Tôi cứ bị đăng xuất khỏi tài khoản của tôi

Các trang tài khoản AdSense của chúng tôi sử dụng mã hóa SSL và các cookie để tăng thêm bảo mật và chức năng. Nếu trình duyệt của bạn được cài đặt để không cho phép cookie từ trang web của chúng tôi, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xem các trang của chúng tôi và có thể được nhắc nhở để nhập lại thông tin đăng nhập mỗi khi bạn xem một trang khác của tài khoản AdSense của bạn. Ngoài ra, nếu SSL không được kích hoạt trong trình duyệt của bạn, bạn có thể thấy các lỗi JavaScript trên các trang cài đặt sẽ ngăn không cho bạn lấy được mã AdSense, tạo và lưu các bảng màu tùy chỉnh của bạn.

Nếu bạn kết nối Internet bằng cách sử dụng tập lệnh định cấu hình tự động hoặc thông qua máy chủ proxy, các cài đặt trình duyệt của bạn có thể bị ghi đè để không cho phép cookie bất kể các cài đặt cục bộ của bạn là gì.

Vui lòng kích hoạt SSL 2.0 và cookie, đồng thời xác nhận rằng bất kỳ tập lệnh định cấu hình tự động hoặc proxy nào mà bạn đang sử dụng đều không vô hiệu hóa cookie. Chúng tôi khuyên bạn nên xóa bộ nhớ cache của trình duyệt và xóa cookie trước khi truy cập lại vào tài khoản AdSense của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố