Bắt đầu với giao diện AdSense

Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn

Bạn không thể đăng nhập?

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Tài khoản Google hoặc tài khoản AdSense của mình, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

Cách đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn:

  1. Truy cập vào www.google.com.vn/adsense.
  2. Nhấp vào Đăng nhập.
  3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã sử dụng để đăng ký AdSense.
  4. Nhấp vào Đăng nhập.
    Lưu ý: Nếu bạn chưa chấp nhận các Điều khoản và điều kiện mới nhất của Google AdSense, thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn thực hiện khi bạn đăng nhập. Sau khi bạn đã đọc các Điều khoản và điều kiện, hãy chọn hộp kiểm Tôi đồng ý để tiếp tục đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố