Trung tâm trợ giúp của Google Ads sẽ sớm được thay thế bằng trung tâm trợ giúp mới và được cải tiến. Truy cập vào trang Trợ giúp Trung tâm quảng cáo của tôi để tìm hiểu thêm

Báo cáo một quảng cáo/trang thông tin

* Trường bắt buộc

Chúng tôi muốn đảm bảo quảng cáo không gây hại cho người dùng, nhưng đôi khi những quảng cáo không phù hợp vẫn lọt qua. Vui lòng cho chúng tôi biết quảng cáo này có vấn đề gì. *
Trường sau là bắt buộc.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Một số thông tin về tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Ngoài ra, nội dung của các cuộc gọi và cuộc trò chuyện hỗ trợ cũng có thể được ghi lại. Chúng tôi sẽ dùng thông tin này theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và chương trình đào tạo, hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, đồng thời cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Dịch vụ dịch có thể được dùng trong cuộc trò chuyện và email.
Thông tin thêm
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
84064