Thông báo

Trung tâm trợ giúp của Google Ads sẽ sớm được thay thế bằng trung tâm trợ giúp mới và được cải tiến. Truy cập vào trang Trợ giúp Trung tâm quảng cáo của tôi để tìm hiểu thêm

Báo cáo một quảng cáo/trang thông tin

* Trường bắt buộc

Chúng tôi quan tâm đến trải nghiệm của bạn và mục tiêu của chúng tôi là giúp các quảng cáo và trang thông tin mua sắm trở nên hữu ích. Vui lòng cho chúng tôi biết quảng cáo hoặc trang thông tin này có vấn đề gì. *
Đối với nhiều quảng cáo đang hiển thị cho một công ty ("chính sách có được lợi thế không công bằng"), vui lòng điền vào biểu mẫu này
Để nhận được đường liên kết này, hãy nhấp chuột phải vào quảng cáo hoặc trang thông tin đó, chọn "Sao chép đường liên kết" rồi dán vào đây.
Hãy cung cấp thông tin chi tiết và chính xác nhất có thể, nhưng vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm.
Hãy cung cấp thông tin chi tiết và chính xác nhất có thể, nhưng vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm.
Trường sau là bắt buộc.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Một số thông tin về tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Ngoài ra, nội dung của các cuộc gọi và cuộc trò chuyện hỗ trợ cũng có thể được ghi lại. Chúng tôi sẽ dùng thông tin này theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và chương trình đào tạo, hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, đồng thời cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Dịch vụ dịch có thể được dùng trong cuộc trò chuyện và email.
Thông tin thêm
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính