Kiểm soát quảng cáo bạn nhìn thấy

Bạn có thể làm cho quảng cáo bạn nhìn thấy hữu ích hơn hoặc nhận quảng cáo dành riêng cho bạn. Bạn sẽ thấy quảng cáo của Google trên:

 • Các dịch vụ của Google, như Tìm kiếm hoặc YouTube.
 • Các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

Chỉnh sửa thông tin hoặc mối quan tâm của bạn

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng, hãy chọn Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Di chuyển đến mục "Những việc bạn đã làm và những nơi bạn đã đến".
 4. Trong phần "Cài đặt quảng cáo", hãy chọn Cá nhân hóa quảng cáo.
 5. Bật Cá nhân hóa quảng cáo nếu chế độ này đang tắt.
 6. Trong mục "Cách quảng cáo của bạn được cá nhân hóa", hãy chọn thông tin cá nhân hoặc sở thích của bạn.
  • Để cập nhật thông tin của bạn, chọn Cập nhật. Làm theo các bước trên màn hình.
  • Để tắt một mối quan tâm, hãy chọn Tắt. Xác nhận bằng cách chọn Tắt.
  • Để khôi phục một mối quan tâm, hãy chọn Các yếu tố bạn đã tắt. Chọn một mối quan tâm rồi chọn Bật lại.

Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa, hãy tắt chế độ Cá nhân hóa quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách chặn quảng cáo được cá nhân hóa.

Áp dụng các lựa chọn ưu tiên về quảng cáo của bạn ở mọi nơi

Để xem quảng cáo dựa trên các chế độ cài đặt Tài khoản Google của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên tất cả thiết bị bạn có.

Trên thiết bị

Tìm hiểu cách thêm Tài khoản Google của bạn vào thiết bị.

Trên trình duyệt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở trình duyệt của bạn, như Chrome hoặc Firefox.
 2. Truy cập vào google.com.vn.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Đăng nhập nếu bạn chưa đăng nhập. Làm theo các bước sau đó.

Tắt quảng cáo được cá nhân hóa

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng, hãy chọn Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Di chuyển đến mục "Những việc bạn đã làm và những nơi bạn đã đến".
 4. Trong phần "Cài đặt quảng cáo", hãy chọn Cá nhân hóa quảng cáo.
 5. Tắt nút chuyển bên cạnh "Tính năng Cá nhân hóa quảng cáo đang BẬT".

Bạn cũng có thể tắt tính năng cá nhân hóa trên trình duyệt bằng cách cài đặt tiện ích IBA Opt Out (của Google).

Sau khi bạn tắt tính năng cá nhân hóa, Google sẽ không còn sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa quảng cáo cho bạn. Quảng cáo vẫn có thể được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin như vị trí khái quát của bạn hoặc nội dung của trang web bạn đang truy cập.

Kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web và ứng dụng không phải của Google dựa trên hoạt động trong Tài khoản Google của bạn
 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng, hãy chọn Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Di chuyển đến mục "Những việc bạn đã làm và những nơi bạn đã đến".
 4. Trong phần "Cài đặt quảng cáo", hãy chọn Cá nhân hóa quảng cáo sau đó Nâng cao.
 5. Bỏ đánh dấu hộp bên cạnh "Đồng thời sử dụng hoạt động và thông tin của bạn trên các dịch vụ của Google để cá nhân hóa quảng cáo trên những trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiện quảng cáo".

Nếu bạn không thấy hộp kiểm đó, điều đó có nghĩa là một tùy chọn cài đặt khác đã vô hiệu hóa hoặc quản trị viên của bạn đã tắt tùy chọn cài đặt này.

Ngừng nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ các mạng quảng cáo khác
Google là một trong nhiều mạng quảng cáo thực hiện cá nhân hóa quảng cáo dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn. Hãy truy cập vào AdChoices để kiểm soát quảng cáo từ các mạng quảng cáo khác.

Cách hoạt động của chế độ cài đặt quảng cáo

Khi bạn đăng nhập

Mỗi Tài khoản Google đều có các chế độ cài đặt quảng cáo riêng. Nếu bạn có nhiều tài khoản, các chế độ cài đặt quảng cáo chỉ áp dụng cho mỗi tài khoản. Nội dung bạn thay đổi đối với chế độ cài đặt quảng cáo của bạn sẽ được lưu khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google.

Khi bạn đăng nhập, quảng cáo sẽ được cá nhân hóa dựa trên hoạt động và thông tin trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và chỉnh sửa hoạt động của mình trên trang Hoạt động của tôi.

Khi bạn đăng nhập bằng nhiều Tài khoản Google cùng một lúc, quảng cáo có thể dựa trên chế độ cài đặt quảng cáo cho tài khoản mặc định của bạn. Tài khoản mặc định của bạn thường là tài khoản bạn đăng nhập đầu tiên.

Khi bạn đăng xuất

Nếu bạn không đăng nhập, các chế độ cài đặt quảng cáo sẽ được lưu vào thiết bị hoặc trình duyệt. Các chế độ cài đặt quảng cáo của bạn sẽ không được lưu nếu bạn xóa cookie của trình duyệt, có thiết bị mới hoặc đặt lại Mã nhận dạng cho quảng cáo.

Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm

Chế độ Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm sẽ kiểm soát những quảng cáo bạn nhìn thấy khi bạn đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google và đang sử dụng Google Tìm kiếm. Google sẽ sử dụng hoạt động của bạn trên Google Tìm kiếm, chẳng hạn như nội dung bạn tìm kiếm trước đây, để hiện quảng cáo cho bạn trên Google Tìm kiếm.

Do chế độ Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm kiểm soát trải nghiệm của bạn khi bạn không đăng nhập vào Tài khoản Google, nên chế độ này chỉ áp dụng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang dùng.

Cá nhân hóa quảng cáo trên YouTube

Chế độ Cá nhân hóa quảng cáo trên YouTube sẽ kiểm soát những quảng cáo bạn nhìn thấy khi bạn đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google và đang sử dụng YouTube. Google sẽ sử dụng hoạt động của bạn trên YouTube, chẳng hạn như nội dung bạn tìm kiếm trước đây, để hiện quảng cáo cho bạn trên YouTube.

Do chế độ Cá nhân hóa quảng cáo trên YouTube kiểm soát trải nghiệm của bạn khi bạn không đăng nhập vào Tài khoản Google, nên chế độ này chỉ áp dụng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang dùng.

Cá nhân hóa quảng cáo trên web

Chế độ Cá nhân hóa quảng cáo trên web sẽ kiểm soát những quảng cáo của Google mà bạn nhìn thấy sau khi bạn đăng xuất khỏi Tài khoản Google trên các ứng dụng và khi bạn duyệt xem các trang web không phải của Google trên những trình duyệt không sử dụng tính năng Chống theo dõi thông minh (ITP)/Chống theo dõi nâng cao (ETP). Google sẽ sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn trên các trang web và ứng dụng của đối tác để hiện quảng cáo cho bạn trên các trang web và ứng dụng đó.

Do chế độ Cá nhân hóa quảng cáo trên web sẽ kiểm soát trải nghiệm của bạn khi bạn không đăng nhập vào Tài khoản Google, nên chế độ này chỉ áp dụng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang dùng. 

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84064
false
false