Bakit ka nakakakita ng ad

Kapag nakakita ka ng ad mula sa network ng Google, makakakita ka ng higit pang detalye:

 • Mga serbisyo ng Google, tulad ng Google Search, YouTube, o Gmail: I-click ang Impormasyon Impormasyon pagkatapos ay  Bakit Ipinapakita ang Ad na Ito
 • Mga website at app na hindi Google na nakikipag-partner sa Google para magpakita ng mga ad: I-click ang AdChoices Bakit Ipinapakita ang Ad na Ito.

Mga dahilan kung bakit ka maaaring makakita ng ad

 • Iyong impormasyon:
  • Impormasyon sa iyong Google Account, tulad ng sakop na edad at kasarian mo
  • Iyong pangkalahatang lokasyon
 • Iyong aktibidad:
  • Iyong kasalukuyang query sa paghahanap
  • Nakaraang aktibidad sa paghahanap
  • Iyong aktibidad, habang naka-sign in ka sa Google
  • Iyong nakaraang pakikipag-ugnayan sa mga ad
  • Mga uri ng mga website na binibisita mo
  • Mga uri ng aktibidad ng mobile app sa iyong device
  • Iyong aktibidad sa isa pang device
 • Iba pang impormasyon:
  • Ang oras ng araw
  • Impormasyong ibinigay mo sa isang advertiser, tulad ng kung nag-sign up ka para sa isang newsletter gamit ang iyong email address

Maaaring mag-personalize ang Google ng mga ad para mas maging kapaki-pakinabang ang mga ito sa iyo.

Hindi ipinapakita o itinatago sa iyo ang mga naka-personalize na ad batay sa mga sensitibong kategorya, tulad ng lahi, relihiyon, sekswal na oryentasyon, o kalusugan.

Mga uri ng mga ad na maaari mong makita

 • Mga ad sa mga serbisyo ng Google: Maaari kang makakita ng mga ad sa mga resulta sa Google Search, o bago ka manood ng video sa YouTube.
 • Mga ad sa mga hindi Google na website at app: Nakikipagsosyo sa Google ang mga hindi Google na website at app (tulad ng isang website ng pahayagan o app ng laro) para magpakita ng mga ad.

Paano nakikipagtulungan ang Google sa mga advertiser

Kinakailangan ang mga ad para sa maraming website para makapagbigay ng mga libreng serbisyo o impormasyon. Nakakatulong din ang mga ad na panatilihing libre ang marami sa mga serbisyo ng Google.

Bilang isang ad network, kumokonekta ang Google sa:

 • Mga taong nagmamay-ari ng mga website na may espasyo para sa ad
 • Mga taong gustong mag-promote ng produkto
 • Mga taong sa palagay nila ay kawili-wili ang produtko

Hindi ibinebenta ng Google ang iyong personal na impormasyon sa sinuman, at hindi pinapayagan ang sinuman na basahin ang mga email mo para magpakita sa iyo ng mga ad.

 • Ang impormasyong hiniling mong ibahagi ng Google lang ang makikita ng mga website na nagho-host ng mga ad.
 • Ang maaari lang makita ng mga advertiser ay kung gaano kahusay ang performance ng kanilang mga ad.

Matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang mga Google ad.

Mga pamantayan sa pag-advertise ng Google

Nakikibahagi ang Google sa mga pangkat ng industriya na gumagawa ng mga pamantayan sa online na pag-advertise at sumusunod sa mga ito:

Mga kaugnay na link

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?