Инструмент за отстраняване на неизправности при свързване на AdMob с Firebase

Ако имате проблеми със свързването на AdMob с Firebase, изпълнете стъпките по-долу и изберете отговорите, които най-добре описват ситуацията Ви. Моля, опитайте се да опресните страницата и пробвайте да я заредите в друг браузър, за да се уверите, че проблемът не се дължи на остарял кеш.
Един и същ имейл ли използвате за профила си в AdMob и като собственик на проекта във Firebase?
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?