Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bắt đầu sử dụng tài khoản AdSense

Đăng nhập vào AdSense

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng nhập vào tài khoản Google AdSense.

Bạn không thể đăng nhập?

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

Cách đăng nhập vào tài khoản AdSense

  1. Truy cập vào www.google.com.vn/adsense.
  2. Nhấp vào Đăng nhập.
  3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã sử dụng để đăng ký AdSense.
  4. Nhấp vào Đăng nhập.
    Lưu ý: Nếu bạn chưa chấp nhận các Điều khoản và điều kiện mới nhất của Google AdSense, thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn thực hiện khi bạn đăng nhập. Sau khi đã đọc các Điều khoản và điều kiện, hãy đánh dấu vào hộp Tôi đồng ý để tiếp tục đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
157
false
false