Общи

 1. Защо собствените ми реклами имат нисък процент на запълване?

  По Вашите настройки за посредничество AdMob разбира как да избира между мрежата на AdMob, рекламни мрежи на трети страни и кампании със собствени реклами. Стойността на eCPM определя последователността на мрежите при показването на реклами, като първо се показват тези от рекламната мрежа с най-високата стойност на eCPM. Това означава, че ако мрежата на AdMob или друга рекламна мрежа има по-висока стойност на eCPM с процент на запълване 100% или близко до 100%, то останалите източници на реклами, включително кампании със собствени реклами, ще бъдат показвани по-рядко.

  Ако искате да показвате повече импресии от собствени реклами в кампаниите си със собствени реклами, опитайте следното временно решение:

  1. Настройте бета долна граница за eCPM за мрежата на AdMob с разумно висока стойност на eCPM.
  2. Създайте кампания със собствени реклами с втората най-висока стойност на eCPM.
  3. Задайте стойността на eCPM за мрежата на AdMob на следващата най-висока стойност на eCPM.

  Това, което ще постигнете по този начин, е че мрежата на AdMob отначало ще показва само реклами, които плащат поне стойността на долната граница за eCPM. С времето тази настройка ще запази или увеличи стойността на eCPM на мрежата на AdMob, докато процентът на запълване вероятно ще се намали, позволявайки следващият източник на реклами в посредничество (в този случай кампании със собствени реклами) да показва реклами.

 2. Как да изтрия мрежата на AdMob от посредничество?

  Понастоящем не можете да изтриете групата за посредничество, съдържаща мрежата на AdMob (по подразбиране).

 3. Собствените ми реклами не работят

  Ако сте направили надстройване от предишната версия на AdMob и собствените Ви реклами не работят, то вероятно все още използвате предишните идентификационни номера в приложенията си. За да проработят собствените Ви реклами, трябва да актуализирате приложенията си, така че да използват новите идентификационни номера на рекламни елементи.

 4. Как работи минималната eCPM за мрежата на AdMob?

  Когато зададете минимална eCPM за мрежата на AdMob, програмата ще изведе реклами само ако eCPM на импресия е над нея. Ако eCPM на импресия не е над долната граница, заявката не се изпълнява и посредничеството продължава както обикновено.

 5. Как работи минималната eCPM с други рекламни мрежи при посредничеството?

  Рекламната мрежа на AdMob ще продължи да извършва заявки поред от най-високата до най-ниската eCPM. Минималната eCPM се прилага само към мрежата на AdMob. За всички други редове на рекламни мрежи трябва да предоставите ръчна еСРМ или да оптимизирате рекламните мрежи, за да коригират собствените си стойности на еСРМ.

Оптимизиране на рекламни мрежи

 1. Кои рекламни мрежи на трети страни поддържат оптимизиране?

 2. Как AdMob получава данни от рекламните мрежи на трети страни?

  Достъпът до данните е различен за всяка мрежа, но използваме приложни програмни интерфейси (API) или извличане на съдържание от екрана. Някои мрежи не позволяват нито един от тези методи, затова понастоящем няма да бъдат включени в тази функция.

 3. Трябва ли да актуализирам комплекта за разработване на софтуер (SDK), за да използвам оптимизирането на рекламни мрежи?

  Не, но винаги препоръчваме да актуализирате до последната версия на комплекта.

 4. Какви данни използва AdMob за определяне на CPM?

  AdMob използва отчетните данни от всяка рекламна мрежа за всеки рекламен елемент въз основа на платформата и държавата (ако е налице). AdMob ежедневно събира данни и когато има нова информация от рекламната мрежа, актуализира набора от посредничества.

 5. Мога ли да правя различни комбинации от оптимизиране, ръчна еСРМ и долна граница за различните рекламни мрежи?

  Да, възможно е да използвате различни комбинации от оптимизиране, ръчна еСРМ и долни граници за мрежата на AdMob в рекламните мрежи в една и съща група за посредничество.

  Забележка: Някои рекламни мрежи може да не поддържат оптимизиране, а задаването на долна граница е налице само за мрежата на AdMob. 

 6. Какво се случва, ако AdMob не може да изтегли данните за еСРМ от дадена рекламна мрежа?

  Ако AdMob не може да получи данните за еСРМ от дадена рекламна мрежа в продължение на повече от седем дни, потребителският интерфейс ще покаже предупредително съобщение, за да Ви уведоми, че има проблем. AdMob ще продължи да използва последната еСРМ за тази рекламна мрежа.