Navštívte tiež sekciu Vaša stránka v službe AdSense, kde nájdete informácie prispôsobené vášmu účtu, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Pravidlá

Vysvetlenie pravidiel spoločnosti Google pre vlastníkov a obmedzení spoločnosti Google pre vlastníkov

Google prispieva k udržiavaniu slobodného a otvoreného internetu tým, že vlastníkom pomáha speňažovať ich obsah a inzerentom oslovovať potenciálnych zákazníkov s ponukou užitočných a relevantných výrobkov a služieb. Zachovanie dôveryhodnosti reklamného ekosystému si vyžaduje stanovenie limitov pre speňažovanie.

Všetci vlastníci sú povinní dodržiavať naše pravidlá, preto si ich pozorne prečítajte. Ak nebudete dodržiavať tieto pravidlá, vyhradzujeme si právo kedykoľvek zakázať zobrazovanie reklám na vašom webe alebo deaktivovať váš účet. Po deaktivácii účtu nebudete môcť ďalej využívať program AdSense.

Podľa našich online zmluvných podmienok je vašou zodpovednosťou udržiavať si aktuálny prehľad o pravidlách, ktoré sú tu uverejnené, a dodržiavať ich.

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

Obsah tohto článku:

Čo sú pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov?

Pri speňažovaní obsahu pomocou kódu reklamy Google sa od vás vyžaduje, aby ste dodržiavali pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov. Za obsah považujeme všetko, čo sa nachádza na vašej stránke alebo vo vašej aplikácii vrátane obsahu vytváraného používateľmi, ako sú sekcie komentárov, iné reklamy a odkazy na iné weby alebo aplikácie. Ak sa budete pokúšať speňažovať obsah porušujúci pravidlá a nebudete dodržiavať tieto pravidlá, môže to viesť k tomu, že Google zablokuje zobrazovanie reklám vo vašom obsahu alebo pozastaví či zruší váš účet.

Tieto pravidlá platia spolu so všetkými ostatnými pravidlami, ktoré upravujú vaše používanie služieb Googlu pre vlastníkov.

Čo sú obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov?

Obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov definujú obsah, v ktorom je obmedzené zobrazovanie reklám z určitých zdrojov. Za obsah považujeme všetko, čo sa nachádza na vašej stránke alebo vo vašej aplikácii vrátane iných reklám a odkazov na iné weby alebo aplikácie.

Speňažovanie obsahu, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov, nie je porušením pravidiel. Namiesto toho reklamu v takomto obsahu primeraným spôsobom obmedzíme na základe preferencií jednotlivých reklamných služieb alebo jednotlivých preferencií inzerentov. Niekedy to bude znamenať, že pre váš inventár nebudú ponúkať cenu žiadne zdroje reklamy a v tomto obsahu s obmedzením sa nebudú zobrazovať žiadne reklamy.

Máme kupujúcich z viacerých zdrojov, ktoré môžu zahŕňať Google Ads, Authorized Buyers, DV360, Rezervácie a ďalšie. Môžete teda získavať obmedzený počet reklám z niektorých týchto ďalších zdrojov, ale upozorňujeme, že reklamy Google Ads (predtým AdWords) sa nebudú zobrazovať v obsahu, na ktorý sa vzťahujú tieto obmedzenia.

Aj keď sa môžete rozhodnúť speňažovať obsah, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov, v tomto obsahu s obmedzením budete pravdepodobne získavať nižší počet reklám než v obsahu, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Tieto obmedzenia platia spolu so všetkými ostatnými pravidlami, ktoré upravujú vaše používanie služieb Googlu pre vlastníkov.

V čom sa líšia pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov od obmedzení spoločnosti Google pre vlastníkov?

Pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov uvádzajú typy obsahu, ktorý nebudeme speňažovať prostredníctvom našich služieb pre vlastníkov. Patria sem okrem iného pravidlá zakazujúce speňažovanie nelegálneho obsahu, nebezpečného alebo hanlivého obsahu a sexuálne explicitného obsahu. V takomto obsahu nikdy nebude možné zobrazovať reklamy.

Obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov zasa uvádzajú typy obsahu, ako sú tabak alebo rekreačné drogy, ktoré vyslovene neporušujú pravidlá, ale nemusia byť zaujímavé pre všetkých inzerentov. To znamená, že vlastníkom sa nebudú zobrazovať upozornenia na porušenia pravidiel, ale daný obsah bude označený obmedzením inventára a pravdepodobne bude získavať menej reklám, prípadne žiadne reklamy, keďže dopyt určujú inzerenti.

Kde môžem vidieť problémy, ktoré môžu ovplyvňovať zobrazovanie reklám?

Centrum pravidiel zobrazuje všetky aktuálne presadzovania pravidiel na vašich weboch. Presadzovania pravidiel môžu zablokovať všetky reklamy (napríklad Zobrazovanie reklám je deaktivované) alebo obmedziť, ktorí inzerenti môžu ponúkať ceny za váš inventár (napríklad Obmedzený dopyt).

K presadzovaniu pravidiel môže dôjsť v dôsledku rôznych problémov s vaším obsahom:

 • Porušenia pravidiel spoločnosti Google pre vlastníkov je potrebné odstrániť. Porušenia pravidiel sa riešia buď stavom Zobrazovanie reklám je deaktivované, alebo Obmedzený dopyt.
 • Obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov nie sú porušeniami pravidiel, takže nemusíte meniť svoj obsah ani žiadosti o reklamy. Obsah s obmedzeniami pre vlastníkov je však označený ako Obmedzený dopyt.
Tip: Ak chcete zistiť, či je potrebné v súvislosti s presadzovaním pravidiel podniknúť kroky, pozrite si v centre pravidiel stĺpec Vyžaduje sa oprava. Ak dochádza k presadzovaniu pre porušenie pravidiel, bude v tomto stĺpci uvedené Áno. V prípade obmedzení pre vlastníkov v ňom bude uvedené Nie.

Ako vyriešiť porušenie pravidiel spoločnosti Google pre vlastníkov?

 1. Prejdite do centra pravidiel, kde sú uvedené podrobné informácie o problémoch, ktoré môžu obmedzovať zobrazovanie reklám na vašich weboch, v ich častiach, na stránkach alebo v aplikáciách. Nájdete tam aj postup, ako riešiť problémy so zobrazovaním reklám a požiadať o kontrolu po vykonaní zmien. Hlavná stránka centra pravidiel poskytuje prehľad o vašich weboch, pri ktorých boli zistené problémy.
 2. Ak je v stĺpci Vyžaduje sa oprava uvedené Áno, niektorý z vašich webov, ich častí alebo stránok v súčasnosti nie je v súlade s programovými pravidlamia v tomto prípade pravidlami spoločnosti Google pre vlastníkov, v dôsledku čoho došlo k presadzovaniu pravidiel. Ak sa presadzovanie pravidiel vzťahuje na konkrétnu stránku, pravidlá porušuje daná stránka. Ak sa presadzovanie pravidiel vzťahuje na web alebo jeho časť, pravidlá porušujú viaceré stránky v rámci daného webu alebo jeho časti. V takom prípade musíte skontrolovať celý web alebo jeho časť a vykonať zmeny, aby ste zaistili súlad s našimi pravidlami.
 3. Po odstránení porušení pravidiel na webe, v jeho časti alebo na stránkach môžete požiadať o kontrolu.

  Ďalšou možnosťou je zastaviť zobrazovanie reklám na weboch, ich častiach alebo stránkach, ktoré porušujú pravidlá tak, že z nich odstránite kód reklamy AdSense. Porušenia pravidiel budú potom z centra pravidiel automaticky odstránené do siedmich až desiatich dní.

Ako vyriešiť obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov?

 1. Prejdite do centra pravidiel, kde sú uvedené podrobné informácie o problémoch, ktoré môžu obmedzovať zobrazovanie reklám na vašich weboch, v ich častiach alebo na stránkach. Nájdete tam aj postup, ako riešiť problémy so zobrazovaním reklám a požiadať o kontrolu po vykonaní zmien.
 2. Ak je v stĺpci Vyžaduje sa oprava uvedené Nie, znamená to, že na vašom webe sa nachádza obsah, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov. Hoci sa môžete rozhodnúť tento typ obsahu speňažovať, pravdepodobne budete získavať obmedzený počet reklám, pretože ponuky pre tento reklamný priestor nebudú môcť zadávať všetky zdroje reklamy.
 3. Ak na svojom webe, v jeho časti alebo na stránkach vyriešite niektoré obmedzenia pre vlastníkov, môžete požiadať o kontrolu. Ďalšou možnosťou je zastaviť zobrazovanie reklám na príslušných stránkach tak, že z nich odstránite kód reklamy AdSense. Tieto stránky budú potom z centra pravidiel automaticky odstránené do siedmich až desiatich dní.

Časté otázky týkajúce sa pravidiel spoločnosti Google pre vlastníkov a obmedzení spoločnosti Google pre vlastníkov

Tu sú odpovede na niektoré časté otázky týkajúce sa pravidiel spoločnosti Google pre vlastníkovobmedzení spoločnosti Google pre vlastníkov:

Zobrazili sa mi obmedzenia vyplývajúce z pravidiel a v centre pravidiel je uvedené, že nejde o problém typu Vyžaduje sa oprava. Čo to znamená?

Ak je v stĺpci Vyžaduje sa oprava uvedené Nie, znamená to, že na vašom webe sa nachádza obsah, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov. Máme kupujúcich z viacerých zdrojov, ktoré môžu zahŕňať Google Ads, Authorized Buyers, DV360, Rezervácie a ďalšie. Aj keď sa môžete rozhodnúť tento typ obsahu speňažovať a z niektorých týchto ďalších zdrojov môžete získavať obmedzený počet reklám, upozorňujeme, že reklamy Google Ads (predtým AdWords) sa nebudú zobrazovať v obsahu, na ktorý sa vzťahujú tieto obmedzenia.

Ak chcem naďalej zobrazovať reklamy na stránke s obmedzením (podľa obmedzení spoločnosti Google pre vlastníkov), bude môjmu účtu hroziť pozastavenie alebo zrušenie?

Speňažovanie obsahu, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov, nebude porušením pravidiel. Namiesto toho reklamu v tomto obsahu obmedzíme tak, ako je uvedené vyššie. Môžete sa teda rozhodnúť speňažovať obsah, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov. V takom prípade však budete pravdepodobne dosahovať nižšie výnosy z reklamy zobrazovanej v obsahu s obmedzením, než aké by ste dosahovali v obsahu, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Prečo sa možno inzerenti rozhodnú neinzerovať na mojej stránke s obsahom porušujúcim obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov?

Uvedomujeme si, že inzerenti nemusia považovať typy obsahu uvedené v obmedzeniach spoločnosti Google pre vlastníkov za zaujímavé, prípadne s nimi nechcú spájať svoju značku. Z tohto dôvodu nechávame rozhodnutie na nich. Naši inzerenti majú na výber rôzne kategórie, nie všetci však povolia citlivé kategórie. Výsledkom teda je, že obsah označený ako obmedzený môže byť speňažovaný v obmedzenom rozsahu alebo vôbec. Nejde však o porušenie pravidiel.

Po prijatí upozornenia na presadzovanie na úrovni stránky som odstránil(a) svoj obsah a požiadal(a) o kontrolu. Teraz sa mi zobrazilo nové upozornenie na porušenie pravidiel typu „žiadny obsah“. Aký je odporúčaný postup odstránenia porušení?

Všetko, čo robíme, má za cieľ chrániť našich vlastníkov, používateľov a inzerentov. Keď sa rozhodnete odstrániť zo stránok nevyhovujúci obsah, mali by ste z danej stránky odstrániť aj akýkoľvek súvisiaci kód reklamy, aby sa reklamy nezobrazovali vedľa prázdneho priestoru.

Chápeme, že zistiť, či niektoré stránky na vašom webe porušujú pravidlá, si môže z vašej strany vyžadovať úsilie. My však máme zodpovednosť voči našim inzerentom a používateľom. Musíme dodržiavať naše pravidlá, aby sme si udržali ich dôveru v náš ekosystém.

Ubezpečujeme vás, že necenzurujeme obsah, ktorý vlastníci umiestnia na svoje weby, formou odstraňovania akéhokoľvek obsahu z webov. Jednoducho len požiadame o odstránenie nášho kódu reklamy zo stránok, ktoré porušujú pravidlá.

Môžem skryť alebo odstrániť obmedzenia, ktoré nechcem vyriešiť? Nechcem stále vidieť staré obmedzenia ani nové obmedzenia týkajúce sa určitých stránok.

V centre pravidiel môžete použiť možnosti na filtrovanie a stiahnutie, ktoré vám pomôžu nájsť a spravovať porušenia pravidiel a obmedzenia pre vlastníkov:

 • Ak chcete zobraziť iba niektoré weby, ich stav alebo len určité dátumy presadzovania pravidiel, kliknite na ikonu filtra .
 • Ak si chcete stiahnuť súbor CSV všetkých stránok alebo častí s porušeniami pravidiel pre všetky alebo jednotlivé weby, kliknite na ikonu stiahnutia Download.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Vaša stránka v službe AdSense

Predstavujeme stránku v službe AdSense: nový zdroj, kde nájdete prispôsobené informácie o svojom účte a nové príležitosti v ňom, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
157
false
false