Prieskumy vplyvu na značku

Ak ste si v službe YouTube všimli krátke online dotazníky, zrejme ste videli prieskumy posilnenia značky. Vyplnením krátkych prieskumov o produktoch a službách, ktoré poznáte, pomáhate inzerentom lepšie pochopiť vplyv, ktorý ich reklamy majú na zákazníkov.

Čo sa stane s mojimi odpoveďami na otázky prieskumov?

Vaše odpovede sú anonymné a nie sú prepojené s informáciami, na základe ktorých je možné vás identifikovať. Po dokončení prieskumu spoločnosť Google sprístupní anonymné súhrnné odpovede iba tvorcom prieskumu. Znamená to, že vás nebude možné osobe identifikovať a vašu osobu nebude možné spojiť s odpoveďami v prieskume. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Nahlasovanie zneužitia našich služieb

Ak sa stretnete s obsahom prieskumu, ktorý podľa vás porušuje naše pravidlá programu, kontaktujte tím YouTube a tím Google Ads pre video, aby ste nám pomohli zaručiť dodržiavanie týchto pravidiel pri tvorbe prieskumov.

Pri vypĺňaní formulára uveďte podrobné informácie o otázke z prieskumu. Otázku odstránime, iba ak porušuje naše pravidlá programu. Po kontrole nahláseného obsahu vám však nebudeme môcť zaslať upozornenie.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?