Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Glosář přehledů

Zjistěte, pod kterými výrazy se skrývají informace, které hledáte

Níže jsou uvedeny všechny metriky, dimenze a filtry dostupné v přehledech AdMob, spolu s informacemi o příslušných typech přehledů. Pokud hledáte určité výrazy obsažené v přehledech, vyfiltrujte údaje v tabulce pomocí jednoho nebo více klíčových slov.

Přečtěte si, jak se do přehledů přidávají metrikydimenze
DotazTypDostupný typ přehledu
Kliknutí
Celkový počet kliknutí uživatelů na reklamy zobrazené v aplikaci.
Metrika
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Odhadované příjmy
Váš zůstatek účtu za zvolené období. Jedná se o odhad, který se po ověření příjmů na konci měsíce může změnit.
Metrika
Ikona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Zobrazení

Celkový počet zobrazení reklam uživatelům.

Poznámka: Když kaskádový zdroj reklamy třetí strany zobrazí bannerovou reklamu, AdMob započítá zobrazení, když adaptér třetí strany odešle zpětné volání reklamní zátěže. To může vést k nesrovnalostem v zaznamenaných zobrazeních mezi službou AdMob a zdrojem reklamy třetí strany. Pokud například předběžně načtete bannerové reklamy, které se nezobrazují okamžitě, můžete ve službě AdMob zaznamenat vyšší počet zobrazení.
Metrika
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Míra prokliku (CTR) (%)

Míra prokliku zobrazení je počet kliknutí na reklamu vydělený počtem jednotlivých zobrazení reklamy. Počítá se jako podíl počtu kliknutí a počtu zobrazení:

(kliknutí / zobrazení) * 100 %

Pokud například reklama zaznamená 20 kliknutí při 1 000 zobrazeních, CTR zobrazení bude 2 %.

Metrika
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Míra shody
Procento žádostí o reklamy, které obdržely odpověď od zdroje reklamy. Výpočet: 

Splněné žádosti o reklamu / Žádosti

Metrika
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Odpovídající požadavky
Počet zobrazení reklamy v reakci na žádost z aplikace.
Metrika
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Míra zobrazení
Procento reklam, které se na základě žádosti uživateli v aplikaci zobrazily. Počítá se jako podíl počtu zobrazení a počtu odpovídajících požadavků:
Metrika
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Pozorovaná eCPM
Odhadovaná průměrná eCPM reklamní sítě třetí strany vypočtená na základě údajů o tržbách z historie.

Tato metrika se zobrazí pouze u optimalizovaných reklamních sítí třetích stran.

Metrika
Ikona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Požadavky
V tabulce přehledu Postup akcí při zprostředkování: počet případů, kdy aplikace odeslala žádost o reklamu pomocí zprostředkování ve službě AdMob. Každá žádost o zprostředkování, která je zde započtena, může představovat více žádostí zaslaných různým reklamním sítím.

V tabulce přehledu Síť zprostředkování: počet žádostí, které aplikace odeslala jednotlivým reklamním sítím.

Metrika
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Aktivní uživatelé za den (AUD) 
Počet unikátních uživatelů, kteří aplikaci otevřeli.

MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Odhadovaný příjem na aktivního uživatele (AU)
Odhadovaný příjem za aktivního uživatele ve zvoleném období (včetně uživatelů, kteří nezhlédli reklamu s nabídkou odměny). Výpočet se provádí tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem aktivních uživatelů.
MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele

Příjmy z reklam s nabídkou odměny / počet odměněných uživatelů

Odhadované příjmy z reklam s nabídkou odměny na jednoho odměněného uživatele.

MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele

Zobrazení / aktivní uživatelé za den (DAU)

Průměrný počet reklam, které se zobrazí aktivnímu uživateli za den (AUD).

Tato hodnota se někdy nazývá i hustota reklam nebo reklamní zátěž.

MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele

Zobrazení reklam s nabídkou odměny / počet odměněných uživatelů

Počet reklam s nabídkou odměny v průměru zobrazených uživatelům na odměněného uživatele. Výpočet se provádí tak, že se celkový počet zobrazení reklam s nabídkou odměny vydělí počtem odměněných uživatelů.

MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Počet zobrazení na návštěvu
Průměrný počet reklam s nabídkou odměny zobrazených uživatelům během jedné návštěvy. Výpočet se provádí tak, že se celkový počet zobrazení reklam s nabídkou odměny vydělí počtem návštěv.
MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele

Události udělení odměny (%)

Procentuální podíl zobrazení s nabídkou odměny, který vedl k odměnění uživatelů. Výpočet:

(Odměněné události / zobrazení reklam s nabídkou odměny) × 100

MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Události udělení odměny
Počet udělení odměny za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny.
MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Odměnění uživatelé
Počet unikátních uživatelů, kteří obdrželi odměnu za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny. Jde o prostý součet uživatelů, kteří zhlédli celou reklamu.
MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Odměnění uživatelé (%)
Procento uživatelů, kteří obdrželi odměnu za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny. Hodnota se vypočítá tak, že se počet odměněných uživatelů vydělí počtem aktivních uživatelů za den.
MetrikaIkona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele

Nabídky v aukci
Počet cenových nabídek odeslaných zdrojem reklamy, které se zúčastnily aukcí nabídek. 

Poznámka: Ne všechny odeslané nabídky se mohou účastnit aukcí nabídek. Cenové nabídky musí splňovat kritéria aukce, jako jsou minimální eCPM nebo požadovaný formát reklamy. 

MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Nabídky v aukci (%)
Procento nabídek, které se zúčastnily aukcí nabídek. 

Tato hodnota se vypočítá vydělením počtu nabídek v aukci počtem žádostí o nabídku.

MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Žádosti o nabídku
Počet žádostí zaslaných zdroji reklamy z nabídek.
MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
eCPM
Odhadované příjmy za každých 1000 zobrazení, které reklama zaznamená. Počítají se tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem získaných zobrazení a poté se vynásobí číslem 1000.
MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky

Způsobilé žádosti
Počet žádostí o reklamu, které splňují podmínky k účasti v nabídkách.

Aby se mohla žádost o reklamu účastnit aukce nabídek, musí být odeslána do skupiny zprostředkování obsahující zdroje reklamy s nabídkami. Tyto zdroje musí být navíc způsobilé účastnit se aukce za reklamní jednotku. 

Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně

 

MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Vítězné cenové nabídky
Počet nabídek, které zvítězily v aukci nabídek.
MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Vítězné cenové nabídky (%)
Procento nabídek, které zvítězily v aukci nabídek. 

Tato hodnota se vypočítá vydělením počtu vítězných nabídek celkovým počtem nabídek v aukci.

MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Odpovídající vítězné nabídky (%)
Procento vítězných nabídek, které vedly k zobrazení reklamy ve vaší aplikaci. 

Počítá se jako podíl počtu odpovídajících vítězných nabídek a počtu vítězných nabídek.

MetrikaIkona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky

Typ reklamy
Zobrazení výkonu podle typů reklam (např. textová, grafická).

Dimenze
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Zdroj reklamy
Zobrazení výkonu podle zdrojů reklam. Zdroj reklamy měří provoz zprostředkování a může zahrnovat přímý prodej, vlastní události, vlastní reklamy nebo reklamní sítě třetích stran.
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Instance zdroje reklamy
Zobrazení výkonu podle unikátních instancí jednotlivých zdrojů reklam, které se v tomto přehledu zobrazí. Může zahrnovat instance sítě AdMob, reklamních sítí třetích stran, vlastních událostí, přímo prodávaných kampaní a dalších zdrojů reklam.
Dimenze
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Reklamní jednotka
Zobrazení výkonu jednotlivých reklamních jednotek.
Dimenze
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky

Aplikace
Zobrazení výkonu podle aplikací.

Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Země
Zobrazení výkonu rozděleného podle země původu návštěvníků, kterým se reklamy v aplikaci zobrazily.
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Ikona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
 Přehled kohorty
Datum
Zobrazení výkonu podle data.
Dimenze
Ikona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Formát 
Zobrazení výkonu podle formátu reklam (např. banner nebo vsunutá reklama).
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Skupina zprostředkování 
Zobrazení výkonu podle skupiny zprostředkování.
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Měsíc 
Zobrazení výkonu podle měsíců.
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Platforma
Zobrazení výkonu podle platformy zařízení.
  • Android
  • iOS
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Týden 
Zobrazení výkonu podle týdnů.
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Omezení zobrazování
Pomocí této dimenze můžete porovnat personalizované reklamy s nepersonalizovaným reklamami a udělat si představu o tom, která omezení vedou k tomu, že reklamy nejsou personalizovány:

  • Omezené reklamy: Návštěvnost, ve které se zobrazily omezené reklamy, bez ohledu na lokalitu uživatele.
  • Omezené zpracování dat (režim RDP): Majitelé stránek se rozhodli zapnout omezené zpracování dat (například pomocí nastavení blokování ve službě AdMob), aby zajistili soulad se zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA).
  • Nepersonalizované reklamy: Majitelé obsahu se rozhodli zapnout nepersonalizované reklamy (například pomocí nastavení blokování ve službě AdMob), aby zajistili soulad se zásadami společnosti Google pro souhlas uživatele z EU a GDPR. Týká se také žádostí o reklamy, na které se vztahuje zákon LGPD.
  • Základní reklamy: Byly zobrazovány základní reklamy podle TCF 2.0 organizace IAB.
  • Personalizace vypnuta: Tento stav může nastat, pokud se uživatelé iOS rozhodnou zapnout omezené měření reklam nebo neposkytnou souhlas podle transparentních postupů sledování aplikací (ATT) a nejsou dostupné žádné jiné identifikátory uživatelů. Také může nastat v případě, že se uživatelé zařízení Android odhlásí z personalizace reklam. Tato kategorie dále zahrnuje všechny další případy, kdy nelze personalizaci použít.
  • Bez omezení: Reklamy, které jsou personalizované pomocí IDFA, Android Ad ID nebo jiných dostupných identifikátorů uživatele.

Některé žádosti o reklamy mohou spadat do několika kategorií z tohoto seznamu. V tom případě jsou zařazeny do první vhodné kategorie ve zde uvedeném pořadí.

Dostupné u období začínajících 13. března 2021 a později.
Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled Nabídky
Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Verze aplikace:
Zobrazení výkonu podle verzí aplikace. Verze aplikace rozlišuje jednotlivé její aktualizace.

Dimenze
Ikona přehledu Otevřené nabídky. Přehled NabídkyIkona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Ikona přehledu reklam s nabídkou odměny. Přehled aktivity uživatele

GMA SDK
Zobrazení výkonu podle sady SDK pro mobilní reklamy Google integrované do aplikace. Poznámka: V současné době je podporována pouze sada SDK pro mobilní reklamy Google pro iOS.

DimenzeIkona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Hodina
Zobrazení výkonu podle hodin. Pokud chcete použít tuto dimenzi, vyberte ve filtru období možnost „Včera“ nebo „Dnes zatím“.

Poznámka: Data za poslední dvě hodiny mohou být neúplná.

DimenzeIkona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Test A/B zprostředkování
Zobrazení výkonu podle testu A/B zprostředkování.

DimenzeIkona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Operační systém
Zobrazení výkonu podle operačního systému a čísla verze.

DimenzeIkona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Varianta
Zobrazení výkonu podle varianty testu A/B s využitím zprostředkování.

DimenzeIkona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam

Typ zobrazení reklamní jednotky

Zobrazení výkonu podle typu zobrazení reklamní jednotky:

  • Standardní: Reklamní jednotky nastavené pro kaskádové zprostředkování nebo nabídky ve skupině zprostředkování ve službě AdMob (včetně poptávky ze sítě AdMob a ze zdrojů třetích stran). Standardní reklamní jednotky mohou sloužit také ke kaskádovému zprostředkování na externí zprostředkovací platformě (pouze poptávka ze sítě AdMob), nebo je můžete používat ve službě AdMob i bez zprostředkování.
  • Nabídky partnerů: Reklamní jednotky nastavené pro nabídky na externí zprostředkovací platformě (pouze poptávka z Googlu).
Dimenze Ikona přehledu Síť AdMob. Přehled Aktivity reklam
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11196101087625176414
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73175