Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa

Một số loại quảng cáo có thể phù hợp với đối tượng của ứng dụng của bạn hơn so với các loại khác. Việc hiển thị cho người dùng những quảng cáo phù hợp hơn có thể giúp người dùng có trải nghiệm quảng cáo tốt hơn và giúp tối đa hóa doanh thu từ ứng dụng.

Việc đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối nội dung quảng cáo hiển thị cho người dùng của mình.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false