Yleistä

 1. Miksi oman yrityksen mainoksillani on alhainen täyttösuhde?

  Välitysasetukset määrittävät, kuinka AdMob valitsee AdMob-verkoston, kolmannen osapuolen mainosverkostojen ja oman yrityksen mainoskampanjoiden välillä. eCPM-arvo eli todellinen tuhannen näyttökerran hinta määrittää, missä järjestyksessä mainosverkosto näyttää mainokset. Mainos, jonka eCPM-arvo on suurin, näytetään ensin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos AdMob-verkostossa tai muussa mainosverkostossa on korkeampi eCPM-arvo ja täyttösuhde on 100 % tai melkein 100 %, muita mainoslähteitä (oman yrityksen mainoskampanjat mukaan lukien) näytetään harvemmin.

  Jos haluat enemmän oman yrityksen mainoksen näyttökertoja oman yrityksen mainoskampanjoihin, kokeile seuraavaa menettelyä:

  1. Määritä eCPM-kerrosbeta AdMob-verkostolle kohtuullisen korkealla eCPM-arvolla.
  2. Määritä oman yrityksen mainoskampanja toiseksi korkeimmalla eCPM-arvolla.
  3. Määritä AdMob-verkoston eCPM-arvoksi seuraavaksi korkein eCPM-arvo.

  Tässä tapauksessa AdMob-verkosto näyttää ensin vain mainoksia, joiden hinta vastaa vähintään eCPM-minimiarvoa. Näillä määrityksillä AdMob-verkoston eCPM-arvo pysyy samana tai suurenee ajan mittaan, kun taas täyttöaste todennäköisesti pienenee, jolloin välityksessä seuraavana oleva mainoslähde (tässä tapauksessa oman yrityksen mainoskampanjat) voi näyttää mainoksia.

 2. Kuinka voin poistaa AdMob-verkoston välityksestä?

  AdMob-verkoston välitysryhmää (oletus) ei voi tällä hetkellä poistaa.

 3. Oman yrityksen mainokset eivät toimi

  Jos olet päivittänyt vanhasta AdMob-versiosta eivätkä oman yrityksen mainokset toimi, käytät sovelluksissasi todennäköisesti edelleen vanhoja tunnuksia. Sinun on päivitettävä sovelluksesi käyttämään uusia mainosyksikön tunnuksia, jotta oman yrityksen mainokset toimisivat.

 4. Miten AdMob-verkoston todellisen tuhannen näyttökerran hinnan alin taso toimii?

  Kun määrität AdMob-verkoston todellisen tuhannen näyttökerran hinnan alimman tason arvon, AdMob-verkosto palauttaa mainoksia vain, jos näyttökertakohtainen todellinen tuhannen näyttökerran hinta on suurempi kuin määrittämäsi alimman tason arvo. Jos näyttökertakohtainen todellinen tuhannen näyttökerran hinta ei ole alimman tason arvoa suurempi, AdMob-verkosto ei täytä pyyntöä ja välitys jatkuu tavalliseen tapaan.

 5. Kuinka todellisen tuhannen näyttökerran hinnan alin taso toimii muiden mainosverkostojen kanssa välityksen aikana?

  AdMob-verkosto jatkaa pyyntöjen tekemistä korkeimmasta todellisesta tuhannen näyttökerran hinnasta alimpaan. Todellisen tuhannen näyttökerran hinnan alin taso koskee vain AdMob-verkostoa. Määritä kaikille muille mainosverkoston rivikohteille todellinen tuhannen näyttökerran hinta manuaalisesti tai optimoi mainosverkostot muokkaamaan omat todelliset tuhannen näyttökerran hintansa.

Mainosverkon optimoiminen

 1. Mitkä kolmannen osapuolen mainosverkostot tukevat optimointia?

 2. Miten AdMob saa tietoja kolmannen osapuolen mainosverkostoista?

  Tietojen saantitapa vaihtelee verkoston mukaan, mutta tietoja käytetään joko sovellusliittymien avulla tai näyttötietoja keräämällä. Joissakin mainosverkostoissa ei sallita kumpaakaan näistä menetelmistä, joten niitä ei oteta osaksi tätä ominaisuutta tällä hetkellä.

 3. Onko minun päivitettävä SDK mainosverkoston optimoinnin käyttöä varten?

  Ei, mutta suosittelemme uusimpaan SDK:hon päivittämistä.

 4. Mitä tietoja AdMob tutkii tuhannen näyttökerran hinnan määrittämiseksi?

  AdMob tutkii kunkin mainosverkoston raporttitietoja kutakin mainosyksikköä varten alustan ja maan mukaan (jos käytettävissä). AdMob kerää tietoja päivittäin ja päivittää välityspinoa, kun mainosverkostosta saadaan uutta tietoa.

 5. Voinko yhdistellä optimointia, manuaalisesti määritettyä todellisen tuhannen näyttökerran hintaa ja todellisen tuhannen näyttökerran hinnan alinta tasoa eri mainosverkostoissa?

  Kyllä, on mahdollista käyttää erilaisten optimointien yhdistelmiä, manuaalisesti asetettua todellista tuhannen näyttökerran hintaa ja AdMob-verkoston alimpien tasojen määrittämistä eri mainosverkostoissa yhden välitysryhmän sisällä.

  Huom. Osa mainosverkostoista ei välttämättä tue optimointia. Alimman tason määrittäminen on käytössä vain AdMob-verkostossa. 

 6. Mitä tapahtuu, jos AdMob ei voi noutaa todellisen tuhannen näyttökerran hinnan tietoja mainosverkostosta?

  Jos AdMob ei voi noutaa todellisen tuhannen näyttökerran hinnan tietoja yli seitsemän päivän ajalta, käyttöliittymässä näytetään hälytysviesti, jotta kuulet asiasta. AdMob jatkaa viimeisen todellisen tuhannen näyttökerran hinnan käyttämistä kyseiselle mainosverkostolle.