Giới thiệu về Cài đặt quảng cáo

Trong Cài đặt quảng cáo, bạn có thể cá nhân hóa trải nghiệm quảng cáo của Google bằng cách quản lý thông tin mà Google sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn và làm cho các quảng cáo mà bạn nhìn thấy hữu ích hơn.

Bạn có thể làm gì

 • Làm cho các quảng cáo mà bạn nhìn thấy hữu ích hơn. Bật Cá nhân hóa quảng cáo để xem các quảng cáo có liên quan hơn trên các dịch vụ của Google và trên hơn 2 triệu trang web cũng như ứng dụng không thuộc Google nhưng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Bạn cũng có thể sử dụng Cài đặt quảng cáo để chọn hoàn toàn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu bạn chọn không tham gia, bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo, nhưng chúng ít có liên quan đến bạn hơn.
 • Kiểm soát thông tin được sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn. Chuyển đến Cài đặt quảng cáo để lưu các chủ đề mà bạn muốn xem quảng cáo và xem các chi tiết nhân khẩu học hoặc thông tin khác được sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn. Vui lòng lưu ý rằng các chủ đề được hiển thị hiện mới chỉ áp dụng cho YouTube.
 • Tìm hiểu lý do tại sao bạn có thể thấy các quảng cáo cụ thể. Cài đặt quảng cáo có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những gì đang được sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn, như chi tiết nhân khẩu học và một số sở thích của bạn.
 • Xem lại quảng cáo bị chặn. Bạn có thể xem các quảng cáo mà bạn đã chặn trên các sản phẩm của Google.

Truy cập vào Cài đặt quảng cáo

Kiểm soát của bạn

Cài đặt quảng cáo có ba kiểm soát chính:

 • Khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình
  • Cá nhân hóa quảng cáo
 • Khi bạn đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình
  • Cá nhân hóa quảng cáo trên web
  • Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm

Cá nhân hóa quảng cáo

Google hiển thị quảng cáo ở nhiều vị trí, nhưng quảng cáo được chia thành hai danh mục cơ bản:

 • Quảng cáo trên các dịch vụ của Google (ví dụ: Tìm kiếm, YouTube).
 • Quảng cáo xuất hiện trên hơn 2 triệu trang web và ứng dụng không thuộc Google nhưng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

Cá nhân hóa quảng cáo kiểm soát các quảng cáo của Google mà bạn nhìn thấy khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Điều này áp dụng cho tất cả các trình duyệt và thiết bị mà chúng tôi biết bạn đang đăng nhập. Dưới đây là cách hoạt động:

 • Bật Cá nhân hóa quảng cáo: Google sẽ sử dụng thông tin trong Tài khoản Google của bạn để cá nhân hóa các quảng cáo bạn nhìn thấy trên các dịch vụ của Google và trên các trang web cũng như ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.
 • Tắt Cá nhân hóa quảng cáo: Google sẽ không sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa quảng cáo. Quảng cáo vẫn có thể dựa trên các thông tin, chẳng hạn như nội dung của trang web hoặc ứng dụng mà bạn đang xem hoặc vị trí chung của bạn.

Nếu Cá nhân hóa quảng cáo đang bật, bạn có thể chọn hộp bên dưới nó để đồng thời sử dụng các hoạt động và thông tin của Tài khoản Google nhằm cải thiện quảng cáo trên hơn 2 triệu trang web cũng như ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Bằng cách bao gồm thêm hoạt động, Google sẽ:

 1. Bao gồm dữ liệu duyệt web của bạn từ nhiều trang web và ứng dụng hợp tác với Google, bao gồm cả các trang web và ứng dụng hiển thị quảng cáo từ Google, trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Lưu trữ dữ liệu đó với dữ liệu khác trong Tài khoản Google của bạn dựa trên của bạn Tùy chọn kiểm soát hoạt động.
 3. Sử dụng hoạt động của Tài khoản Google để làm cho các quảng cáo trên web có liên quan đến bạn nhiều hơn, cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo trên các trang web và ứng dụng đó đồng thời cải thiện các dịch vụ của Google.

Ghi chú

Bạn có thể không nhìn thấy hộp kiểm này, tùy thuộc vào loại tài khoản hoặc cài đặt tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có thể không nhìn thấy hộp kiểm này nếu bạn:

 1. Sử dụng Google Apps for Work (bao gồm cả Google for Education).
 2. Hiện bạn đang tắt cài đặt Cá nhân hóa quảng cáo hoặc Hoạt động web và ứng dụng.

Nếu bạn không nhìn thấy hộp kiểm, nghĩa là cài đặt này không được bật và Google sẽ không sử dụng thông tin và hoạt động Tài khoản Google của bạn để cải thiện quảng cáo trên hơn 2 triệu trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

Cá nhân hóa quảng cáo trên web

Cá nhân hóa quảng cáo trên web kiểm soát các quảng cáo của Google mà bạn nhìn thấy khi đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình và duyệt qua các trang web cũng như ứng dụng không thuộc Google. Google sẽ sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn trên các trang web và ứng dụng đối tác để hiển thị quảng cáo ở các vị trí đó.

Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm

Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm kiểm soát các quảng cáo bạn nhìn thấy khi đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình và sử dụng Google Tìm kiếm. Google sẽ sử dụng hoạt động của bạn trên Google Tìm kiếm, như các tìm kiếm trước đây, để hiển thị cho bạn các quảng cáo trên Google Tìm kiếm.

Vị trí áp dụng Cài đặt quảng cáo của bạn

Cá nhân hóa quảng cáo 

Cài đặt Cá nhân hóa quảng cáo áp dụng trên tất cả các trình duyệt và thiết bị mà bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Dưới đây là một vài điều cần lưu ý: 

Nếu bạn đăng nhập Google bằng nhiều tài khoản
Mỗi tài khoản Google đều có Cài đặt quảng cáo riêng. Nếu có nhiều tài khoản, bạn cần đặt tùy chọn trên mỗi tài khoản. Xin lưu ý rằng dữ liệu duyệt web từ các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo có thể được lưu vào tài khoản đầu tiên mà bạn đã dùng để đăng nhập Google trên trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm

Nếu bạn sử dụng Google trên nhiều thiết bị và dịch vụ 
Do mọi người sử dụng các thiết bị và dịch vụ được cung cấp bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau kết hợp với các dịch vụ của Google, nên không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể phát hiện rằng đó là bạn khi bạn đang sử dụng.

Ví dụ:

Heather sử dụng cả ứng dụng Chrome và ứng dụng truyền thông xã hội trên iPhone của cô ấy. Cô ấy đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên Chrome, vì vậy Cài đặt quảng cáo của cô ấy sẽ áp dụng cho các quảng cáo mà cô nhìn thấy trong ứng dụng Chrome của mình. Tuy nhiên, nếu Heather nhấp vào một liên kết từ ứng dụng truyền thông xã hội mở một trình duyệt trong ứng dụng, thì Cài đặt quảng cáo Google của cô ấy sẽ không áp dụng cho các quảng cáo mà cô ấy nhìn thấy.

Dưới đây là một số mẹo để đảm bảo Cài đặt quảng cáo của bạn áp dụng rộng nhất có thể:

iOS
 • Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và đăng nhập vào ít nhất một ứng dụng iOS của Google (ví dụ: ứng dụng Google).
 • Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong Safari. Để kiểm tra, hãy mở Safari và truy cập vào www.google.com.vn. Nếu bạn nhìn thấy thông tin của mình ở phía trên cùng bên phải (ví dụ: tên, email hoặc hình ảnh có chữ cái đầu tiên trong tên của bạn), thì bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn sử dụng các trình duyệt khác trên iOS, bạn cũng có thể kiểm tra xem bạn đã đăng nhập hay chưa với các hướng dẫn tương tự.
Android
 • Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên trình duyệt chính mà bạn sử dụng. Để kiểm tra, hãy truy cập vào www.google.com.vn trên trình duyệt đó. Nếu bạn nhìn thấy thông tin của mình ở phía trên cùng bên phải (ví dụ: tên, email hoặc hình ảnh có chữ cái đầu tiên trong tên của bạn), thì bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
 • Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong Cửa hàng Play. Để kiểm tra, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Play và nhấp chuột hoặc nhấn vào menu ba dấu gạch. Nếu bạn nhìn thấy thông tin của mình ở phía trên cùng, thì bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
Các trình duyệt trong ứng dụng trên thiết bị di động

Nhiều ứng dụng cho phép bạn truy cập vào các trang web thông qua chính ứng dụng đó, thay vì qua trình duyệt web thông thường của bạn. Nói chung, Google không thể áp dụng Cài đặt quảng cáo của bạn cho các trang web mà bạn truy cập thông qua các ứng dụng.

Và hãy cẩn thận: Có thể không an toàn khi bạn nhập mật khẩu của mình trên trang web mà bạn truy cập thông qua một ứng dụng, đặc biệt là trang web mà bạn không thể nhìn thấy thanh URL.

Các trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay
 • Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Để kiểm tra, hãy truy cập vào www.google.com.vn. Nếu bạn nhìn thấy thông tin của mình ở phía trên cùng bên phải (ví dụ: tên, email hoặc hình ảnh có chữ cái đầu tiên trong tên của bạn), thì bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
Trình duyệt chặn cookie
Google sử dụng cookie cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc cá nhân hóa quảng cáo và xác định Cài đặt quảng cáo của bạn. Nếu trình duyệt của bạn được đặt để chặn cookie, chúng tôi có thể không phát hiện được tùy chọn Cài đặt quảng cáo của bạn khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google.

 

Cá nhân hóa quảng cáo trên web

Vì Cá nhân hóa quảng cáo trên web kiểm soát trải nghiệm của bạn khi chưa đăng nhập vào Tài khoản Google, nên Cá nhân hóa quảng cáo trên web chỉ áp dụng cho các trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng.

Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm

Vì Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm kiểm soát trải nghiệm của bạn khi chưa đăng nhập vào Tài khoản Google, nên Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm chỉ áp dụng cho các trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?