Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Archivované oznámenia

Ďalší poskytovatelia reklamnej technológie, s ktorými možno spolupracovať na základe zákona LGPD

Od 4. februára budú k dispozícii noví certifikovaní poskytovatelia reklamnej technológie, s ktorými možno spolupracovať na základe zákona LGPD. Viac o týchto nových poskytovateľoch sa dozviete v sekcii Nadchádzajúce zmeny v článku Poskytovatelia reklamnej technológie v prípade zákona LGPD.

Ďalší poskytovatelia reklamnej technológie, s ktorými možno spolupracovať na základe zákona LGPD

Od 14. decembra budú k dispozícii noví certifikovaní poskytovatelia reklamnej technológie, s ktorými možno spolupracovať na základe zákona LGPD. Viac o týchto nových poskytovateľoch sa dozviete v sekcii Nadchádzajúce zmeny v článku Poskytovatelia reklamnej technológie v prípade zákona LGPD.

Aktualizácie stavov optimalizácie

Nedávno sme aktualizovali stav optimalizácie Nesprávne mapovanie na Nemožno získať údaje. Tento aktualizovaný stav nám umožňuje opísať viac možných príčin tohto problému s optimalizáciou. Ak sa zobrazí táto správa o stave, skontrolujte tieto náležitosti:

Mapovanie reklamných jednotiek

Skontrolujte, či sú podrobnosti mapovania reklamných jednotiek správne. Podrobnosti mapovania vo vašom účte AdMob sa musia zhodovať s podrobnosťami mapovania v účte zdroja reklamy tretej strany. Okrem toho musia reklamné jednotky existovať v zdroji reklamy tretej strany a musia mať možnosť zobrazovať reklamy. Prečítajte si viac o požadovaných podrobnostiach o konfigurácii reklamnej jednotky podľa reklamnej siete.

Skontrolujte, či sú vaše poverenia pre tento zdroj reklamy a aplikáciu správne. Prečítajte si viac o požadovaných povereniach optimalizácie podľa reklamnej siete.

Okrem toho skontrolujte, či poverenia pre váš zdroj reklamy tretej strany majú povolenie na prístup k údajom prehľadov. Pozriete si to v účte zdroja reklamy tretej strany.

Implementácia reklamy

Skontrolujte, či táto inštancia zdroja reklamy prijíma žiadosti a či pre ňu v prehľadoch vidno zobrazenia. Ak je počet žiadostí alebo zobrazení nulový, skontrolujte implementáciu súpravy SDK a ubezpečte sa, že žiadosti o reklamy zo zdrojov reklamy tretích strán prichádzajú do služby AdMob.

Môžete pomocou testovacej súpravy sprostredkovania otestovať, či máte aplikáciu a reklamné jednotky správne konfigurované na zobrazovanie reklám zo sietí tretích strán prostredníctvom sprostredkovania.

Ďalší poskytovatelia reklamnej technológie, s ktorými možno spolupracovať na základe zákona LGPD

Od 16. novembra budú k dispozícii noví certifikovaní poskytovatelia reklamnej technológie, s ktorými možno spolupracovať na základe zákona LGPD. Viac o týchto nových poskytovateľoch sa dozviete v sekcii Nadchádzajúce zmeny v článku Poskytovatelia reklamnej technológie v prípade zákona LGPD.

Ďalší dodávatelia reklamnej technológie

AdMob teraz umožňuje zobrazovať prostredníctvom vášho účtu reklamy od ďalších dodávateľov reklamnej technológie tretích strán. Povolenie ďalších dodávateľov reklamnej technológie umožní, aby sa vašim používateľom zobrazovalo viac reklám, čo môže viesť k vyšším zárobkom.

Do sekcie Ovládacie prvky blokovania vo vašom účte bol pridaný nový ovládací prvok, ktorý vám umožňuje blokovať týchto ďalších dodávateľov. Prečítajte si viac o ovládacom prvku Ďalší dodávatelia reklamnej technológie.

Western Union už pri výbere spôsobu platby nebude k dispozícii

Od 10. augusta 2020 už nebudete môcť vybrať Western Union ako spôsob platby. Vlastníkom, ktorí používajú Western Union, odporúčame prejsť na iný dostupný spôsob platby skôr, než budú zastavené platby prostredníctvom tejto služby začiatkom roka 2021. Súčasným používateľom vopred oznámime, odkedy už nebude možné prijímať platby prostredníctvom služby Western Union v ich krajine.

Prečítajte si viac o ostatných dostupných spôsoboch platby.

29. august 2019: Vyšší výnos vďaka zdieľaným informáciám o sprostredkovaní

V súčasnosti sa s kupujúcimi zdieľajú v žiadostiach o ponuky informácie, ako sú minimálna ponuka na zvíťazenieminimálna cena. Zdieľanie týchto informácií pomáha kupujúcim ponúkať konkurencieschopnejšie ceny, ktoré môžu zvýšiť váš výnos. V niektorých prípadoch môžu mať kupujúci najvyššiu ponuku, ale nemusí sa im veľmi dariť pri sprostredkovaní. Počnúc prvým týždňom v októbri 2019 budú s kupujúcimi zdieľané aj niektoré ďalšie informácie odvodené z dopytu po sprostredkovaní, aby sa tejto situácii predišlo. Zdieľanie týchto ďalších informácií pomáha kupujúcim pochopiť, že na základe sprostredkovania neponúkajú konkurencieschopné ceny, čo im umožňuje vhodne upraviť ponuky. Ďalšie informácie

Získanie ďalšej pomoci s novým procesom Kontaktujte nás

Aktualizovali sme proces Kontaktujte nás, aby sme vám uľahčili získanie potrebnej pomoci. Nový proces kontaktovania je navrhnutý tak, aby vám pomohol identifikovať problém a získať prístup k najlepším zdrojom na jeho vyriešenie.Ďalšie informácie o kontaktovaní podpory pre vlastníkov

Ak chcete použiť nový proces kontaktovania:

 1. Kliknite na Kontaktujte nás Contact us icon. v dolnej časti ľubovoľnej stránky centra pomoci.
 2. Stručne vysvetlite svoj problém a kliknite na Ďalší krok.
 3. Vyberte kategóriu pomoci, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu problému.
  Tip: Pokúste sa vyhnúť možnosti Iné, pretože to môže predĺžiť čas potrebný na vyriešenie vášho problému.
 4. Na vyriešenie problému použite odporúčané zdroje.
 5. Ak aj naďalej potrebujete pomoc, kliknite na Ďalší krok a vyberte dostupnú možnosť kontaktovania.

The Ad Mob help center interface showing Contact us.

Informácie o novinkách v službe AdMob z konferencie I/O 2019

Na tohtoročnej konferencii Google I/O sme chceli upriamiť pozornosť na tri funkcie, ktoré vám pomôžu zvýšiť výnosy z vašich aplikácií prostredníctvom automatických riešení, ktoré sa nedosahuje na úkor dojmu používateľa. 

 • Vyhľadávanie obrázkov: Tento vyhľadávací nástroj pomáha vývojárom a vlastníkom aplikácií jednoducho identifikovať a odstraňovať chybné reklamy bez ohľadu na ich veľkosť, kampaň a striedanie. Stačí len nahrať snímku obrazovky reklamy pomocou funkcie vyhľadávania obrázkov centra kontroly reklám a zhodné reklamy a obrázky sa identifikujú automaticky. Prečítajte si ďalšie informácie
 • Maximálne hodnotenie obsahu reklamy: pomocou tejto funkcie môžete nastaviť maximálne hodnotenie obsahu reklamy pre konkrétnu aplikáciu alebo celý účet na základe štítkov digitálneho obsahu v používateľskom rozhraní služby AdMob. Prečítajte si ďalšie informácie
 • Používateľské metriky: aktiváciou používateľských metrík v službe AdMob získate prístup k novým údajom a účinným prehľadom, ako je napríklad prehľad reklám s odmenou, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu stratégiu speňažovania. Začneme poskytovať prehľady metrík, ako sú počet relácií na používateľa, trvanie relácie, dĺžka zobrazovania reklamy na reláciu, počet aktívnych používateľov za deň a ďalšie. S rozvojom používateľských metrík postupom času budeme sprístupňovať ďalšie typy metrík a prehľadov. Prečítajte si ďalšie informácie

Okrem toho sme nadšení z nových impulzov, ktoré do tohto odvetvia prinášajú otvorené ponuky, čo je nový model speňažovania, ktorého uvedenie sme ohlásili minulý rok. Tento model vám automaticky pomáha na maximum speňažiť hodnotu každého zobrazenia. Do jeho beta programu sa zapojilo a významný nárast výnosov vďaka nemu zaznamenalo množstvo vývojárov vrátane kórejskej firmy Sticky Hands, ktorá sa zaoberá vývojom hier. 

„Z otvorených ponúk sme úplne nadšení. Za jeden mesiac sme zaznamenali nárast výnosov o 14 % a nárast metriky ARPDAU o 15 % a očakávame, že s postupným online sprístupňovaním ďalších zdrojov dopytu bude tento nárast pokračovať. A ešte lepšie na tom je to, že jeho správa nám nezaberie prakticky žiadny čas. “

— Minu Kim, generálny riaditeľ spoločnosti Sticky Hands

Okrem toho otvorené ponuky v porovnaní s tradičným sprostredkovaním ponúkajú väčšiu jednoduchosť a úsporu času, pretože menej súprav SDK znamená menej času potrebného na integráciu a väčšiu stabilitu pre vašu aplikáciu. Sledujte nás aj naďalej, pretože neskôr v tomto roku bude program k dispozícii všetkým vlastníkom. 

Mobilná aplikácia AdMob čoskoro k dispozícii

S potešením vám oznamujeme, že mobilná aplikácia pre AdMob, s ktorou môžete mať prístup k svojmu účtu kdekoľvek, bude čoskoro k dispozícii. Umožní vám prezerať si kľúčové údaje zo svojho účtu AdMob priamo v mobilnom zariadení.

V aplikácii AdMob budete mať prístup k prehľadu účtu, ako aj podrobným prehľadom výkonnosti kľúčových metrík.

Z mobilného zariadenia budete môcť:

 • sledovať svoje aplikácie a trendy vo výnosoch;
 • vidieť, aké sú vaše zárobky;
 • zobraziť odhadované zárobky, zobrazenia, eCTZ a žiadosti podľa:
  • aplikácie,
  • krajiny,
  • reklamnej jednotky;
 • kontrolovať podrobnosti účtu.

Mobilná aplikácia je momentálne dostupná v beta verzii pre obmedzenú skupinu vlastníkov. Viac informácií vám poskytne správca vášho účtu.  
 

Dokončite inováciu na najnovšiu verziu služby AdMob

K dnešnému dňu sa všetky účty AdMob, ktoré používajú predchádzajúcu verziu služby AdMob, automaticky inovujú na najnovšiu verziu.

Dokončenie inovácie

Po inovácií svojho účtu teraz máte sedem dní na kontrolu nového nastavenia sprostredkovania a vykonanie úprav. Inováciu je potrebné dokončiť do 25. júna. 

Počas sedemdňového kontrolného obdobia sa môžete kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcej verzii služby AdMob a znovu vykonať inováciu. Vaša inovácia sa dokončí až po vašom kliknutí na tlačidlo Dokončiť inováciu. Po dokončení inovácie sa nebudete môcť vrátiť späť k predchádzajúcej verzii služby AdMob.

Termín pre inováciu

25. júna sa inovácia vášho účtu dokončí automaticky aj v prípade, že nekliknete na tlačidlo Dokončiť inováciu

Po 25. júni sa už nebudete môcť vrátiť k predchádzajúcej verzii služby AdMob.

Ďalšie informácie o najnovšej verzii služby AdMob

Nová verzia služby AdMob bola navrhnutá tak, aby bola zameraná na aplikácie. To znamená, že všetky funkcie sa týkajú vašich aplikácií. Platí to aj pre novú štruktúru navigácie, vytváranie reklamných jednotiek, informačné panely a sprostredkovanie.

Inováciou účtu AdMob získate prístup k exkluzívnym zlepšeniam a novým funkciám:

 • Navigácia zameraná na aplikácie: Vaše aplikácie sú dôvodom, prečo používate AdMob. Preusporiadali sme preto používateľské rozhranie AdMob, aby sme zjednodušili správu vašich aplikácií. Všetko, čo potrebujete, môžete vykonať niekoľkými kliknutiami. 
 • Informačné panely: Vytvorili sme nové panely, ktoré vám pomôžu pochopiť celkový stav ekosystému aplikácií. Informačné panely nemajú byť náhradou za reporty, ale spolu s nimi vám poskytujú komplexný prehľad o používaní vašej aplikácie a odhadovaných zárobkoch.
 • Hlbšia integrácia so službou Google Analytics for Firebase: AdMob zobrazuje údaje zo služby Google Analytics for Firebase na súhrnnom paneli aplikácie, vďaka čomu nemusíte opustiť AdMob, ak chcete skontrolovať svoje používateľské metriky.
 • Skupiny sprostredkovania: Prepracovali sme prostredie sprostredkovania, aby sme sa pokúsili a pomohli vám zvýšiť zárobky zo služby AdMob. Skupiny sprostredkovania vám umožňujú usporiadať zoskupenie sprostredkovania do vopred definovaných skupín kritérií, aby ste ich mohli jednoducho používať vo svojich reklamných jednotkách. Skupinu sprostredkovania vytvorte len raz a následne pridajte všetky reklamné jednotky, ktoré v nej chcete používať.

Účasť na sérii webinárov Women of Publishing

Prihláste sa do 21. februára a zapojte sa do série o vedení 2020 Women of Publishing. Tento marec dávame dohromady ženské líderky, ktoré financujú svoje záľuby prostredníctvom platforiem speňažovania. Táto viacdielna séria priamych prenosov vás informuje o tom, ako nástroje Googlu prispievajú k zvyšovaniu vašich výnosov, financovaniu vášho obsahu a podpore rastu vašej firmy.

Požiadať

26. apríla 2018: zmeny rozhrania Facebook Graph API

Facebook recently oznámil niekoľko zmien rozhrania Graph API. To znamená, že 1. mája 2018 sa končí podpora tokenov App Access Tokens používaných existujúcim rozhraním API pre prehľady, ktoré nahradia nové tokeny System User Access Tokens.

Ak optimalizujete Facebook Audience Network v sprostredkovaní, je potrebné vykonať okamžitú akciu, aby ste mohli naďalej používať najnovšie dostupné dáta.

Postup aktualizácie účtov AdMob a DFP:

 1. Generujte nové tokeny System User Access Tokens, ktorými sa nahradia existujúce tokeny App Access Tokens.
 2. Načítajte identifikátory Facebook App IDs pre svoje aplikácie.
 3. Použite tokeny System User Access Tokens a identifikátory Facebook App IDs na aktualizáciu poverení siete Facebook Audience Network v sekcii sprostredkovania účtov AdMob a DFP.
   

Aktualizácie prehľadu sprostredkovania

AdMob neustále pracuje na zlepšovaní prehľadov sprostredkovania. Všimnite si dve pripravované zmeny:

 1. V službe AdMob sa nedávno zmenil spôsob vykazovania odhadovaných zárobkov, aby sa zlepšila presnosť odhadovaných zárobkov pre optimalizované reklamné siete tretích strán.

  AdMob začne odhadovať zárobky úmerne podľa počtu zobrazení, ktoré získali jednotlivé reklamné jednotky. Táto zmena vylučuje dvojité započítanie výnosov v prípade opätovného použitia mapovania reklamnej jednotky pri viacerých reklamných jednotkách.  

  AdMob odhadne optimalizované výnosy tretej strany pre jednotlivé reklamné jednotky pomocou nasledujúceho vzorca:

  odhadované zárobky reklamnej jednotky č. 1 = zárobky vykázané optimalizovanou reklamnou sieťou tretej strany / (celkový počet zobrazení všetkých reklamných jednotiek, ktoré používajú rovnaké informácie o mapovaní) × počet zobrazení reklamnej jednotky č. 1.

  Napríklad reklamné jednotky č. 1 a 2 používajú rovnaké informácie o mapovaní a získali 100 a 900 zobrazení. V minulosti AdMob vykazoval zárobky oboch reklamných jednotiek vo výške 2 000 € nasledovne:

  Reklamná jednotka Zobrazenia Odhadované zárobky (starý spôsob výpočtu)
  Reklamná jednotka č. 1 100 2 000 €
  Reklamná jednotka č. 2 900 2 000 €
  Celkove 1 000 4 000 €

  Po tejto zmene bude AdMob odhadovať pomerné zárobky každej reklamnej jednotky. Napríklad reklamná jednotka č. 1 má zárobky 200 €, zatiaľ čo reklamná jednotka č. 2 má zárobky 1 800 €. Tým sa zabráni dvojitému započítaniu výnosov. 

  Reklamná jednotka Zobrazenia Odhadované zárobky (nový spôsob výpočtu)
  Reklamná jednotka č. 1 100 200 € = (2 000 € / (100 + 900) × 100)
  Reklamná jednotka č. 2 900 1 800 € = (2 000 € / (100 + 900) × 900)
  Celkove 1 000 2 000 €
  Poznámka: V dôsledku tejto zmeny si môžete v prehľade sprostredkovania od 20. októbra 2019 všimnúť zníženie odhadovaných zárobkov tretích strán. Zníženie je spôsobené odstránením výnosov, ktoré boli v prehľade sprostredkovania AdMob započítané duplicitne.
 2. AdMob začne poskytovať aj prehľady odhadovaných zárobkov a eCTZ na úrovni skupiny sprostredkovania a inštancie zdroja reklamy. Odhadované zárobky a eCTZ na úrovni skupiny sprostredkovania a inštancie zdroja reklamy si môžete pozrieť od dátumu 20. október 2019. Upozorňujeme, že ak si pozriete prehľad spred 20. októbra 2019, odhadované zárobky tretích strán budú mať hodnotu 0 €. Zdroje reklamy s ponukami však môžu vykazovať údaje spred 20. októbra 2019.

3. apríla 2018: Aktualizácia prehľadu sprostredkovania

Najnovšia aktualizácia prostredia prehľadov v službe AdMob, beta verzia prehľadov služby AdMob, zahŕňa zmeny v spravovaní a ukladaní dát sprostredkovania. 

Prehľad sprostredkovania AdMob teraz zobrazuje kľúčové metriky sprostredkovaných reklamných sietí, ako sú napríklad priradené žiadosti a miera zhody. Siete tretích strán tieto metriky zvyčajne neposkytujú. Takisto budete môcť segmentovať dáta sprostredkovania podľa skupín sprostredkovania, vďaka čomu získate lepší prehľad o celkovej stratégii správy výnosov.

S cieľom zlepšiť prehľady sprostredkovania sme museli ukončiť podporu historických dát sprostredkovania. Táto zmena sa však týka len prehľadov a na vaše minulé zárobky nebude mať žiaden vplyv. Historické dáta sprostredkovania, ktoré nie sú priradené k žiadnej skupine sprostredkovania, nemusia byť v novej beta verzii prehľadov služby AdMob k dispozícii, ale sú dostupné prostredníctvom odkazu na staré prehľady. Ak si chcete historické dáta uchovať, staré prehľady exportujte.

14. marca 2018: minimálne eCTZ sa teraz nachádzajú v nastaveniach reklamnej jednotky

Aktualizujeme spôsob nastavenia minimálnych eCTZ v službe AdMob. 

Nastavením minimálnej eCTZ dávate Sieti AdMob pokyn nezobrazovať reklamy pod úrovňou minimálnej eCTZ, ktorú ste nastavili. 

V minulosti sa minimálna eCTZ zadávala pri vytváraní skupiny sprostredkovania. Od dnešného dňa by ste minimálnu eCTZ Siete AdMob mali namiesto toho nastavovať pri vytváraní alebo úprave reklamnej jednotky. Minimálnu eCTZ možno nastaviť osobitne pre každú reklamnú jednotku.

Ďalšie informácie o minimálnych eCTZ Siete AdMob

16. november 2017: Sledovanie konverzií bolo presunuté do služby AdWords

Pracujeme na zrušení konverzií v službe AdMob. V tabuľke konverzií sa bude aj ďalej zobrazovať zoznam iba na čítanie obsahujúci konverzie, ktoré ste vytvorili v službách AdMob a AdWords. 

Všetky konverzie odteraz vytvárajte v službe AdWords a sledujte pomocou súpravy Firebase SDK. Keď prepojíte svoje účty AdWords a Firebase, môžete importovať konverzie z platformy Firebase a zistiť, ako vaše reklamné kampane podporujú inštalácie aplikácie a akcie v aplikácii pre aplikácie pre Android a iOS. 

Ak v službe AdWords nastavujete sledovanie konverzií po prvýkrát, postupujte podľa pokynov na sledovanie konverzií s platformou Firebase.

Ďalšie informácie

7. marec 2018: Predstavujeme beta verziu prehľadov služby AdMob

Vlani sme celkom prepracovali dizajn služby AdMob, aby bola viac zameraná na aplikácie. Odvtedy sme usilovne pracovali na inovácii nášho prostredia prehľadov, aby bolo rýchlejšie a používalo sa jednoduchšie, vďaka čomu budete môcť stráviť menej času analyzovaním svojich prehľadov a viac času vytváraním aplikácií, ktoré máte radi.

Keď sa prihlásite do účtu AdMob a zobrazíte si svoje prehľady, všimnete si niekoľko zlepšení a nových funkcií:

 • Uložené prehľady: Vieme, že prispôsobovanie prehľadov si vyžaduje veľa času, preto chceme, aby bolo možné opakovane sa vracať k prehľadom, ktoré si upravíte na mieru. Uložené prehľady vám umožnia rýchlo pristupovať k pravidelne používaným prehľadom a zdieľať ich s celou organizáciou.
 • Nové rozhranie prehľadov: Vytvorili sme flexibilnejšie rozloženie prehľadov, ktoré vám umožňuje vybrať si spôsob, akým chcete prehľad zobraziť. Teraz môžete do prehľadu pridať až šesť grafov a odstránili sme limit počtu metrík, ktoré môžete zobraziť naraz.
 • Responzívny dizajn: Chceme, aby ste mohli k informáciám prehľadov pristupovať kdekoľvek. Nové rozloženie prehľadov je responzívne, vďaka čomu môžete zobraziť svoje dáta priamo z mobilných zariadení.

Pre odlišnosti v spravovaní a ukladaní dát prehľadov v novej beta verzii prehľadov služby AdMob nebudú historické dáta sprostredkovania dostupné v novom používateľskom rozhraní. 

Ak si chcete historické dáta uchovať, staré prehľady exportujte.

14 November 2017: Google Mobile Ads (GMA) SDK versions lower than 7.0.0 (Android & iOS)

Od 23. januára 2018 už nebudeme pre Android ani iOS podporovať súpravy Google Mobile Ads (GMA) SDK vo verzii nižšej ako 7.0.0. Ak chcete pokračovať v zobrazovaní mobilných reklám zo služby AdMob, Ad Exchange alebo DFP po tomto dátume, inovujte na najnovšiu verziu súpravy Google Mobile Ads (GMA) SDK:

Android 

iOS

16. októbra 2017: Prijmite naše aktualizované zmluvné podmienky

Naše zmluvné podmienky sa aktualizovali a v službe AdMob sa môže zobraziť výzva na vyjadrenie súhlasu s ich novou verziou. Ak sa tak stane a chcete pokračovať v používaní služby AdMob, bude potrebné, aby ste aktualizované zmluvné podmienky prijali. Ak váš účet AdMob má viacero používateľov, zmluvné podmienky bude musieť prijať správca účtu. 

Ak chcete prijať aktualizované zmluvné podmienky, vykonajte nasledujúce kroky: 

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na https://apps.admob.com.
 2. Prečítajte si zmluvné podmienky AdSense.
 3. Začiarknutím príslušného políčka prijmite zmluvné podmienky.
 4. Kliknite na položku Súhlasím.
Ak aktualizované zmluvné podmienky neprijmete, stratíte prístup k rozhraniu API a svojmu účtu AdMob.

24. októbra 2017: pripravte svoje reklamy pre iPhone X

S uvedením iPhonu X na trh musia vývojári aplikácií počítať s novými prvkami vzhľadu. Zaoblené rohy, horný výrez a identifikátor plochy na väčšej obrazovke môžu zakryť obsah a znížiť tak spokojnosť používateľov s reklamami umiestnenými práve v týchto častiach.

Vytvorili sme príručku vykresľovania reklamy v iPhone X, ktorá vám pomôže s umiestnením bannerových alebo natívnych reklám do takzvaných bezpečných častí obrazovky tohto zariadenia.

Okrem toho sme aktualizovali naše pravidlá, podľa ktorých reklamy nesmú byť umiestnené tam, kde objekt môže prekážať typickej interakcii používateľa s reklamou alebo aplikáciou, napríklad pod indikátorom plochy v iPhone X.

Reklamy je potrebné aktualizovať do 20. novembra 2017, aby vyhovovali pravidlám AdMob.

Ďalšie informácie o týchto zmenách: 

28. september 2017: aktualizované ovládacie prvky a nastavenia reklamných jednotiek

Aktualizujeme dostupné typy reklám pre formáty bannerovej a intersticiálnej reklamy vrátane nového kombinovaného typu textovej, obrázkovej a multimediálnej reklamy a dostupnosti videoreklám pre bannerové reklamné jednotky.

Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 10. októbra 2017.

 

 • Spojenie textu, obrázkov a multimédií pre bannerové a intersticiálne reklamné jednotky

  Typy textovej a obrázkovej reklamy budú spojené s multimédiami (reklamy vo formáte HTML5 a ďalšie interaktívne reklamy) na zjednodušenie výberu typu reklamy pre bannerové a intersticiálne reklamné jednotky. Možnosť bude predvolene vybraná.

 • Odstránenie prispôsobenia banneru

  Prispôsobenie štýlu textovej reklamy bude odstránené z procesu vytvárania bannerovej reklamnej jednotky.

  Example of ad unit custom colors deprecation.

 • Odstránenie tlačidla Presunúť

  Tlačidlo Presunúť bude zo stránky reklamných jednotiek odstránené.

  Ad Mob interface showing the Move button in ad units.

 • Pridanie typu videoreklamy k banneromUŽ ČOSKORO

  Typ videoreklamy bude k dispozícii pre bannerové reklamy a bude fungovať podobne ako videoreklamy zobrazované v intersticiálnych reklamných jednotkách. Možnosť bude predvolene vybraná.

  Example of video for banner ads under ad type.

17. máj 2017: Predstavujeme AdMob vo verzii beta

Nová verzia služby AdMob bola navrhnutá tak, aby bola zameraná na aplikácie. To znamená, že všetky funkcie sa týkajú vašich aplikácií. Platí to aj pre novú štruktúru navigácie, vytváranie reklamných jednotiek, informačné panely a sprostredkovanie.

Inováciou účtu AdMob získate prístup k exkluzívnym zlepšeniam a novým funkciám:

 • Navigácia zameraná na aplikácie: Vaše aplikácie sú dôvodom, prečo používate AdMob. Preusporiadali sme preto používateľské rozhranie AdMob, aby sme zjednodušili správu vašich aplikácií. Všetko, čo potrebujete, môžete vykonať niekoľkými kliknutiami. 
 • Informačné panely: Vytvorili sme nové panely, ktoré vám pomôžu pochopiť celkový stav ekosystému aplikácií. Informačné panely nemajú byť náhradou za reporty, ale spolu s nimi vám poskytujú komplexný prehľad o používaní vašej aplikácie a odhadovaných zárobkoch.
 • Hlbšia integrácia so službou Google Analytics for Firebase: AdMob zobrazuje údaje zo služby Google Analytics for Firebase na súhrnnom paneli aplikácie, vďaka čomu nemusíte opustiť AdMob, ak chcete skontrolovať svoje používateľské metriky.
 • Skupiny sprostredkovania: Prepracovali sme prostredie sprostredkovania, aby sme sa pokúsili a pomohli vám zvýšiť zárobky zo služby AdMob. Skupiny sprostredkovania vám umožňujú usporiadať zoskupenie sprostredkovania do vopred definovaných skupín kritérií, aby ste ich mohli jednoducho používať vo svojich reklamných jednotkách. Skupinu sprostredkovania vytvorte len raz a následne pridajte všetky reklamné jednotky, ktoré v nej chcete používať.

Ak chcete inovovať na najnovšiu verziu služby AdMob, vykonajte uvedené kroky: 

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na https://apps.admob.com.
 2. Na karte Hlavná stránka kliknite na tlačidlo Inovovať.
 3. Prečítajte si informácie na obrazovke a kliknite na tlačidlo Inovovať. Ak si to rozmyslíte, kliknutím na tlačidlo Ponechať aktuálnu verziu môžete proces inovácie zrušiť.
 4. (Voliteľné) Pozrite si úvodné video o najnovšej verzii služby AdMob.
 5. (Voliteľné) Pozrite si zmeny Sprostredkovania AdMob.
 6. Stiahnite si prispôsobený prehľad inovácie sprostredkovania a skontrolujte ho. V tomto prehľade sa dozviete ďalšie informácie o tom, ako bude vaše existujúce nastavenie v rámci inovácie konvertované na používanie novej funkcie skupín sprostredkovania.
 7. Keď budete mať všetko pripravené, začiarknite uvedené políčko. Potvrdíte tak, že ste si prečítali prehľad inovácie sprostredkovania a môžete začať s inováciou.
 8. Kliknutím na tlačidlo Inovovať spustite inováciu svojho účtu.
 9. Po dokončení inovácie kliknite na tlačidlo Pokračovať a začnite používať nové používateľské rozhranie služby AdMob.
Welcome illustration.

6. apríl 2017: Zistená eCTZ v prehľade sprostredkovania reklamy

Pridali sme novú metriku do prehľadu sprostredkovania reklamy: Zistená eCTZ.

Zistená eCTZ v reportoch služby AdMob

Zistená eCTZ predstavuje odhadovanú priemernú eCTZ reklamnej siete tretej strany, ktorá sa počíta pomocou historických údajov o výnosoch.

Zistená eCTZ sa bude zobrazovať iba pre reklamné siete, ktoré majú aktivovanú optimalizáciu reklamných sietí (ANO). Hodnota v riadku tabuľky prehľadu s hlavičkou Spolu predstavuje priemer všetkých hodnôt v stĺpci Zistená eCTZ.

Metriku Zistená eCTZ môžete pridať do svojho prehľadu kliknutím na položku Prispôsobiť metriky a výberom položky Zistená eCTZ v novej sekcii Zárobky.

Example of metrics picker in the mediation report.

12. december 2016: Zacielenie natívnych reklamných jednotiek pre kampane s vlastnými reklamami

Odteraz môžete vo svojich kampaniach s vlastnými reklamami v službe AdMob nastaviť zacielenie natívnych reklamných jednotiek. Reklamy zahrnuté v týchto kampaniach sa budú zobrazovať pre vybraté reklamné jednotky používajúce kreatívu, ktorú nahráte (napríklad obrázok pre sezónnu propagáciu aplikácie).

Poznámka: Kampane s natívnymi reklamami sú kompatibilné iba s obrázkovými reklamami na inštaláciu aplikácie, textovými reklamami na inštaláciu aplikácie a videoreklamami na inštaláciu aplikácie. Obrázkové a textové reklamy, ktoré propagujú weby, nie sú kompatibilné s kampaňami s natívnymi reklamami a nezobrazujú natívne reklamy. 

Ak chcete v kampani nastaviť zacielenie natívnej reklamnej jednotky, na karte Kampane vytvorte novú kampaň.

Example of mediated house ad setup in campaigns.

V kroku Výber reklamných jednotiek a zacielenia na používateľov vyberte natívne reklamné jednotky, pre ktoré chcete nastaviť zacielenie. Potom postupujte podľa zostávajúcich pokynov na vytvorenie reklám pre kampaň. 

Pre natívne expresné obrázkové reklamy musíte vybrať obrázky, ktoré sú v súlade s podporovanými veľkosťami obrázkovej reklamy. Ďalšie informácie o implementácii natívnej expresnej reklamy

Example of selecting native ad units to target in campaigns.

Informácie o zacielených aplikáciách sa importujú z Obchodu Play (Android) alebo obchodu App Store (iOS) a zobrazia sa v natívnych reklamách, ktoré vytvoríte pre kampaň.

Oznam z 1. decembra 2016: Ukončili sme podporu karty Propagácia v službe AdMob

V rámci našej neustálej snahy o zdokonaľovanie služby AdMob sme spustili novú kartu Kampane a ukončili podporu karty Propagácia.

Vytváranie kampaní s vlastnou inzerciou bolo presunuté na novú kartu Kampane a všetky platené kampane spolu s fakturáciou bude potrebné spravovať zo služby Google AdWords (programu od Googlu na online inzerciu).

Ďalšie informácie o uložení údajov z karty Propagácia a správe kampaní

1. 8. 2016: Odstránenie karty Propagácia v službe AdMob

V rámci našej neustálej snahy o zdokonaľovanie služby AdMob vám prinášame novú kartu Kampane a odstraňujeme kartu Propagácia.

Od septembra sa vytváranie kampaní s vlastnou inzerciou presunie na novú kartu Kampane a všetky platené kampane spolu s fakturáciou bude potrebné spravovať z účtu Google AdWords (online reklamný program spoločnosti Google).

Táto zmena bude mať vplyv na všetkých používateľov, ktorí v službe AdMob aktuálne prevádzkujú kampane s vlastnou inzerciouplatené reklamné kampane.

Viac informácií

14. marec 2016: Odmeňujte používateľov za sledovanie videí s videoreklamami s odmenou

Jednotky videoreklamy s odmenou umožňujú odmeniť používateľov položkami v aplikácii za sledovanie videoreklám. Vo svojej aplikácii môžete určiť hodnoty odmien priradené k umiestneniu reklamnej jednotky a nastaviť rôzne odmeny pre jednotlivé reklamné jednotky. Reklamy s odmenou sú k dispozícii iba zo sietí tretej strany, ktoré ste vybrali na sprostredkovanie.

Keď vytvárate novú reklamnú jednotku alebo speňažujete novú aplikáciu, vyberte formát reklamy Videoreklama s odmenou a zadajte podrobnosti. Dokončite vytvorenie reklamnej jednotky v službe AdMob, potom dokončite implementáciu podľa dokumentácie pre vývojárov (Android, iOS).

Zopár faktov, než začnete

 
 • Potrebné nastavenie sprostredkovania: Musíte nastaviť sprostredkovanie AdMob pre reklamnú jednotku, než začne zobrazovať reklamy s odmenou.
 • Iba videoreklamy: V jednotkách videoreklamy s odmenou sa môžu zobrazovať iba videoreklamy.
   

Ďalšie informácie o tom, ktoré inzertné siete sú dostupné na sprostredkovanie v jednotkách videoreklamy s odmenou, nájdete v zoznamoch sietí uvedených v príručke Google Developers (Android, iOS).
 

10. september 2015: koniec podpory časového limitu intersticiálnych reklám

Pole Časový limit intersticiálnej reklamy (umiestnené v nastaveniach reklamnej jednotky) už nie je podporované v súpravách Google Mobile Ads SDK pre Android a iOS. V službe AdMob preto už pri intersticiálnych reklamných jednotkách pole Časový limit intersticiálnej reklamy nenájdete.

V službe AdMob však môžete aj naďalej vytvárať intersticiálne reklamné jednotkyimplementovať formáty intersticiálnej reklamy vo svojich aplikáciách. Táto zmena neovplyvní zobrazovanie reklám ani na ich speňaženie.

16. júna 2015: Zlepšenie poskytovania prehľadov

Pristupujeme k zlepšeniu spôsobu, akým sa v prehľadoch služby AdMob uvádzajú žiadosti o reklamy. Znamená to, že počas implementácie príslušných aktualizácií môžete zaznamenať zmeny v údajoch nedávnych žiadostí vrátane chýbajúcich minulých žiadostí. Môže to mať vplyv aj na údaje zobrazení a kliknutí.

Tieto zmeny neovplyvnia vaše zárobky ani spôsob zobrazovania reklám vo vašich aplikáciách. Zlepší sa však presnosť prehľadov AdMob. Úplné historické údaje získané predchádzajúcou metódou počítania žiadostí o reklamy sú naďalej k dispozícii ako metrika AD_REQUESTS v rozhraní AdSense Management API.

31. august 2014: staršia verzia služby AdMob bola zrušená

Staršia verzia služby AdMob bola zrušená.

Službu AdMob už nie je možné naďalej používať na propagáciu a speňaženie aplikácií. Predovšetkým by sme vás chceli upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

 • V starších reklamných jednotkách, ktoré neboli importované do novej verzie služby AdMob, sa prestali zobrazovať reklamy. Staršie reklamné jednotky, ktoré boli importované a riadne priradené k novému identifikátoru reklamnej jednotky v rozhraní služby AdMob, budú reklamy zobrazovať aj naďalej.
 • Staršie vlastné reklamné kampane sa prestali zobrazovať.
 • Už nie je možné pristupovať do používateľského rozhrania staršej verzie služby AdMob.

Zaregistrovať si novú službu AdMob

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
73175
false