een eindgebruiker aangeeft of waaruit die locatie kan worden afgeleid, zoals gps-, wifi- of telefoonmastgegevens,

moeten uitgevers het volgende doen:

 • De gebruiker via een interstitial of een just-in-time-melding laten weten voor welke doeleinden diens gegevens kunnen worden gebruikt (waaronder advertentiepersonalisatie, analyse en toeschrijving, indien van toepassing). Hierin moet ook worden vermeld dat de gegevens kunnen worden gedeeld met partners.
 • Uitdrukkelijke toestemming van eindgebruikers verkrijgen voordat dergelijke informatie wordt verzameld, wordt verwerkt of openbaar wordt gemaakt.
 • Dergelijke informatie versleuteld of via een versleuteld kanaal naar Google verzenden.
 • In alle toepasselijke privacybeleidsregels aangeven dat dergelijke informatie wordt verzameld, verwerkt of openbaar gemaakt.

            Meer informatie over het gebruik van apparaat- en locatiegegevens

Standaard contractclausules (SCC's)

Voor de overdracht van persoonsgegevens voor online advertenties en meting vanuit Europa maakt Google gebruik van Standaard contractclausules (SCC's). Voor services waarbij Google optreedt als verwerker, bevatten de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, waar nodig voor de relevante gegevensoverdrachten, zowel de relevante SCC's uitgegeven door de Europese Commissie (ter legitimatie van gegevensoverdrachten onder de AVG) als de SCC's van het Verenigd Koninkrijk (ter legitimatie van gegevensoverdrachten onder de AVG, zoals opgenomen in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk). En voor services waarvoor Google optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, bevatten de Voorwaarden voor gegevensbescherming als verwerkingsverantwoordelijke van Google Ads, waar nodig voor de relevante gegevensoverdrachten, zowel de relevante, door de Europese Commissie uitgegeven SCC's als de relevante, door het Verenigd Koninkrijk uitgegeven SCC's.

Als de partner persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en deze gegevens aan Google beschikbaar zijn gesteld voor het gebruik van Google Ad Manager door de partner, is het volgende van toepassing:

 • De partner mag deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op een manier die aansluit bij de toestemming die is gegeven door degene op wie deze gegevens betrekking hebben.
 • De partner moet een beschermingsniveau bieden voor deze persoonsgegevens dat minimaal equivalent is aan het vereiste niveau volgens de SCC's.
 • Als de partner vaststelt dat niet aan de bovenstaande vereisten kan worden voldaan, moet de partner Google hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en stoppen met de verwerking van persoonsgegevens of moet de partner redelijke en passende maatregelen nemen om dergelijke niet-naleving te verhelpen.

             Meer informatie over standaard contractclausules (SCC's)

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

Als u een advertentieservice van Google implementeert op een site of gedeelte van een site die valt onder de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), moet u zich aan het volgende houden:

 • U moet Google via de Google Search Console op de hoogte stellen van de sites of gedeelten van sites die onder de COPPA vallen, het advertentieverzoek taggen met de AdMob-SDK of uw site, app of advertentieverzoek taggen voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen.
 •  U mag geen gebruik maken van op interesses gebaseerd adverteren (inclusief remarketing) om het volgende te targeten:
  • Eerdere of huidige activiteiten van gebruikers van wie u weet dat ze jonger zijn dan dertien jaar.
  • Eerdere of huidige activiteiten op sites die zijn gericht op gebruikers die jonger zijn dan 13 jaar.

               Meer informatie over de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)


Vereisten en andere normen

Spambeleid voor Google Zoeken

Het volgende is niet toegestaan:

               Meer informatie over het Spambeleid voor Google Zoeken

Misleidende functionaliteit

U mag het volgende niet doen:

               Meer informatie over misleidende functionaliteit

Better Ads Standards (normen voor betere advertenties)

U mag het volgende niet doen:

               Meer informatie over Better Ads Standards (normen voor betere advertenties)

Gemachtigde voorraad

U mag het volgende niet doen:

 • Door Google weergegeven advertenties plaatsen in een domein dat ads.txt gebruikt en waarbij u niet als een gemachtigde verkoper van de voorraad bent opgenomen in het ads.txt-bestand.

Voor syndicatiepartners moeten bovenliggende entiteiten ervoor zorgen dat onderliggende entiteiten onmiddellijk een ads.txt-bestand toevoegen aan onderliggende domeinen met bovenliggende entiteiten als geautoriseerde verkopers van onderliggende voorraad.

               Meer informatie over gemachtigde voorraad

Naleving van sancties

Google moet zich houden aan sancties en exportcontroles die worden gehandhaafd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en het Bureau of Industry & Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel, en aan overige toepasselijke sancties. Als gevolg hiervan zijn Google-producten voor uitgevers niet beschikbaar voor uitgevers in de volgende landen of gebieden:

 • Krim
 • Cuba
 • De zogenoemde Volksrepubliek Donetsk (DNR) en Volksrepubliek Luhansk (LNR)
 • Iran
 • Noord-Korea
 • Syrië

Google-producten voor uitgevers mogen ook niet worden gebruikt voor of namens een partij die is gevestigd in de hierboven vermelde gesanctioneerde landen en regio's.

Bovendien zijn Google-producten voor uitgevers niet beschikbaar voor entiteiten of individuen waarvoor beperkingen gelden op grond van toepasselijke handelssancties en nalevingswetgeving voor export. Google-producten voor uitgevers mogen niet worden gebruikt door entiteiten of individuen die eigendom zijn van of worden beheerd door of optreden voor of namens dergelijke beperkte entiteiten of individuen.

Uitgevers moeten eveneens voldoen aan toepasselijke sancties en exportregelingen, waaronder OFAC-sancties, en ermee akkoord gaan dat zij er niet de oorzaak van zullen zijn dat Google deze regels schendt. U kunt Google-producten voor uitgevers niet gebruiken voor of namens beperkte entiteiten of individuen. U kunt geen Google-producten voor uitgevers gebruiken voor of namens entiteiten of individuen die zich in gesanctioneerde landen of regio's bevinden.

               Meer informatie over naleving van sancties

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
' data-mime-type=
Uw AdSense-pagina

Maak kennis met de AdSense-pagina: een nieuwe bron waar u gepersonaliseerde informatie en nieuwe mogelijkheden in uw account kunt vinden om het maximale uit AdSense te halen.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
157
false
false