תשלומים

אינך יודע מתי יגיע התשלום שלך מ-AdMob? מנסה לברר אם התשלום יגיע החודש או בחודש הבא? סעיף זה מסביר את תהליך התשלום שלנו.